KAZALO

Comments

Transcription

KAZALO
KAZALO
EVROPSKA KNJIŢEVNOST NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA
Charles Baudelaire: Pesem o albatrosu
Charles Baudelaire: Spleen I
Paul Verlaine: Zahajajoča sonca
Paul Verlaine: Jesenska pesem
Arthur Rimbaud: Samoglasniki
Arthur Rimbaud: Ofelija
Oscar Wilde: Slika Doriana Graya
Oscar Wilde: Saloma
Oscar Wilde: Slavec in vrtnica
SLOVENSKA MODERNA
Dragotin Kette: Na trgu
Dragotin Kette: Aj, ta lepa krčmarica
Dragotin Kette: Pijanec
Josip Murn - Aleksandrov: V parku
Josip Murn - Aleksandrov: Sneg
Josip Murn - Aleksandrov: Pesem o ajdi
Josip Murn - Aleksandrov: Vlahi
Oton Ţupančič: Ti skrivnostni moj cvet
Oton Ţupančič: Zvečer
Oton Ţupančič: Vihar
Oton Ţupančič: Duma
Oton Ţupančič: Veš, poet, svoj dolg?
Alojz Gradnik: Eros – Tanatos
Alojz Gradnik: Noč v Medani
Alojz Gradnik: Vodnjak
Alojz Gradnik: Komen
Alojz Gradnik: Pisma
Lili Novy: Ogenj
Ivan Cankar: Vzduh opojen, teţák
Ivan Cankar: Epilog
Ivan Cankar: Na klancu
Ivan Cankar: Martin Kačur
Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica
Ivan Cankar: Sova
Ivan Cankar: Podobe iz sanj
Ivan Cankar: Gospod stotnik
Ivan Cankar: O človeku, ki je izgubil prepričanje
Fran Saleški Finţgar: Prerokovana
Zofka Kveder: Misterij ţene
Izidor Cankar: S poti
SVETOVNA KNJIŽEVNOST V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Paul Eluard: Svoboda
Thomas Stearns Eliot: »Boston Evening Transcript«
Marcel Proust: Combray
James Joyce: Ljudje iz Dublina
Franz Kafka: Preobrazba
Sergej Aleksandrovič Jesenin: Vrnitev domov
Boris Pasternak: Doktor Ţivago
André Gide: Ponarejevalci denarja
Jaroslav Hašek: Dobri vojak Švejk
Theodore Dreiser: Ameriška tragedija
John Ernest Steinbeck: Polentarska polica
Miroslav Krleţa: Balade Petrice Kerempuha
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Anton Podbevšek: Ob dnevu vpoklica na kolodvoru
Anton Vodnik: Pomladna pesem
Anton Vodnik: Spomladi
Srečko Kosovel: Slutnja
Srečko Kosovel: Tragedija na oceanu
Srečko Kosovel: Ekstaza smrti
Srečko Kosovel: Kons. 5
France Balantič: Zasuta usta
France Balantič: Tkanina revna sem
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
Ivan Pregelj: Matkova Tina
Tone Seliškar: Pretrgana popisnica
Preţihov Voranc: Samorastniki
Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh
Karel Destovnik - Kajuh: Bosa pojdiva