Centralni sistemi za medicinske pline

Comments

Transcription

Centralni sistemi za medicinske pline
Centralni sistem
za medicinske pline
Medicop
Vsebina
Program medicinska oprema
Spoštovani,
pred vami je predstvavitvena brošura družbe Medicop. V njej vam
predstavljamo naš najsodobnejši in tehnološko dovršeni program
centralnega sistema medicinskih plinov. S to brošuro vas želimo
seznaniti z najpomembnejšimi lastnostmi in prednostmi opreme. Za
podrobnejše tehnične in funkcionalne lastnosti posameznega izdelka,
pa vam je na razpolago tudi naš tehnični katalog.
4
“Nadzorujte stanje vašega plinskega sistema kjerkoli po svetu”
6
Celotni program medicinske opreme družbe Medicop zajema:
Centralni sistemi
za medicinske pline
Medicinski
aspiratorji
Naprave
za terapijo s kisikom
Bolniški
kanali
Sistem
medicinskih tirnic
2
CENTRALNI NADZOR
SISTEMA ZA MEDICINSKE PLINE
PREKLOPNE
POSTAJE
“Popolno delovanje, preprost nadzor”
8
NAPRAVE
ZA PROIZVODNJO PLINOV
“Prihranite velike količine energije s primernimi napravami
za proizvodnjo plina”
10
KONTROLNO ZAPORNE
OMARICE
“Vsi plini v stavbi pod popolnim nadzorom”
12
ODJEMNA
MESTA
“Preprosto, zanesljivo in vedno na voljo”
14
SISTEM
CEVNIH VODOV
“Povezava popolnih komponent s popolno mrežo”
3
CENTRALNI NADZOR
SISTEMA ZA MEDICINSKE PLINE
"Nadzorujte stanje vašega
plinskega sistema kjerkoli po svetu"
Naše več kot tridesetletne izkušnje s proizvodnjo in instaliranjem sistemov za medicinske pline in strokovno osebje
CAN-BUS TEHNOLOGIJA
NAČRTOVANJE VZDRŽEVANJA
nam omogočajo, da katerikoli zdravstveni ustanovi ponudimo popoln sistem za medicinske pline in ustrezno stro-
Omogoča hitro delovanje sistema, zanes-
Opozorilna sporočila za vzdrževanje in
kovno svetovanje.
ljive povezave, varnost in združljivost za
popravila se prikažejo preden posegi post-
Ena najpomembnejših prednosti našega sistema je novi nadzorni sistem s CAN-BUS tehnologijo, ki omogoča zbiranje
integracijo v druge mrežne sisteme (SAP,
anejo nujni, zato je lahko nadzornik vedno
vseh podatkov o plinih na enem mestu in distribucijo podatkov po celem svetu preko interneta ali mobilne telefonije.
Navision ipd.).
pripravljen za ukrepe.
jo je mogoče namestiti na osebni računalnik. Delo z nadzornim sistemom Medicop vam bo v zadovoljstvo zaradi
NADZOR OD KJERKOLI
PREPROSTA NADGRADNJA
naslednjih razlogov:
Dostop do nadzornega sistema je mogoč
V primeru vgrajevanja dodatnih kompo-
preko interneta, sistem pa lahko pošilja
nent v obstoječi sistem medicinskih plinov
pomembna opozorila v obliki tekstovnih
lahko njihov status zelo preprosto dodamo
sporočil na mobilni telefon nadzornika.
v obstoječ nadzorni sistem.
Na voljo sta dve različici nadzora, ena z osrednjim LED prikazovalnikom in ena v obliki programske opreme, ki
NADZOR IN
UPRAVLJANJE
NATANČNO IZRAČUNAVANJE
STROŠKOV
Stanje vseh medicinskih plinov in njihovih
Sistem omogoča pregled porabe plinov po
lastnosti je na voljo na enem mestu, zato
posameznih sektorjih v stavbi in je zato
so ukrepi v primeru okvar ali vzdrževalnih
odlično orodje za izračunavanje stroškov
potreb lahko pravočasni.
medicinskih plinov.
POTREBUJETE POMOČ?
Računalniška različica nadzornega sistema
proizvajalcu omogoča pregled statusa plinov
z njegove lokacije in tako olajša strokovno
pomoč v primeru okvar ali potrebe po
vzdrževalnih posegih.
MOŽNOSTI
LED prikazovalnik za pregled statusa preklopnih
postaj/opreme in lokalnih kontrolnih naprav
Programska oprema za osebne računalnike za
pregled in upravljanje s celotnim plinskim sistemom
4
5
PREKLOPNE
POSTAJE
"Popolno delovanje, preprost nadzor"
Preklopne postaje so oblikovane za dobavo ustreznih količin plina iz jeklenk in/ali rezervoarjev. Tipična postaja za medicinske pline (O2, N2O, CO2 ali medicinski ZRAK) po standardu EN
ISO 7396-1 ali HTM 02-01 je sestavljena iz treh virov plina, s samodejno preklapljanjem iz
praznega vira na polnega. Za kisik se običajno kot primarni vir uporablja tekoča faza medtem
ko dva vira jeklenk služita kot rezerva. Zasnova preklopnih postaj Medicop omogoča izjemno
zanesljivo delovanje in uporabnikom prinaša številne prednosti. Na primer:
VEČFUNKCIONALNOST
PREPROSTA UPORABA
ZDRUŽLJIVOST ZA VSE
VARNOST
Naša ponudba obsega tako modele za
Posebna konična oblika spojev za
Ventili za priklop jeklenk so na voljo v vseh
Sistemi imajo vgrajene varnostne ventile na
majhne klinike z le enim odjemnim mestom
jeklenke in ročaj na vseh povezavah
standardnih izvedbah za visokotlačno
vsakem izmed visokotlačnih virov, oprem-
za plin kot sisteme za največje institucije
omogočajo menjavo jeklenk brez orodja.
opremo, ki se uporabljajo po svetu.
ljeni pa so tudi z varnostnimi ventili za
zdravstvenega varstva s tisoči odjemnih
delovni tlak.
mest.
INTEGRIRAN DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
DOBAVA PLINA NI NIKOLI PREKINJENA
Vsi podatki o statusu preklopne postaje (nivo
Filtri in ostale potrošne komponente so
Dvojni regulatorji tlaka in NIST dovodi
tlaka v vsakem izmed virov, tlak v napeljavi)
nameščeni tako, da je dostop do njih karseda
pomenijo, da je lahko v sistemu vedno dovolj
in alarm se spremljajo na enem prikazoval-
preprost, zato redni servisni posegi zahtevajo
plina tudi med vzdrževalnimi posegi ali
niku, ki omogoča tudi posredovanje zbranih
le malo časa.
popravili katerekoli komponente preklopne
podatkov v osrednji nadzor medicinskih
postaje.
plinov.
MOŽNOSTI
6
Kapaciteta:
50 m3/h
80 m3/h
180 m3/h
Število jeklenk:
1 – 48
Prikaz statusa/alarma:
analogno z merilniki
digitalno s centralnim LCD prikazovalnikom
Vrsta plina:
kisik, dušikov oksid, ogljikov
dioksid, zrak, dušik, helij
Standardi:
EN ISO 7396-1 ali
HTM 02-01
7
NAPRAVE
ZA PROIZVODNJO PLINOV
POSTAJA ZA ODSESOVANJE ANESTEZIJSKIH PLINOV
POSTAJA ZA VAKUUM
Prihranek energije: Najpomembnejša funkcija naprav za
proizvodnjo plina je usklajeno delovanje in kapaciteta vseh
komponent, saj lahko tako porabijo najmanj energije. Zato so
naše naprave opremljene s posebnimi kontrolnimi enotami,
ki uravnavajo delovanje kompresorjev, črpalk in filtracijskih
sistemov.
TIHO DELOVANJE
MOŽNOSTI
Kapaciteta naprav za stisnjen zrak:
200 – 5000 lit/min
Kapaciteta naprav za vakuum:
25 – 760 m3/h
Kapaciteta naprav AGSS:
8 – 295 m3/h
Standardi:
EN ISO 7396-1 ali
HTM 02-01
POSTAJA
ZA STISNJEN ZRAK
Prihranite energijo s primernimi napravami za proizvodnjo plina. Naša ponudba obsega tudi
opremo za proizvodnjo stisnjenega zraka in vakuuma ter opremo za odvajanje anestezijskih plinov. Stisnjen zrak
se lahko uporablja bodisi kot medicinski medij ali kot vir energije za pogon kirurških instrumentov. Običajna
postaja v skladu s standardoma EN ISO 7396-1 ali HTM 02-01 navadno sestavljata dva ali trije kompresorji/
črpalke, krmilna enota, tlačna posoda, filtracijski sistem in nadzorna plošča za tlak. Zasnova postaj Medicop
omogoča izjemno zanesljivo delovanje in uporabnikom prinaša številne prednosti. Na primer:
OPTIMIZIRAN NADZOR TLAKA
kondenzacije in prepreči razvoj bakterij ali
Uporaba počasi delujočega ventilatorja in
PREPROSTO NAMEŠČANJE,
PREPROSTA UPORABA
Nadzorna plošča za tlak je lahko kom-
plesni. Dvostopenjska čistilna faza s pomočjo
modernih tehnologij vibro-akustične opti-
Vse komponente naprav se dobavijo ses-
binirana za medicinski in kirurški zrak ali pa
aktivnega ogljika odstranjuje ogljikovodike
mizacije pomeni izjemno nizek hrup pri
tavljene in pripravljene za delovanje. Ob
ločena za vsak vir posebej. Dvojni regulatorji
(oljne hlape, vonje). Katalizator nato spre-
delovanju.
namestitvi komponente le povežemo med
z obvodi so nameščeni za vsak vir posebej in
meni CO v CO2. Filter za delce na izhodu
seboj in zaženemo napravo.
tako zagotavljajo nepretrgano dobavo plina
odstrani še delce do velikosti 0,01 mikrona,
v primeru vzdrževalnih ali servisnih posegov
ki bi v plin lahko prišli v fazi izsuševanja.
POPOLN PREGLED NAD STATUSOM
na kateri izmed komponent.
VISOKO UČINKOVITI KOMPRESORJI
Enota, ki nadzoruje delovanje kompresorjev/
8
črpalk in filtracijskega sistema, zbira in jav-
POPOLNA KAKOVOST ZRAKA
Uporabljamo le kompresorje/črpalke, ki so
lja vse potrebne podatke o statusu naprav;
Separator vode WSD in združevalni filtri DD
oblikovani in proizvedeni v skladu z najvišjimi
trenutni nivo tlaka, morebitno pregrevanje,
in PD odstranijo prosto vodo in delce do
standardi kakovosti. Zasnovani so za prepro-
okvare na posameznih komponentah, število
0,01 mikrona ter odstranijo oljne kapljice
sto vzdrževanje in omogočajo neposreden in
delovnih ur ipd. Vse podatke lahko enota
do 0,01 ppm. Izsuševalnik brez toplote
preprost dostop do vseh komponent. Obraba
posreduje tudi v centralni sistem za nadzor
zmanjša vsebnost vlage na rosišče -40°C,
sestavnih delov je zmanjšana na minimum.
plinov.
pod tlakom s čemer se odstrani tveganje
9
KONTROLNO ZAPORNE
OMARICE
"Vsi plini v stavbi
pod popolnim nadzorom"
Kontrolno zaporne omarice se namestijo v posamezna nadstropja in omogočajo nadzor nad
medicinskimi plini po vsej stavbi. Medicop kontrolno zaporne omarice imajo vse funkcije, ki
jih zahtevata standarda EN ISO 7396-1 in HTM 02-01, torej nadzor nad tlakom, možnost zaprtja pretoka, alarm za previsok ali prenizek tlak in zasilni priključek za plin. Poleg naštetega
pa naše omarice uporabnikom prinašajo še naslednje prednosti:
SODOBEN DIZAJN
TAB in DOWN lahko uporabnik pregleda in
MERJENJE TEMPERATURE
FIZIČNA PREKINITEV PRETOKA
Sprednja plošča je izdelana iz temnega
upravlja z vsemi meniji programske opreme.
S pomočjo nameščenega senzorja tempera-
S posebnimi ploščicami (rdeča – zaprto,
kaljenega stekla. Vse kontrole in nadzorovani
Nastavitve v programski opremi lahko oprav-
ture okolice lahko uporabnik nastavi alarm
zelena – odprto) je mogoče pretok fizično
parametri so nameščeni na tej plošči.
lja le pooblaščeno osebje, dostop pa varuje
za previsoko/prenizko temperaturo.
prekiniti in nato izvesti strokovni preizkus
PIN koda.
tesnjenja.
SAMODEJNO NASTAVLJIV
PRIKAZOVALNIK
MERJENJE PORABE
Vsi dogodki se za vsak posamezen plin
Polja LCD prikazovalnika se samodejno nas-
S pomočjo nameščenega senzorja pretoka
beležijo in shranjujejo v programski opremi
tavijo glede na število nameščenih plinov. V
lahko uporabnik pridobi podatke o porabi
prikazovalnika. Uporabnik lahko tako
posamezno kontrolno omarico je mogoče
plina v določenem časovnem obdobju in
pregleda zgodovino vseh napak na nivojih
določenem oddelku v objektu.
tlaka, temperaturi, nepravilnem odpiranju
namestiti do 5 različnih plinov. Z gumboma
PREGLED UPORABE SKOZI ČAS
vratc ipd. Za vsak dogodek se shrani čas
začetka in konca.
POVEZAVA S CENTRALNIM
NADZOROM PLINOV
Na voljo so CAN-BUS kontakti za integracijo
vseh podatkov in kontrolne omarice v centralni sistem za nadzor plinov.
MOŽNOSTI
Število plinov:
1–5
Namestitev:
nadometna
podometna
Nadzor/alarm:
analogno z merilniki ali
digitalno z LCD prikazovalnikom
Velikost povezovalnih cevi:
Dodatna oprema:
Standardi:
10
8 – 22 mm
senzor pretoka
senzor temperature
senzor za pozicijo ventila (ON/OFF)
senzor za odpiranje vrat
rezervna baterija za prikazovalnik
EN ISO 7396-1 ali
HTM 02-01
11
ODJEMNA
MESTA
"Preprosto, zanesljivo in
vedno na voljo"
Odjemna mesta za medicinske pline so produkt, s katerim imamo največ izkušenj. Proizvajati
in vgrajevati smo jih pričeli pred 25 leti. Z nenehnim izboljševanjem naših produktov smo
skozi leta dosegli, da se dandanes uvrščajo med najboljše na svetu.
Za izbiro Medicop odjemnih mest za medicinske pline je več razlogov:
MEHEK IN PREPROST PRIKLOP
ZDRUŽLJIVOST ZA VSE
PREPROSTO NAMEŠČANJE
POPOLNA ČISTOČA
Priklop in odklop medicinske naprave v/
Oblika omogoča različne tipe namestitve
Odjemna mesta se dobavijo sestavljena,
V odjemna mesta lahko po potrebi names-
iz odjemnega mesta je izjemno mehek in
odjemnih mest: podometno, nadometno, na
zato jih je na mestu namestitve potrebno
timo dodatne filtre in tako pacientom
preprost. Delovna pozicija in pozicija pri-
cevi ali na enote ob vzglavju bolniških postelj.
le vgraditi v za to namenjene prostore in jih
priskrbimo še čistejši plin.
pravljenosti sta zelo izraziti, kar pomeni,
Na zahtevo strank lahko zagotovimo tudi po
priključiti na vire plina.
da medicinskih naprav pri odklapljanju ni
meri oblikovana odjemna mesta.
IZJEMNO HITRA DOBAVA
potrebno posebej držati z roko, saj same
NAPREDNA VARNOST
Na zalogi imamo veliko količino vseh mod-
ostanejo v poziciji pripravljenosti.
Telo odjemnega mesta je pritrjeno na vir
elov. Pri Medicopu lahko dobavimo plinska
plina z varnostno matico. To nepooblaščenim
odjemna mesta v najkrajšem možnem času.
DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA
osebam prepreči, da bi odjemno mesto
Priključki so izdelani iz posebnega materiala
povezale z napačnim virom plina. Odjemna
(poliamid), ki je odporen na obrabo. Odjemna
mesta se med seboj ločijo glede na plin, ne
mesta, ki smo jih namestili pred 25 leti, se
le po barvi, temveč tudi po obliki, zato je
uporabljajo še dandanes.
pline preprosto nemogoče zamenjati.
MOŽNOSTI
12
Standardi:
DIN (nemški)
BS (britanski)
SS (švedski)
Način namestitve:
zidno podometno
zidno nadometno
nameščeno na enote ob posteljnem vzglavju ali na stropne stative
namestitev na cev
Y-model
Plini:
kisik, N2O,
medicinski zrak, kirurški zrak, vakuum,
CO2, dušik, AGSS,
mešanica O2/N2O, AGSS
13
SISTEM
CEVNIH VODOV
"Povezava popolnih komponent
s popolno mrežo"
Visokokakovostne komponente sistema za medicinske pline ne morejo ustrezno opravljati
svoje funkcije, če jih ne povezuje strokovno nameščen sistem cevnih vodov. Medicop ima
več kot 30 let izkušenj z instaliranjem in vzdrževanjem sistemov za medicinske pline, zato
lahko našim strankam zagotovimo visokostrokovne storitve, ki jih opravljajo naše lastne
ekipe ali usposobljeni partnerji.
MEDICINSKE BAKRENE CEVI
PRILAGODITVE ZA POSEBNE STAVBE
V primeru, da standardni modeli nosilnih in
PRIMEREN TLAK IN PRETOK
V CELOTNEM SISTEMU
Uporabljamo izključno razmaščene bakrene
POMOČ PRI IZRAČUNIH
Strankam z veseljem ponudimo tudi našo
podpornih elementov ne ustrezajo stanju
V sisteme lahko vgradimo regulatorje tlaka
strokovno pomoč pri oblikovanju novih siste-
v vaši stavbi, lahko izdelamo posebne ele-
različnih kapacitet, ki zagotovijo ustrezno
mov za medicinske pline, njihovi nadgradnji
mente, ki bodo delo opravili brez težav.
količino plina v vseh sektorjih stavbe.
ter izbiri primernih komponent za sisteme
mente ne glede na velikost ali obliko vaših
VAREN NADZOR NAD CEVNIMI SISTEMI
prostorov, zato bo delo monterjev hitro in
Ventili za zapiranje/odpiranje dotoka so na
NE VERJEMITE OBLJUBAM.
VERJEMITE REZULTATOM PREIZKUSOV.
preprosto.
voljo tudi s ključavnico, ki nepooblaščenim
Vse komponente plinskih sistemov in
osebam onemogoča spremembo stanja.
sistem kot celota je pred predajo v uporabo
cevi s certifikati za medicinske pline.
POPOLN NABOR VEZNIH ELEMENTOV
Vedno lahko zagotovimo prave vezne ele-
glede na kapaciteto, zmogljivost, obseg in
podobno.
preizkušen v skladu z vsemi zahtevami veljavnih standardov.
MOŽNOSTI
14
Premer bakrenih cevi in veznih elementov:
8 mm – 76 mm
Velikost ventilov:
3/8" – 3"
Različice ventilov:
s ključavnico ali brez
Kapaciteta regulatorjev tlaka:
50 Nm3/h
100 Nm3/h
180 Nm3/h
15
MEDICOP d.o.o.
Obrtna 43 (p.p. 161)
SI - 9000 Murska Sobota, Slovenia
T: +386 2 53 91 250 | F: +386 2 53 91 255
[email protected] | www.medicop.eu
Vsi proizvodi so izdelani v skladu z evropskimi direktivami:
MDD 93/42/EEC and 2007/47/EEC