več vpis - otroški vrtec ajdovščina

Comments

Transcription

več vpis - otroški vrtec ajdovščina
OTROŠKI VRTEC
AJDOVŠČINA
VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOL. LETO 2015/16
Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in
oddelke vrtca letos potekal v marcu:
od 2.3. do 6.3. 2015
 V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtec Ob Hublju,
SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ, vsak dan od 9.00 do
15.00 ure, v sredo 4. 3. 2015 pa do 17.00 ure;
 V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtec Ribnik I, Ribnik II,
Lokavec, Budanje in Col, vsak dan od 9.00 do 15.00 ure, v
sredo 4. 3. 2015 pa do 17.00 ure;
 V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtec Vipava, Vrhpolje in
Podnanos v času od 9.00 do 15.00, v sredo 4. 3. 2015 pa do
17.00 ure.
Obrazce za vpis boste starši dobili v vrtcu ali na spletni strani
mojedete.si.
S seboj prinesite enotne matične in davčne številke obeh staršev in
otroka, ker jih potrebujete pri izpolnitvi vloge za vpis.
Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa želijo spremembo enote za
prihodnje šolsko leto, ponovno obveščamo, da morajo to željo javiti
pomočnici ravnateljice v tednu, ko poteka vpis za š. l. 2015/2016.
Starši, ki imajo otroka v vrtcu že vpisanega, ga za prihodnje šolsko
leto ne potrebujejo ponovno vpisovati.
Vloge sprejemamo po pošti na upravo vrtca ali osebno v času vpisa.
Uprava vrtca