Setveni načrt 2014

Comments

Transcription

Setveni načrt 2014
Setveni načrt 2014,
Gimnazija Šiška
Zelenjavni orkester
www.vegetableorchestra.org/videos.php
www.dominvrt.si/clanek/rubrika/trend/najbolj-zabavenorkester-na-svetu.html
Izdelajmo setveni načrt za 2014
• Setveni načrt = časovni in prostorski načrt sejanja in
sajenja.
• Pri izdelavi načrta upoštevamo naše želje – katere
rastline želimo gojiti in sistem dobrih sosedov oz.
kolobarjenja.
• Najprej v skico vrta vrišemo rastline, ki v vrtu
prezimujejo.
• Nato vrišemo v skico glavne rastline in vmesne
posevke.
• Ne pozabimo tudi na setev rastlin, ki v vrtu
preprečujejo širjenje škodljivcev (ognjič, kamilice,
kapucinke, koprive in podobno).
Tloris šolskega ekovrta
2 GOMILASTI GREDI
VISOKA GREDA
PODKVASTA
GREDA
2 GOMILASTI GREDI
Mešani posevki
• Sadimo mešane posevke, da zmanjšamo
pojavnost plevela in škodo na pridelkih na
račun škodljivcev in povzročiteljev bolezni.
Hitrejša rast rastlin, ker rastline “podpirajo”
druga drugo.
Mešani posevki
Rastline, ki predstavljajo naravno
zaščito pred škodljivci
Dobri in slabi sosedje
• http://www.slonep.net/vrt-inokolica/zelenjava/vodic/pregled-ugodnih-inneugodnih-sosednjih-vrst
• http://www.cvetlicna.si/CVET,,zelenjavni_vrt,
mesani_posevki.htm (ugodni in neugodni
sosedje)
Prva opravila v mesecu marcu
• Čas setve/sajenja je pravi, ko vidimo, da so že
začeli rasti pleveli; če se blato nič več ne
oprijemlje in, če je temperatura tal okrog 80 C.
Vzgojimo avokadovec