Europass CV - Fakulteta za socialno delo

Comments

Transcription

Europass CV - Fakulteta za socialno delo
Europass
življenjepis
Osebni podatki
Priimek / Ime
Ana NOVAK
Naslov
Novakova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 111-111
E-pošta
[email protected]
Državljanstvo
slovensko
Datum rojstva
13/marca /1986
Spol
Prenosni telefon
+386 41 555-555
Ženski
Zaželena zaposlitev / zaželeno SOCIALNA DELAVKA
poklicno področje
Delovne izkušnje
Obdobje
25/10/2007 - 11/12/2009
Zaposlitev ali delovno mesto
študijska praksa in delo preko študentskega servisa (s prekinitvami)
Glavne naloge in pristojnosti
Svetovanje, vodenje skupin, administrativno delo
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
Dom upokojencev Ljubljana - Center – Tabor, Dom starejših občanov Fužine, Dom ob Savinji Celje
Ljubljana, Celje (Slovenija)
Socialno delo – delo s starejšimi
03/julija /2008 - 13/avgusta /2008
Zaposlitev ali delovno mesto
delo preko študentskega servisa
Glavne naloge in pristojnosti
Priprava mase za izdelke, pregledovanje in čiščenje izdelkov (delo za stroji), pakiranje izdelkov.
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje
DINO d.o.o. (enota Lesično)
Cesta na Ostrožno 78a, 3000 Celje (Slovenija)
Proizvodnja izdelkov iz plastike
22/11/2006 - 13/06/2007
Zaposlitev ali delovno mesto
študijska praksa
Glavne naloge in pristojnosti
Druženje in pogovarjanje z osnovnošolcem, pomoč pri šolskih obveznostih
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Društvo Odmev (Ljubljana)
Socialno delo - delo z mladimi
Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in
kompetence
Stran 1 / 2 - Življenjepis od
Kocman Maša
01/oktobra /2006 – v teku (zadnji letnik)
Univerzitetna diplomirana socialna delavka
- socialno delo z družino (znanje za vzpostavljanje delovnega odnosa in soustvarjanja izvirnega
delovnega projekta pomoči ter znanje za sodelovanje z vsemi družinskimi sistemi in posamezniki v
njem);
- ženske in moški v socialnem delu (znanje o spolnih neenakosti, konstrukciji spola, spolnih
identitetah, posameznih vrstah nasilja in njegovih učinkih);
Več informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628
- družinsko pravo (znanje za reševanje družinskopravnih vprašanj);
- ustavna ureditev Slovenije (znanje o človekovih pravicah in svoboščinah);
- socialna varnost (znanje o možnih storitvah in dajatvah, ki jih lahko uporabniki uveljavijo v sistemu
socialne varnosti);
- osebna pomoč s svetovalnim delom (osnovna znanja za ocenjevanje problemov v okviru
uporabniških sistemov);
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana (Slovenija)
ISCED 5B
Znanja in kompetence
Materni jezik(i)
slovenščina
Drugi jezik(i)
Razumevanje
Samoocenjevanje
Evropska raven (*)
Slušno razumevanje
Bralno razumevanje
Govorjenje
Govorno
sporazumevanje
Pisanje
Govorno sporočanje
angleščina
B1
Samostojni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
A2
Osnovni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
A2
Osnovni
uporabnik
nemščina
B1
Samostojni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
A2
Osnovni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
A2
Osnovni
uporabnik
hrvaščina
C1
Usposobljeni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
B1
Samostojni
uporabnik
A1
Osnovni
uporabnik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
Socialna znanja in kompetence
- komunikacijske spretnosti;
- sposobnost hitrega dojemanja bistva;
- sposobnost koncentracije;
- sposobnost opazovanja;
- sposobnost empatičnega poslušanja,
Pridobljeno tekom opravljanja študijske prakse in tekom dela preko študentskega servisa.
Organizacijska znanja in kompetence
- občutljivost za potrebe in želje drugih;
- odgovornost sprejemanja posledic;
- vzdržljivost ob naporu;
- sodelovalnost;
- veščina učinkovitega organiziranja svojega dela;
Pridobljeno tekom opravljanja študijske prakse in tekom dela preko študentskega servisa.
Računalniška znanja in kompetence
- dobro poznavanje programa Microsoft Office (Word, Excel in PowerPoint);
- dobro poznavanje uporabe svetovnega spleta;
Druga znanja in kompetence
Vozniško dovoljenje
Stran 2 / 2 - Življenjepis od
Kocman Maša
- gasilec I. stopnje (zaključen program usposabljanja za pridobivanje čina gasilec v PGD Lesično –
Pilštanj - Zagorje)
B
Več informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628

Similar documents