Vezave URMET DOMUS d.o.o. Velika pot 25, 5250 Solkan

Comments

Transcription

Vezave URMET DOMUS d.o.o. Velika pot 25, 5250 Solkan
IZJAVA O SKLADNOSTI
CERTIFIKAT IZDAN: TORINO 01 JUNI J 2004
Podjetje
n.2589-1/01
potrjen od
delivered by
Vezave URMET DOMUS d.o.o.
Velika pot 25, 5250 Solkan
S polno odgovornostjo izjavlja, da so izdeleki:
Desclares under its responsibility that the products:
JAVLJALNIKI PLINA
GAS DETECTORS
1043/701 – Senzor plina Metana
1043/702 – Senzor bencinskih hlapov
1043/703 – Senzor plina UNP (utekočinjen naftni plin)
1043/704 – Senzor plina Propana
1043/705 – Senzor plina Butana
1043/706 – Senzor CO
Navedene kode odgovarjajo kodi U1239xx – SENSITRON s.r.l.
1043/721 – Senzor plina Metana
1043/722 – Senzor bencinskih hlapov
1043/723 – Senzor plina UNP (utekočinjen naftni plin)
1043/724 – Senzor plina Propana
1043/725 – Senzor plina Butana
1043/726 – Senzor CO
1043/729 – Senzor Vodika
1043/730 – Senzor plina Etanol
1043/731 – Senzor Amoniaka
Navedene kode odgovarjajo kodi U1240xx – SENSITRON s.r.l.
V izvedbi, vključno z vsemi pripadajočimi elementi
In version and with all the related accessories
(ime, tip, oznaka, namen uporabe..)
˝Vgradnaja v skladu z navodili uporabe, pravil in norm z upoštevanjem proizvajalčevih navodil instalacije, vzdrževanja in
označevanja po veljavnih zakonih˝
˝Installed in conformity to the destination of use, to the rules and the norms in force, following the builder΄s installation and
maintenance indications as asked from the rules of the art˝
V skladu z naslednjimi direktivami:
Is in compliance with the following directives:
CESI 03ATEX339
CESI 01ATEX053
CESI 01ATEX084
V skladu z naslednjimi standardi:
In conformity with following rules:
EN 50014, EN 50021
EN 50014, EN 50018
EN 61779-1/4
Kraj in datum:
Nova Gorica
Dne 22.4.2011
Žig:
Ime in podpis
odgovorne osebe:
Mitja Vončina