Avtobusni vozni red Vožnja številka 6 9 Dobrava

Comments

Transcription

Avtobusni vozni red Vožnja številka 6 9 Dobrava
Avtobusni vozni red
Litija - Šmartno pri Litiji - Velika Kostrevnica - Jablanica - Gradiške Laze - Jeze - Ustje - Litija
Ob ponedeljkih, sredah in petkih, pod številko 6 in 9 vozi avtobus še na relaciji Litija - Kostrevnica šola-Jablanica-Litija
Vožnja številka
Dobrava - obračališče
Litija – železniška postaja
Litija - Borišek
Litija – zdravstveni dom (3M)
Ustje – spomenik
Šmartno – cerkev
Mala Kostrevnica - Kos
Velika Kostrevnica - gasilski dom
Velika Kostrevnica - šola
Velika Kostrevnica - gasilski dom
Mala Kostrevnica - Kos
Jablanica – gasilski dom
Spodnja Jablanica - Jeranc
Gradiške Laze - Trgovina
Uvoz na Breg (Tenetiše)
Jeze – pri Černetu
Šmartno – Cerkovnik
Ustje – spomenik
Zdravstveni dom
Litija - šola
Litija – železniška postaja
6
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:12
8:16
8:18
8:20
8:21
8:23
8:27
8:29
8:30
8:33
8:35
8:37
8:39
8:40
8:41
8:45
9
11:33
11:30
11:34
11:35
11:37
11:40
11:44
11:46
11:48
11:49
11:51
11:55
11:57
11:58
12:01
12:03
12:05
12:07
12:08
12:09
12:13
5
7:30
7:33
7:35
7:37
7:38
7:40
7:42
7:43
12
13:50
13:55
13:57
13:59
14:00
14:02
14:04
14:05
13
14:25
14:23
14:27
14:29
14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
5
12
7:44
7:46
7:47
7:49
7:52
7:55
14:07
14:09
14:10
14:13
14:15
14:20
14:25
13
14:39
14:41
14:43
14:44
14:47
14:49
14:51
Litija – Zavrstnik - Šmartno pri Litiji
Vožnja številka
Dobrava - obračališče
Litija – železniška postaja
Litija – Borišek
Litija – zdravstveni dom (3M)
Sitarjevec
Zavrstnik pri Tatjani
Šmartno – cerkev
Šmartno – Cerkovnik
Dom – Tisje
Šmartno pri Litiji - Litija
Vožnja številka
Dom – Tisje
Šmartno – Cerkovnik
Šmartno – cerkev
Ustje – spomenik
Litija – zdravstveni dom
Litija – šola
Litija – železniška postaja
Dobrava - obračališče

Similar documents