ODPRAVLJANJE TEŽAV regulatorji konstantne temperature

Comments

Transcription

ODPRAVLJANJE TEŽAV regulatorji konstantne temperature
1
ODPRAVLJANJE TEŽAV
regulatorji konstantne temperature povratnega voda
ROTO TEMP, UNI TEMP
Opis napake
Na LED zaslonu se izpiše:
- Er1
- Er2
Hitro utripanje LED diode
(2x/sek), na LED zaslonu se
izpiše 888
Utripanje LED diode (1x/sek) in
vrtenje pogona v skrajno levo in
desno stran
Nenehno delovanje pogona,
odpiranje/zapiranje
Počasen odziv regulatorja, ne
dosega željene temperature
Regulator ne doseže nastavljene
vrednosti
Želite nastaviti temperaturo na
60°C, vendar regulator omogoča
nastavitev samo do 45°C
Regulator zapira mešalni ventil, v
sistemu je prehladno
Regulator odpira mešalni ventil, v
sistemu je prevroče
LED indikacija ne sveti, LED
zaslon ni osvetljen, regulator
miruje
Na izklopni gumb je v položaju
MAN, ročice z roko ne morete
premakniti
Temperatura v sistemu je
previsoka glede na želeno
temperaturo oz. niha
Vzrok
- tipalo je prekinjeno (Er1)
- tipalo je v kratkem stiku (Er2)
Odprava
Preveriti tipalo, zamenjati, če je
potrebno (servis).
- prenizka napajalna napetost
- tipalo je prekinjeno (Er1)
- tipalo je v kratkem stiku (Er2)
- izvaja se umerjanje pogona
- tipalo je prekinjeno (Er1)
- tipalo je v kratkem stiku (Er2)
- Xp faktor je nastavljen prenizko
- Xp faktor povečajte na višjo
vrednost
- DIP 4 stikalo prestavite v
položaj x1 (počasnejši odziv)
- DIP 4 (reakcijski faktor) je v
poziciji x10 (prehitri odziv na
spremembe)
- Xp faktor je nastavljen
previsoko
- DIP stikalo 4 (reakcijski faktor)
je neustrezno nastavljeno v
položaju x1
- tipalo ni ustrezno nameščeno
(slab površinski kontakt)
- izklopni gumb regulatorja je v
položaju MAN
- regulator ni ustrezno nameščen
na mešalni ventil
- neustrezna nastavitev
temperaturnega območja z DIP
stikali 2 in 3
- neustrezno nastavljeno DIP
stikalo 1, napačna smer
odpiranja
- znižajte vrednost faktorja Xp
- za hitrejši odziv nastavite DIP
stikalo 4 v položaj x10
- preverite montažo tipala,
preverite, če je tipalo toplotno
izolirano
- izklopni gumb prestavite v
položaj AUTO
- preverite montažo regulatorja
na ventil oz. strojno instalacijo
- DIP stikali 2 in 3 postaviti v
ustrezno lego
- prestaviti DIP stikalo 1 – smer
odpiranja, glede na vašo
aplikacijo
- ni napajanja
- preverite priključno napetost
- blokada mešalnega ventila
- servisirajte ali zamenjajte
mešalni ventil
- neustrezno izvedena izolacija
tipala od okolice
- namestite toplotno izolacijo na
tipalo
FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje
Tel: 03 898 35 00, fax: 03 898 35 35, [email protected]
www.first.si