• Želite razumeti vedenjske težave in SUT? • Kako diagnosticirati

Comments

Transcription

• Želite razumeti vedenjske težave in SUT? • Kako diagnosticirati
SEMINAR
• Želite razumeti vedenjske težave in SUT?
• Kako diagnosticirati dojenčka?
• Kako oceniti motorični razvoj?
• Zakaj nekateri otroci “obstanejo” v razvoju, ni napredka?
• Zakaj nekateri otroci ne zmorejo obvladovati svojega vedenja?
• Zakaj otrok zavrača terapijo?
Kdaj: 26.11.-27.11.2012
Kje: Dvor Jezeršek, Zgornji Brnik
Komu je namenjen: Specialnim pedagogom, logopedom, delovnim
terapevtom,
fizioterapevtom,
svetovalnim
delavcem,
učiteljem,
vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki se dnevno srečujejo z:
• otroki z učnimi težavami;
• nerodnim otrokom;
• “sanjačem”,
• tistimi, ki se neradi dotikajo stvari,
nimajo radi objema;
• agresivnim/sramežljivim;
• so v neprenehnem gibanju;
• nenehno spreminjajo razpoloženje;
• emocionalno nestabilnimi;
• hiper/ hipoaktivni;
• težavami z govorom in izgovorjavo;
• okorna finomotorika;
• težavami z veliko motoriko;
• težavami s koordinacijo in
ravnotežjem;
• težavami s samoregulacijo;
• z dojenčki, ki imajo težave s
samoregulacijo, so pretirano jokavi….
Seminar vodi Carola Wiesbauer fizioterapevtka, Vojta in Bobath
terapevtka, predsednica GSID, vedenjska terapevtka po Jansen/Streit,
terapevtka in inštruktorica za senzorno integracijo.
Prijava do 1.11. 2012 le 200€.
Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, za prevod bo poskrbljeno.
Prijava in informacije: MICSI d.o.o., Kristina Miljančič, Černetova 31, 1000
Ljubljana. Telefon: 040/532 521 email:[email protected]
PRIJAVNICA ZA SEMINAR SENZORNA INTEGRACIJA
Podpisani/a_____________________________________________________
stanujoč/a
______________________________________________________se prijavljam na 2-dnevni
seminar Senzorna integracija ki bo od 26. do 27. Novembra 2012 potekal v Zgornjem Brniku.
Seminar organizira MICSI d.o.o. v sodelovanju s Carolo Wiesbauer po ceni 230 evrov ( prijava
do 1.11.2012 le 200 evrov).
Ime
organizacije/plačnika_____________________________________________,naslov
plačnika ____________________________________________(ulica, kraj, poštna št.), davčna
številka
plačnika
(samo
če
je
plačnik
pravna
oseba)
___________________________________,
e-naslov udeleženca*__________________________________________________
osebni telefon udeleženca* _____________________________________ .
*obvezno izpolniti za pošiljanje informacij pred seminarjem
Podpis udeleženca:
_______________________
Datum: _______________
____________
ŽIG ORGANIZACIJE in PODPIS ZASTOPNIKA
(če je plačnik pravna oseba)
Udeleženec s podpisom te prijavnice potrjujem pravilnost osebnih podatkov in dovoljujem organizatorju, da
moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in da mi v prihodnosti posreduje ponudbe za različne
izdelke in storitve iz lastne ponudbe. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi organizacije seminarja v
primeru premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja. Seminar bo potekal v angleškem jeziku, za
prevajanje bo poskrbljeno. Literatura bo v slovenskem jeziku.
Plačnik (udeleženec oz. podjetje) se s podpisom te prijavnice obvezujem, da bom ob prijavi plačal/a
akontacijo v višini 20% celotne kotizacije, preostalih 80% kotizacije pa najkasneje do 20.11.2011. Akontacija v
višini 20% se v primeru odpovedi s strani udeleženca oz. neudeležbe seminarja ne vrača. Prijava je potrjena
šele ob prejemu tega zneska na TRR organizatorja št. SI56 0201 3025 9831 973 odprt pri NLB.
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov podjetja MICSI d.o.o., Černetova 31, 1000 Ljubljana najkasneje do
15.11.2012.

Similar documents