December 2014 - Ajda Koroška

Comments

Transcription

December 2014 - Ajda Koroška
December 2014
NAŠE DELO
Biološko dinamično kmetovanje je kraljica ekološkega kmetovanja.
Naš moto je:
Zdrava zemlja, zdrave rastline, zdrave živali in zdravi ljudje.
UVOD
Za konec leta smo pripravili pregled dela društva in njegovih organov v letu 2014. V letu
2015 bomo novice Naše delo izdajali mesečno.
V letu 2014 smo bili uspešni na različnih področjih. V našo sredino smo privabili nove
člane, kmete in vrtičkarje, ki so se odločili, da bodo pridelovali zdravo hrano. V društvo
je danes vključenih čez 400 članov.
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Občni zbor društva smo izvedli 7.3. in na njem sprejeli program dela za leto 2014,
izvolili nov izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Občni zbor smo
zaključili s prijetnim druženjem.
ENOTE AJDE – SKUPNOSTI VRTIČKARJEV
Enote imamo organizirane v posameznih občinah Koroške regije. Sestajale so se
mesečno in se na njih poučile o delih, ki jih biodinamiki opravljajo na svojem vrtu ali na
svoji kmetiji v tekočem mesecu. Člani so izmenjavali izkušnje, osrednjo točko pa so
imeli mentorji, ki so imeli krajša predavanja o pripravi komposta, preparatov, njihovi
uporabi, uporabi setvenega priročnika, itd.
SKUPINA ZA VRTOVE NA ŠOLAH IN VRTCIH
Skupina je skrbela za delo na vrtovih šol in vrtcev. V ta namen je tudi povezala mentorje
društva in mentorje šol in vrtcev. V začetku leta smo za vse mentorje organizirali
izobraževanje. V septembru pa je na OŠ Mislinja pod pokroviteljstvom župana, g.
Franca Šilaka organizirala 1. Srečanje otrok, staršev in mentorjev Koroške. Na prireditvi
so uspešno izvedli različne delavnice za otroke, predavanje za mentorje in starše in na
koncu še prijetno druženje. Srečanja otrok, staršev in mentorjev bodo postala
tradicionalna.
Skupino vodi: Nevenka Štraser.
1
SKUPINA ZA SEMENARJENJE
Vsi cvetovi bodočnosti so skriti v semenih sedanjosti
Skupina za semenarjenje se uči in pridno dela že drugo leto. To sezono smo začeli v
februarju, s predavanjem Miše Pušenjak. Tema je bila namenjena spoznavanju splošnih
pravil o pridelavi semen različnih vrtnin. Naše delo smo nadaljevali v spomladanskem
delu z aktivnim učenjem in skupaj predelali dve brošuri na temo o semenarjenju. Na
delavnicah, katere je strokovno vodila Miša Pušenjak, smo se spoznali s prvimi koraki
vzgoje semenic in pridelave semen. Delavnic je bilo skozi leto kar nekaj, zaključili pa
smo pozno v jeseni z dvema delavnicama skupnega čiščenja semen.
Ker smo v skupini za semenarjenje pridelali kar nekaj vrst semen, smo se odločili, da jih
podelimo med člani znotraj društva Ajda Koroška. V ta namen je društvo priskrbelo tudi
enotne vrečke za semena in jih razdelilo vsem tistim, ki so pridelali nekaj več semen za
izmenjavo. Ob zaključku aktivne semenarske sezone, ki bo predvidoma konec januarja
prihodnje leto, bomo predstavili naše delo v preteklem letu v obliki brošure in izmenjali
med člani društva tudi pridelana semena.
Sodelovali pa smo tudi pri nastajanju Učnega centra v Bukovju. Na njivi, ki je
namenjena za pridelavo semen, smo izvedli zeleno gnojenje in jo pripravili za pomlad,
ko bomo začeli na njej aktivno semenariti po načelih biodinamike.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila v imenu vseh članov skupine za semenarjenje
Tončki in Mihu Ločičnik, ki sta znala prisluhniti in nam omogočila, da smo v svojo
sredino pridobili tudi strokovno pomoč. Dodana vrednost naši skupini pa je vsekakor
mentorstvo Miše Pušenjak. Z njeno pomočjo smo prav gotovo začeli smelejše in bolj
samozavestno stopati po začrtani poti. Vse delavnice so potekale pri naši članici Janji
Nabernik. Njej in njenemu možu Karlu prisrčna hvala, ker sta nas tako prijazno in
potrpežljivo gostila. Še enkrat iskrena hvala tudi vsem aktivnim članom, ki ste tako
zavzeto prihajali in se učili.
V skupini se veselimo tudi novih članov, zato prisrčno povabljeni, da se nam pridružite v
novi sezoni 2015.
Poskrbimo za prijazen in obilen jutri, ker nam je mar za mlajše rodove.
Pripravila vodja skupine za semenarjenje: Nuša Hamler
SKUPINA ZA BACHOVE CVETNE ESENCE
Skupina za Bachove cvetne esence deluje drugo leto in v iztekajočem letu 2014 smo se
člani dobili trikrat. V skupino se nas je vključilo 19, so pa naša srečanja manj številčna.
V februarju smo preleteli naše aktivnosti v letu 2013 in se dogovorili za delo v tekočem
letu. Na srečanju v maju smo člani poročali, kako napredujemo v individualnem študiju
Bachovih cvetnih esenc, kako nam uspeva priprava esenc, kakšne izkušnje imamo z
uporabo esenc. Izbrali smo rastline (paradižnik) in se dogovorili o opazovalnih kriterijih
in metodologijo pri raziskovanju vpliva rešilnega zdravila na to rastlino. Načrtovali smo
tudi delo v naravi, vendar nam to ni uspelo realizirati. V začetku decembra se nas je
srečanja udeležilo zelo malo. Smo pa v prijetnem pogovoru izmenjali svoje izkušnje,
poročali o svojem delu in sklenili, da bomo nadaljevali s spoznavanjem čudovite
zapuščine Edvarda Bacha.
Pripravila vodja skupine: Majda Nabernik.
2
SKUPINA ZA HOMEOPATIJO
V skupini, ki šteje 35 članov, smo se sestajali mesečno, (redno se je sestankov
udeleževalo 15 članov) in se najprej seznanili s principi homeopatije. Nato smo se
dogovorili, da bomo delali preizkuse s kalcijevem in magnezijevem preparatom, ki
bogatita rastline, dajeta moč, pospešujeta pretakanje sokov v rastlini.
Uporabili smo bakreni preparat za krepitev rastlin, pri napadu insektov, rjavi gnilobi,
plesni, pri posledicah daljšega deževnega vremena, ko so rastline že prizadete.
Člani skupine so tudi na vsakem druženju povedali izkušnje z uporabo homeopatskih
preparatov in v večini ugotovili, da je zaradi zelo neustreznega vremena,
pridelek nekoliko slabši in to še posebej pri paradižniku, vendar so bili plodovi zdravi do
pozne jeseni, če so se držali navodil.
Pripravila vodja skupine: Marjeta Adamič Strahovnik.
ŠTUDIJSKA SKUPINA
Bralci Steinerjeve knjige: Temelji uspešnega kmetovanja v očeh duhovne znanosti,
Kmetijski tečaj smo se srečavali enkrat mesečno, v času poletja pa je to izostalo. Naša
druženja so bila na domovih, na treh lokacijah: v Slovenj Gradcu, na Brdinjah pri
Ravnah na Koroškem ter na Gortini pri Muti. Srečevanje, pogovori, vneto preizkušanje
ter navdihujoče misli avtorja so nas vseh 24 članov zbližale, povezale. Zorenje v naši
notranjosti in vnovično seganje po isti knjigi je odličen začetek utiranja skrbnejše brige
za Zemljo ter vsega, ki je s tem povezano.
Na tem planetu, v vesolju nismo osamelci ali izločenci. Vsi smo med seboj povezani,
četudi z nevidnimi nitkami. Z branjem Steinerjevih knjig in srečevanjem bomo
nadaljevali in morda privabili še več članov.
Pripravila vodja skupine: Karla Mithans - Lamprecht
SKUPNOST KMETOV
Skupnost deluje že drugo leto in njen namen je, da poveže naše kmete, da jim nudi
pomoč pri promociji in še posebej pri prodaji pridelkov. V ta namen so tudi izvedli
anketo na šolah, vrtcih in domovih na starejše na Koroškem, dobili njihove potrebe in z
nekaterimi kmeti tudi opravili razgovor v posamezni sredini. Naši kmetje se za to
sodelovanje niso odločili.
Vodstvo skupnosti bo tudi v naslednjem letu našim članom ponudilo možnost prodaje
pridelkov šolam in vrtcem. Kmetom pa bo vodstvo tudi predlagalo, da pričnejo s
ponudbo zabojčkov z zelenjavo, s partnerskim kmetovanjem in da s svojimi pridelki še v
večjem številu sodelujejo na tržnicah, ki so organizirane po občinah na Koroškem in
širše.
Skupnost vodi: Cvetka Nabernik.
VZORČNI VRTOVI
V sodelovanju s šolami, vrtci in LAS-om za Koroško, ki je prispeval denarna sredstva,
smo uredili biodinamične vzorčne vrtove na OŠ Mislinja, OŠ Sele – Vrhe, OŠ Muta,
Vrtcu Vuzenica, OŠ Brezno, OŠ Ribnica na Pohorju in v Dravogradu kmečki vrt, ki je
postavljen v okviru Učnega centra v Bukovju.
BIODINAMIČNI UČNI CENTER
V soboto, 27. septembra, smo pri Dvorcu Bukovje na svečani otvoritvi odprli Učni
center, ki ga krasijo lepo urejen kmečki vrt, permakulturni vrt, zeliščni vrt, gozdni vrt,
3
sadovnjak, njivice za biodinamično vrtnarjenje, njiva za semenarjenje in nasad
jagodičevja. Uredili bomo še vrt za ptice z vodnjakom, kotiček za čebele, kotiček za
otroke in dvorno čajanko.
Center so postavili naše društvo Ajda Koroška, Mednarodni center za ekoremediacije
pri Filozofski fakulteti Maribor in Javni zavod Dravit, ki je tudi prevzel skrbništvo nad
Učnim centrom. Učni center bo namenjen za potrebe izobraževalnega sistema in tistim,
ki želijo oz. imajo namen pridelovati zdravo hrano. V centru bomo za skupine
organizirali vodene oglede in tudi predavanja. Naše društvo bo skupaj z zavodom Dravit
do konca leta izdalo posebno brošuro o Biodinamičnem učnem centru Dvorec Bukovje.
IZOBRAŽEVANJE V LETU 2014
Izobraževanje je bilo zelo uspešno. Vsak mesec smo imeli vsaj dve predavanji. Pričeli
smo s koncertom in predavanjem dr. Mire Omerzel – Mirit. Slavko Turšič nam je podal
znanja o vzgoji in pomenu insektov. Naš stalni predavatelj dr. Matjaž Turinek nam je
predstavil kompostiranje in uporabo BD komposta Ddr. Ana Vovk Korže nam je
predstavila zelene poklice kot možnost zaposlitve naših otrok. Marko Hočevar nam je
predstavil homeopatijo in homeopatske preparate. Sanja Lončar nam je predavala
dvakrat: o kreativnem branju narave in kako izboljšati imunost z naravnimi sredstvi. Dr.
Marinka Vovk nam je predstavila socialno podjetništvo. Michael Limmer nam je s
pomočjo simultanega prevajanja dr. Matjaža Turineka predstavil biodinamiko in v naravi
pokazal, kako pripravljamo kompost z dodatkom humusa in živega apna in kako
ugotovimo kakovost zemlje. Rajko Škarič je predaval o odnosih v družini kot pogoju za
zdravje ali bolezen. Letošnja predavanja je zaključili Tomaž Kvasnik z zvočno kopeljo z
gongi in predstavitvijo uporabe bakrenega orodja.
Omenimo naj, da so nekatere teme predstavili člani društva. Tončka Ločičnik, Nuša
Hamler in Irena Šoln so predstavile osnove biodinamike po vseh enotah Ajde oziroma
skupnostih vrtičkarjev. Marička Čreslovnik, Janja Nabernik, Milena Ramšak in Nuša
Hamler so predstavile osnove semenarjenja. Miha Ločičnik je predstavil svetlobni koren.
Miha Kanop je prikazal sadni rez in uporabo sadjarskega biodinamičnega koledarja.
Marejta Vinšek in Nuša Hamler sta imeli predavanje za mentorje za vrtove na šolah in
vrtcih. Danica Sešel nam je predstavila vpliv kozmičnih sil in delovanje kristalov. Marjeta
Adamič Strahovnik je prdstavila osnove homeopatije.
Izvedli smo tri ekskurzije. V spomladanskem času smo obiskali Miroljubno deželo v
Nemčiji. Jeseni smo bili v banki semen starih rastlinskih sort Noetova barka pri Dunaju v
Avstriji in uživali v lepih zasaditvah v Kittenbergerjevih vrtovih v bližini. Zadnja ekskurzija
je bila na Dolenjsko, kjer smo si ogledali in spoznali zgodovino gradiča Mala Loka in
obiskali kmetijo Mira Marolta, ki nam je predstavil nego drevja in pridelavo sadja po
biološko dinamični metodi.
IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA
Izvršni odbor se je v tem letu sestal petkrat. Posebno pozornost je posvečal
uresničevanju programa dela, ki je bil sprejet na občnem zboru in pripravi programa
dela za naslednje leto. Pripravljal je trimesečne programe dela in v njih opredelil roke in
poimenske zadolžitve.
Predsednica je člane seznanjala z dogajanji v Zvezi društev Ajda. Izvršni odbor je
oblikoval stališča društva do urejanja razmer v Zvezi, in to od postavitve novega
vodstva, do urejanja problematike, ki je nastala zaradi tega, ker Zavod Demeter ne
deluje več.
4
PLANIRANE AKTIVNOSTI V JANUARJU 2015
Organizirali bomo prireditev, na kateri bo Miša Pušenjak predavala o semenarjenju,
Nuša Hamler bo predstavila svojo brošuro o semenih. Hkrati bomo izvedli izmenjavo
semen.
Organizirali bomo izobraževanje za mentorje društva, ki delujejo v posameznih enotah
Ajde.
Dr. Maja Kolar nam bo predstavila temeljne razlike med konvecionalnim, integriranim,
ekološkim, permakulturnim in biodinamičnim načinom kmetovanja.
Na prvih rednih mesečnih druženjih se bodo srečali člani društva v posameznih enotah
Ajd, ki so organizirane v občinah Koroške regije.
DRUGE INFORMACIJE
Setvene priročnike za leto 2015 bomo poslali članom po pošti še v mesecu decembru.
Članarina v letu 2015 je nespremenjena in znaša 20 EUR. Prosimo, da jo poravnate v
prvih mesecih leta 2015 na srečanjih/predavanjih, na sedežu društva ali pri
predsednikih enot Ajde oz. skupnosti vrtičkarjev; lahko pa tudi z nakazilom na
transakcijski račun. V članarino je vključen setveni priročnik, vsa izobraževanja in
preparati, ki jih pridelujemo v društvu, obvestila in popust pri strokovnih ekskurzijah.
S RE Č N O
I N
Z D R A V O
L E T O
2015!
Novice pripravil: Miha Ločičnik.
5