postanite delovodja/poslovodja - Center za poslovno usposabljanje

Comments

Transcription

postanite delovodja/poslovodja - Center za poslovno usposabljanje
INFORMATIVNA PRIJAVNICA ZA DELOVODSKO—
POSLOVODSKO USPOSABLJANJE
I. PODATKI O KANDIDATU:
Priimek in ime: ___________________________________________
Naslov: _________________________________________________
Mobilni telefon: __________________________________________
El. pošta: ________________________________________________
POSTANITE DELOVODJA/POSLOVODJA
Želite nadgraditi Vaš poklic?
Želite pridobiti srednjo strokovno
(V. stopnjo)
CPU
Organizira za Vas
II. Ustrezno obkrožite za kateri DELOVODSKI/POSLOVODSKI NAZIV se
prijavljate
A)
B)
C)
D)
TRGOVSKI POSLOVODJA
GOSTINSKI POSLOVODJA
GRADBENI DELOVODJA
DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI
III. PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest
IV. PRIJAVNICO POŠLJITE:
po fax–u 01/56 55 920
po pošti na naslov: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27/A, 1000 Ljubljana
po e–pošti: [email protected]
izobrazbo?
DELOVODSKO-POSLOVODSKO
USPOSABLJANJE
NOVO!!!!!!
Za katere nazive se lahko usposabljate:
TRGOVSKI POSLOVODJA
GOSTINSKI POSLOVODJA
GRADBENI DELOVODJA
DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI
PRIJAVITE SE DO KONCA SEPTEMBRA 2010!!!!
POGOJI:
končana srednja poklicna šola (3 letna)
3 leta delovnih izkušenj na področju, na katerem
želite opravljati izpit
KRAJ IZVEDBE:
GZS Center za poslovno usposabljanje,
Kardeljeva ploščad 27/A, Ljubljana - v popoldanskem
času
UGODNOSTI IZOBRAŽEVANJA NA CPU:
možnost vključitve v posamezen vsebinski sklop
individualno svetovanje
posebne ugodnosti za podjetja
brezplačno parkirišče
Zbiramo informativne PRIJAVE!!!
Če ste zainteresirani izpolnite prijavnico na zadnji strani in
jo pošljite:
po fax–u 01/56 55 920
po pošti na naslov: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27/A, 1000 Ljubljana
S PRIPRAVAMI BOMO PRIČELI V JESENSKO - ZIMSKEM ČASU. URNIK BO ZNAN NAKNADNO.
PRIJAVITE SE DO KONCA SEPTEMBRA 2010
________________________________________________
Kandidatu, ki bo uspešno opravil vse obveznosti v skladu
z izpitnimi katalogi, bo Gospodarska zbornica Slovenije podelila javno veljavno listino,
s katero si bo pridobil srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnjo) in
ustrezen delovodski/poslovodski naziv.
________________________________________________________
DODATNE INFORMACIJE:
Urška Kavčič Rihar, vodja potrjevanja usposobljenosti
tel.: 01/58 97 652
E-mail: [email protected]