Slovenian version

Comments

Transcription

Slovenian version
30. september 2014
EY Slovenija
Davčne novice
Davčne novice - september

V kolikor želite
dodatne informacije,
nas prosimo pokličite.
V tokratni izdaji EY davčnih novic vam predstavljamo novosti na področju OECD projekta BEPS
(''Base Erosion and Profit Shifting'') in vas obveščamo o pilotnem projektu glede ureditve
izdajanja čezmejnih zavezujočih informacij (''Cross-border rulings'', CBR) na področju DDV.
Kontakti
Dénes Szabó
Partner, Vodja davčnega oddelka
T: +386 1 583 17 24
E: [email protected]
Katarina Dijan
Izvršna direktorica
T: +386 1 583 17 00
E: [email protected]
Lucijan Klemenčič, ACCA
Senior Manager, Vodja oddelka za
davek od dohodkov pravnih oseb
T: +386 1 583 17 21
E: [email protected]
Matej Kovačič
Senior Manager
T: +386 1 583 17 62
E: [email protected]
Iris Bajec
Manager
T: +386 1 583 17 12
E: [email protected]
Jožica Avbelj
Manager
T: +386 1 583 18 50
E: [email protected]
Mojca Lukač
Manager
T: +386 1 583 17 31
E: [email protected]
Novosti na področju omejevanja primerov
erozije davčne osnove in prelivanja dobičkov
(BEPS)
V predhodnih izdajah davčnih novic smo že predstavili koncept akcijskega načrta BEPS, v
tokratni izdaji pa bi vas radi obvestili o zadnjih novostih na tem področju. Dne 16. 9. 2014 je
OECD izdala poročila in priporočila, ki se nanašajo na naslednja ciljna področja iz BEPS
akcijskega načrta julija 2013:
►
Ukrep 1 – Davčni izzivi digitalne ekonomije
►
Ukrep 2 – Učinki hibridnih instrumentov
►
Ukrep 5 – Škodljive davčne prakse v državah
►
Ukrep 6 – Zloraba mednarodnih pogodb
►
Ukrep 8 – Transferne cene pri neopredmetenih sredstvih
►
Ukrep 13 – Dokumentacija o transfernih cenah in poročanje po državah
►
Ukrep 15 – Multilateralni instrument
Poročila in priporočila so na voljo na spodnji spletni povezavi:
http://www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm
Pilotni projekt glede ureditve izdajanja
čezmejnih zavezujočih informacij (CBR)
na področju DDV
V okviru EU DDV Foruma, se je 15 držav članic EU (Belgija, Estonija, Španija, Francija,
Ciper, Litva, Latvija, Malta, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Finska,
Švedska in Velika Britanija) odločilo za sodelovanje v pilotnem projektu glede
čezmejne ureditve izdajanja zavezujočih informacij na področju DDV.
Davčni zavezanci, ki načrtujejo kompleksne čezmejne transakcije med dvema ali več
državami članicami, sodelujočimi v tem projektu, lahko zaprosijo za zavezujočo
informacijo v povezavi s temi transakcijami.
Vsi sodelujoči so že izrazili pozitiven pogled na izvajanje prvih CBR primerov.
Sodelujoče države članice in predstavniki podjetij so izrazili željo, da se v ta projekt
vključi še več držav članic EU.
V kolikor v povezavi s tem potrebujete dodatne informacije, smo vam na voljo.
EY | Revizija | Davki | Poslovno svetovanje
O EY
EY je vodilno podjetje na področju storitev
revizije, davkov in poslovnega svetovanja.
Naše ugotovitve in visoko kakovostne
storitve, ki jih posredujemo našim strankam,
vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in
gospodarstva po vsem svetu. Naši izjemni
strokovnjaki vodijo delovne skupine, ki so
zavezane k izpolnitvi obvez, do vseh naših
deležnikov. Pri tem imamo pomembno vlogo
pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za
naše zaposlene, naše stranke in našo širšo
družbeno skupnost .
EY predstavlja globalno organizacijo in se
lahko nanaša na eno ali več družb članic
globalne mreže Ernst & Young Global Limited,
od katerih je vsaka ločena pravna oseba.
Ernst & Young Global Limited je družba
omejena z garancijo in registrirana v Angliji,
ki ne izvaja storitev za stranke. Za več
informacij vas prosimo, da obiščete našo
spletno stran ey.com.
Ernst & Young Svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 583 17 27
E-mail: [email protected]
© 2014 Ernst & Young Svetovanje d.o.o.
Vse pravice pridržane.
To poročilo je izključno splošne in informativne narave,
zato se ne nanašajte nanj za računovodske, davčne ali
druge strokovne nasvete. Prosimo, da se za specifične
nasvete obrnete na vaše svetovalce.
ey.com/si
2
Davčne novice september 2014

Similar documents