FLUIDO čistilni modul

Comments

Transcription

FLUIDO čistilni modul
ES - Izjava o skladnosti
(v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih Ur.l. RS 52/2000)
Proizvajalec:
Rota GmbH
AmGammgraben 2
D-19258 Boizenburg
Distributer:
Rewatec GmbH
Bei der NeuenMuenze 11
D-22145 Hamburg
Zastopnik:
Prosigma d.o.o.
Prešernova 7
9240 Ljutomer
izjavlja s to izjavo o skladnosti, da so
male čistilne naprave do 50 PE (polucijskih enot) v PE rezervoarjih
TIP MONOFLUIDO (SKS, ABP)
TIP FLUIDO BlackLine (SKS, ABP)
skladne s predpisi sledečih EU standardov:
EN 12566-3
Male čistilne naprave do 50 PE
98/37/EG
Direktiva za stroje
2004/108/EG
Elektromagnetska skladnost
2006/95/EG
Smernice za nizko napetost
89/106/EWG
Direktiva za gradbene proizvode
in dokazuje, da upoštevajo naslednje harmonizirane EU Norme:
EN ISO 12100-1/2:2003 (EN 292-1/-2:1991)
Varnost za stroje (Osnovne + tehnične teze)
EN ISO 13849-1:2006 (EN 954-1:1996)
Varnost za stroje (Teze za krmiljenje)
EN 1050:1996
Varnost za stroje (Teze tveganja)
EN60204-1: 2006
Varnost za stroje (Splošne teze za elektro opremo)
IEC 61010-1:2001-02
Varnostna določila za elektro naprave
DIN EN 61000-6-3/08.2002/
EMV
DIN EN 61000-6-2/03.2006/
EMV
IEC 61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2004
EMV
IEC 61000-3-3:2005
EMV
EN 12566-3:2005 +A1:2009
Z-55.3-300 – veljavno do 15.3.2015
Inštitut DIBT, Kolonnenstrasse 30b, 10829Berlin -Nemčija
Male čistilne naprave do 50 PE – 3. del
Organ, ki je opravil preiskušanje:
PIA - Pruefinstitut fuer Abwassertechnik GmbH, Hergenrather Weg 30, D. 52074
Aachen, Notified Body Nr.: 1739, številka poročila PIA 2005-12
Paramet Zakonski predpis
er
(Ur.l. 98/07 in
dopolnitve)
izmerjene vrednosti
Učinkovitost
Zakonski predpis
(Ur. l. 98/07 in
dopolnitve)
KPK
do 150 mg/l
≤ 75 mg/l (24 urni vzorec)
90,90%
do 150 mg/l
BPK5
do 30 mg/l
≤ 15 mg/l (24 urni vzorec)
96,20%
do 30 mg/l
SS
91,20%
P – sk.
57,30%
Poraba
elektrike
1,3 kWh/d
Srednja vrednost BPK5 (dotok)
0,32 kg/d
Hidravlični dnevni dotok
1,2 m3/d
Vrsta materiala
PE - polietilen
Vodotesnost (preizkušanje z vodo)
Uspešno opravljeno
Stabilnost (preizkus loma in stabilnosti)
Uspešno opravljeno ( do 1,95 m pokritja z zemljo)
Izjava potrjuje skladnost z naštetimi standardi in normami, vendar ne vsebuje zagotovil za posebne izven
standardne izvedbe. Upoštevati se morajo varnostna opozorila in navodila za vgradnjo, delovanje in
uporabo, ki so priložena proizvodu.
Prosigma d.o.o. / Ljutomer , 24.4.2008
Direktor:
Bojan Lakič