pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri (.PDF)

Comments

Transcription

pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri (.PDF)
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Barcaffé vabi na sanjsko nakupovanje!«
Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »Barcaffe vabi na sanjsko
nakupovanje« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je družba Droga Kolinska, Živilska
industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju
organizator). Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Barcaffé in izdelkov te blagovne
znamke. Nagradna igra poteka v vseh trgovinah in franšizah Tuš od 03.07. 2013 do vključno 05.08.
2013. V žrebanju za nagrade: 1x darilna kartica v višini 1000€ za nakupe v trgovinah Tuš, 2x darilna
kartica v višini 500€ za nakupe v trgovinah Tuš, 4x darilna kartica v višini 250€ za nakupe v
trgovinah Tuš, 10x darilna kartica v višini 100€ za nakupe v trgovinah Tuš in 30x paket izdelkov
Barcaffé, sodelujejo vsi čitljivo izpolnjeni kuponi, oddani do vključno 08.08. 2013 (velja datum
poštnega žiga). V primeru nepravilno ali nečitljivo izpolnjenega kupona oz. nepopolne prijave za
sodelovanje v nagradni igri, bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Nakup ni pogoj za
sodelovanje v nagradni igri. Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na
spletni strani www.barcaffe.com. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s
pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec
zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe
s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre pravilno in čitljivo izpolnijo
nagradni kupon in ga pošljejo po pošti (velja datum poštnega žiga) na naslov organizatorja. V vsaki
kuverti, poslani po pošti, je lahko le en kupon. Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor
kuponov pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad. Kdor na naslov
organizatorja, poleg čitljivo izpolnjenega kupona, pošlje tudi originalni račun (ali več računov), iz
katerega je razviden nakup kave Barcaffé v višini najmanj 15 EUR, prejme darilo: hladilno torbo
Freeze. Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah in franšizah Tuš v obdobju od
03.07. 2013 do 05.08. 2013. Zaključno žrebanje bo 14.08. 2013 na sedežu podjetja Droga Kolinska
d.d. na Kolinski ulici 1 v Ljubljani. Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Rezultati žrebanja so
dokončni. Pritožba ni mogoča. Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi
družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti,
rezultati žrebanja pa bodo najkasneje v petih delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na
spletnih straneh: www.barcaffe.com, www.tus.si ter na Facebook profilu Barcaffé Za lepši dan:
www.facebook.com/barcaffe. Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti na naslov, ki so ga navedli na
kuponu, in sicer najkasneje 45 (petinštirideset) delovnih dni od dneva žrebanja. V primeru velikega
odziva si organizator nagradne igre pridružuje pravico do podaljšanja tega roka. Vsi sodelujoči, ki
organizatorju pošljejo izpolnjen nagradni kupon oz. letak skupaj z osebnimi podatki, s svojim
podpisom izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov v marketinške namene in se strinjajo, da
jim ta pošilja ankete, obvestila o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico
kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki). Organizator ne odgovarja za spremembe,
ki nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za
kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s
pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.
*Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan
predložiti svojo davčno številko. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre
bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.barcaffe.com.
www.tus.si
www.barcaffe.com

Similar documents