Usposabljanje notranjih presojevalcev po sistemu kakovosti KzP:2008

Comments

Transcription

Usposabljanje notranjih presojevalcev po sistemu kakovosti KzP:2008
Usposabljanje za
notranje presojevalce
sistema vodenja kakovosti
v vzgoji in izobraževanju
KzP:2008*
dvigujemo učinkovitost sistemov vodenja
NAJ VAŠI SODELAVCI BOLJE ZAČUTIJO SISTEM
Učinkovitost vsakega sistema vodenja je pomembno odvisna od tega,
kako ga sodelavci poznajo, razumejo in živijo - torej, ali ga vzamejo za
svojega. Usposobitev za notranje presojevalce je lahko eden izmed korakov kako sistem približati ljudem.
Usposobite večje število notranjih presojevalcev in naj se za
sistem ne trudi le nekaj izbrancev.
Z NOTRANJIM ZNANJEM DO NOVIH PRILOŽNOSTI
Večja je učinkovitost notranjih presoj, višja je dodana vrednost sistemu
vodenja. Nihče vašega sistema ne pozna tako dobro kot vaši lastni sodelavci, ki v njem vsakodnevno delajo.
Omogočite vašim notranjim presojevalcem (tudi obstoječim),
da spoznajo in utrdijo pristop presojanja kot metodo za iskanje
in vzpodbujanje nenehnih izboljšav.
Z NAMI DO CILJA
Telefon: +386 31 65 03 21
Telefon: +386 41 22 81 58
E-pošta: [email protected]
E-stran: www.sistko.si
Na osnovi izkušenj in dobrih praks, ki jih poznamo kot zunanji presojevalci modela kakovosti KzP pri SIQ, lahko tudi vašim sodelavcem /
notranjim presojevalcem pomagamo pri prepoznavanju novih priložnosti, vpeljevanju dobrih praks in dvigovanju dodane vrednosti sistema kakovosti. Pokličite nas, usposabljanje lahko izvedemo tudi pri vas.
Prilagodili se bomo vašim potrebam in željam.
* model »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« (KzP:2008) je razvil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ)
Usposabljanje za
notranje presojevalce
sistema vodenja kakovosti
v vzgoji in izobraževanju
KzP:2008*
dvigujemo učinkovitost sistemov vodenja
IZ VSEBINE (2-DNEVNO USPOSABLJANJE):

poglobljeno razumevanje zahtev sistema kakovosti KzP za učinkovita priporočila notranjih presojevalcev

rešitve iz dobrih praks kot usmeritve za pregled in priporočila pri
naslednji notranji presoji

načrtovanje, organiziranje in dokumentiranje notranje presoje
(načini podajanja priporočil in zapisovanja neskladnosti)

študija primera in običajne pasti, ki se jim moramo izogniti

trening izvedbe notranje presoje - simulacija presoje

karakteristike dobrega notranjega presojevalca in zavedanje o vplivu, ki ga notranji presojevalec lahko ima na sistem kakovosti

sistematična priprava plana vaše naslednje notranje presoje

za zaključek: individualna pisna analiza študije primera in v primeru
uspešnosti izdaja potrdila o usposobljenosti za notr. presojevalca
KAJ LAHKO PRIDOBITE:
Telefon: +386 31 65 03 21
Telefon: +386 41 22 81 58
E-pošta: [email protected]
E-stran: www.sistko.si

večje število aktivnih notranjih presojevalcev, ki bodo vsakodnevno živeli in pomagali razvijati sistem - tudi izven notranjih presoj,

dvig učinkovitosti notranjih presoj in večjo dodano vrednost
priporočil,

vpogled v dobre rešitve, ki jih poznamo iz presojevalske prakse v
številnih vzgojno-izobraževalnih zavodih,

če pa sistema kakovosti morebiti še nimate certificiranega, vam lahko
pomagamo tako pri prvi notranji presoji kot pri hitrejšem zaključku
projekta uvedbe in certificiranja sistema.
Kontaktirajte nas, pomagamo lahko tudi vam.
* model »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« (KzP:2008) je razvil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ)