Organizacijske enote ZD

Comments

Transcription

Organizacijske enote ZD
PRILOGA štev: 1
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA : 27987
ORGANIGRAM ZAVODA
ZD ČRNOMELJ
DIREKTOR
2 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
STROKOVNI VODJA VII
(zdrav.nege in tehnič.služb)
1 UPRAVA IN SERVISNE SLUŽBE
STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO POKRIVA
SREDNJE MED.SESTRE, DIPL.MED.SESTRE
TAJNIŠTVO(SPLOŠNA KA-
STROKOVNI SODELA-
DROVSKA IN NABAVNA SL)
VEC
EKONOMAT
STROKOVNI SODELAVEC
IN TEHNIČNE SLUŽBE
SPLOŠNE AMBULANTE
ZDRAVNIK Z LICENCO ALI ZDRAVNIK SPEC.
SREDNJA MED.SESTRA
V ZD ČRNOMELJ
AMBULANTA I
AMBULANTA III
FINANCE IN
RAČUNOVODJA
RAČUNOVODSTVO
SAMOST. STR.DELAVEC
AMBULANTA II
AMBULANTA IV
STROKOVNI SODELAVEC
TEHNIČNE SLUŽBE
URGENTNA AMBULANTA
PATRONAŽA IN ZDR. NEGA
VMS, DMS
AMBULANTE
ZA OTROKE ZA ŠOL. IN ML.
SPEC.PEDIATER, DMS,SMS
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ
AMBULANTA I
AMBULANTA II
AMB. V ZP VINICA
AMB. V DSO ČRNOM.
VSAKA AMBULANTA
ZDRAVNIK ALI ZDRAVNIK SPECIALIST.
SO ORGANIZACIJSKO
HIŠNIK
PERICA
PODREJENE GLAVNI
SESTRI
POMOŽNI DELAVCI
RECEPTOR
FIZIOTERAPIJA
DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT
SRED.MED.SESTRA, DIPL.MED.SESTRA
MEDICINSKI LABORATORIJ
UNIV.
ANALITIK
DIPL.VING.
LAB.MED.
MED. BIOKEMIJE
ZOBNE AMBULANTE
ZOBOZDR. Z LICENCO
ZOB.ASISTENTKA, ZOBOTEHNIK
MEDICINA DELA
ZDRAVNIK SPEC.MDPŠ, DMS,SMS
V ZD ČRNOMELJ
ZOBNA AMBULANTA I ZOBNA AMBULANTA II
ORTODONT
PREVENTIVA
ZOBNA AMBULANTA VINICA
ZOBNA AMBULANTA SEMIČ
ING.LAB.BIOMED. , LAB.TEHNIK
REŠEVALNA SLUŽBA
VOZNIK REŠEVALEC I
VOZNIK REŠEVALEC II

Similar documents