realname=DoP_sl_01-00_01072013_Hilti-SF-DoP-006+and+009.pdf;IZJAVA O LASTNOSTIH

Comments

Transcription

realname=DoP_sl_01-00_01072013_Hilti-SF-DoP-006+and+009.pdf;IZJAVA O LASTNOSTIH
SL
IZJAVA O LASTNOSTIH
skladno s Prilogo III, Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)
Hilti samorezni vijaki S-MP S
Št. Hilti-SF-DoP-006
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Hilti samorezni vijaki S-MP S
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati
gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): Tip in serijska številka sta odtisnjena na embalaži
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno
harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Splošni tip in uporaba
Velikosti izdelka
Osnovni material in pritrjevanec
Samovrtalni vijaki za kovinske elemente in pločevino
Premer vijaka 6.3
Jeklo, skladno z EN 10025-1 in EN 10346,
Aluminijeva zlitina, skladna z EN 485/EN 573,
Les, skladen z EN 1995
Nerjaveče jeklo (1.4301 ali 1.4303), skladno z EN 10088
Statična in kvazistatična (izpostavljenost vetru)
Pritrjevalni material (vijaki)
Obremenitev
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom
11(5): Hilti Aktiengesellschaft, Poslovna enota za neposredno vijačenje, 9494 Schaan, Kneževina Liechtenstein
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v
členu 12(2): ni na voljo.
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je
določeno v Prilogi V: Sistem 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: ni na voljo.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
Nemški inštitut za gradbeno tehniko (DIBt), ETA-10/0182 na osnovi CUAP 06.02/07.
9. Navedena lastnost:
Bistvene značilnosti
Karakteristična natezna nosilnost
Karakteristična strižna nosilnost
Vrste povezave
Meje uporabe
Reakcija na ogenj
Podatki o lastnosti
Harmonizirana tehnična specifikacija
Glejte ETA-10/0182, Priloge 47–50
ETA-10/0182
A1
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te
izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Tassilo Deinzer
Vodja poslovne enote za neposredno vijačenje
Walter Hollenstein
Vodja kakovosti pri vijačenju
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. julij 2013
DoP_sl_01-00_01072013_Hilti-SF-DoP-006.doc
SL
IZJAVA O LASTNOSTIH
skladno s Prilogo III, Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)
Hilti vijaki za sendvič panele S-CD S, S-CDW S
Št. Hilti-SF-DoP-009
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Hilti vijaki za sendvič panele S-CD S, S-CDW S
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati
gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): Tip in serijska številka sta odtisnjena na embalaži
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno
harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Splošni tip in uporaba
Velikosti izdelka
Osnovni material in pritrjevanec
Samovrtalni vijaki za sendvič panele
Premer vijaka 5.5, 6.5
Jeklo, skladno z EN 10025-1 in EN 10346,
Les, skladen z EN 1995
Nerjaveče jeklo (1.4301 ali 1.4303), skladno z EN 10088
Statična in kvazistatična (izpostavljenost vetru)
Pritrjevalni material (vijaki)
Obremenitev
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom
11(5): Hilti Aktiengesellschaft, Poslovna enota za neposredno vijačenje, 9494 Schaan, Kneževina Liechtenstein
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v
členu 12(2): ni na voljo.
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je
določeno v Prilogi V: Sistem 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: ni na voljo.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
Nemški inštitut za gradbeno tehniko (DIBt), ETA 13/0179 na osnovi CUAP 06.02/12. Pooblaščeni organ MPAKarlsruhe 0769 je znotraj sistema 2+ izvedel opravila tretjih strank in izdal izjavi o skladnosti nadzora
proizvodnje 0769-CPD-133326-1 in 0769-CPD-133326-2.
9. Navedena lastnost:
Bistvene značilnosti
Karakteristična natezna nosilnost
Karakteristična strižna nosilnost
Pomik glave vijaka
Meje uporabe
Reakcija na ogenj
Podatki o lastnosti
Harmonizirana tehnična specifikacija
Glejte ETA 13/0179, Priloge 2–10
ETA 13/0179
A1
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te
izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Tassilo Deinzer
Vodja poslovne enote za neposredno vijačenje
Walter Hollenstein
Vodja kakovosti pri vijačenju
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. julij 2013
DoP_sl_01-00_01072013_Hilti-SF-DoP-009.doc

Similar documents