realname=CFS-F+FX_TecManual_W3870_sl.pdf;CFS-F FX 4371.2kB

Comments

Transcription

realname=CFS-F+FX_TecManual_W3870_sl.pdf;CFS-F FX 4371.2kB
Tehnični
Požarna pena Hilti CFS-F FX
list
Hilti
Požarna pena
CFS-F FX
Evropsko
tehnično soglasje
ETAšt. 10 / 109
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Izdaja 06 / 2010
stran 1
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Požarna pena
CFS-F FX
Bauchemie
Piktos_neu.ai
Bauchemie
Piktos_neu.ai
01.10.2006
01.10.2006
45% 45%
30
30
30 30
Jahre
Jahre
years
years
Področja uporabe
Trajno požarno tesnjenje majhnih in srednje velikih odprtin
(optimalen razpon velikosti: od 100 x 100 mm do 300 x 300 mm)
Rauch- und
Gasdichtigkeit
Rauchund GasdichtigkeitSchallschutz
Schallschutz
Tehnični podatki
CFS-F FX
◼◼ Kabelske police, enojni kabli, vezani snopi kablov, manjši kanali
Barva
◼◼ Odprtine za cevi in kable
Vsebnost/količina
pene
vElektische
Wasserbeständigkeit
Elektische
Wasserbeständigkeit
kartuši
◼◼ Plastične cevi
◼◼ Kovinske cevi (z gorljivo ali negorljivo izolacijo)
(Tesnenje mora biti skladno s priporočili ETA št. 10 / 109.)
Lastnosti in prednosti
◼◼ Tristopenjska tehnologija z optimalnimi lastnostmi za uporabo
(pena, ki jo je preprosto preoblikovati)
◼◼ Preprosta montaža brez potrebnega opaženja in ostalih
pripomočkov
◼◼ Preprost nanos z ergonomsko oblikovanim dozirnikom
◼◼ Varnost je na prvem mestu: CFS-F FX je skladna z zahtevami
mednarodnih direktiv za požarno varnost
◼◼ Čisto in urejeno nanašanje
◼◼ Hiter in preprost nanos - en sam izdelek vam omogoča
zanesljivo požarno tesnjenje
◼◼ Preprosta naknadna napeljava dodatnih kablov
◼◼ Zaradi svoje mehke strukture ima pena odlične zvočno izolativne
lastnosti
◼◼ Zaščita pred dimom in požarom v enem samem sistemu
Rdeča
325 ml /Wärmedämmend
2,1 Wärmedämmend
litra
(prosto penjena)
Dampfdichtigkeit
Dampfdichtigkeit
Delovna temperatura kartuše /
temperatura za skladiščenje in
prevoz
od +10 °C do +35 °C / od +5 °C
to +25 °C
Čas sušenja
Oblikovanje je mogoče po
približno 5 minutah.
Rezanje je mogoče po približno
10 minutah.
35%
35%
Razred
30
30E
30 30
Odzivnost na ogenj ustreza
years
klasifikaciji po EN 13501-1years
Jahre
Jahre
Temperaturna odpornost
strjene pene
o d - 30 °C do + 60 °C
Rok trajanja
9 mesecev (pri 23 °C,
skladiščeno
na suhem)
ElektischeElektische
Pri 23 °C,Wasserbeständigkeit
50 %Wasserbeständigkeit
relativne vlažnosti
Evropsko tehnično soglasje
(European Technical Approval ETA) lahko dobite od svojega
zastopnika Hilti.
Wasserbeständigkeit
Wasserbeständigkeit
ElektischeElektische
Podatki za naročanje
Rauch- und
Gasdichtigkeit
Rauchund GasdichtigkeitSchallschutz
Schallschutz
Rauch- und
Gasdichtigkeit
Rauchund GasdichtigkeitSchallschutz
Schallschutz
Zaščita
pred
Zvočna
izolacija
dimom
Opis naročila
Vsebina paketa
CFS-F FX
vklj. 1 mešalna šoba, navodila za uporabo
Opis naročila
Vsebina paketa
Ročni dozirnik MD2000
Ročni dozirnik z 1 kaseto
00229154
Komplet za baterijski
dozirnik ED3500
Dozirnik, polnilnik C7/24, baterija SFB 121, 3 krožne ščetke,
zaščitna očala, črpalka za izsesavanje, 2 kaseti za kartuše.
V plastični škatli za orodje Hilti, odporni na udarce.
00360863
Osnovni komplet za baterijski
dozirnik ED3500
Dozirnik, 3 krožne ščetke, zaščitna očala, črpalka za izsesavanje,
2 kaseti za kartuše. V plastični škatli za orodje Hilti, odporni na udarce.
00360862
stran 2
Šifra
00429802
Šifra
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Navodila za montažo
Očistite odprtino, ki jo želite zatesniti.
Površina okoli odprtine mora biti suha, v
dobrem stanju in brez prahu ali sledi
maščobe.
Pena, ki ostane v mešalni šobi, se bo med
odmori strdila (t.j. > 1 minuta pri 23 °C; > 20
sekund pri 35 °C). V tem primeru morate
mešalno šobo zamenjati. Pred menjavo
mešalne šobe najprej sprostite batnico.
Prepričajte se, da dozirnik ni poškodovan in
da deluje pravilno. Kartušo vstavite v kaseto.
Pozor: ne uporabljajte poškodovanih kartuš
in/ali poškodovanih ali močno umazanih
kaset.
Za zatesnitev odprtin v stropu uporabite opaž
iz materiala, ki prepušča zrak
(npr. perforiran karton).
Odstranite pokrovček. Mešalno šobo do
konca in dobro privijte na kartušo.
Prepričajte se, da je črni mešalni element na
svojem mestu v šobi! Ne uporabljajte
poškodovanih mešalnih šob. Mešalnih šob
pod nobenim pogojem ne prilagajajte in ne
posegajte v njihovo delovanje. Kartušo lahko
uporabljate le s priloženo mešalno šobo. Za
vsako novo kartušo morate uporabiti tudi
novo mešalno šobo.
Kaseto s kartušo vstavite v dozirnik: na
dozirniku pritisnite sprožilni gumb, batnico
potegnite do konca nazaj in vstavite kaseto s
kartušo v dozirnik.
Kartuša se odpre samodejno, ko začnete z
nanašanjem. Kartuš ne luknjajte, saj to lahko
privede do okvare sistema!
Zavrzite neenakomerno zmešano začetno
količino: zavrzite peno, ki jo nanesete s prvim
stiskom, na primer tako, da jo nanesete v
prazno embalažo.
Požarno peno nato nanesite na odprtino, ki
jo želite zatesniti. Približno 30 sekund po
nanosu (pri 23 °C) mešanica sestavin začne
kemično reagirati in širiti peno. Odprtino v
celoti zapolnite s požarno peno, vključno s
prostorom med posameznimi kabli ipd.
Peno lahko po potrebi oblikujete ali zgladite z
roko po približno 5 minutah (pri 23 °C).
Obvezno nosite zaščitne rokavice! Po
približno 10 minutah (pri 23 °C) se pena strdi
in jo lahko režete.
OPOMBA:
Ko je pena strjena, lahko morebitne štrleče
dele pene obrežete do predpisane najmanjše
globine. Odrezane kose strjene pene lahko
vstavite v naslednjo odprtino in jih obdate s
svežo peno.
Po potrebi poleg pravilno zatesnjene
odprtine pritrdite identifikacijsko tablico.
Naknadna napeljava kablov ali cevi
V odprtino lahko brez težav namestite dodatne
kable ali cevi. Pazite, da ne boste presegli
največjega dovoljenega števila in velikosti
kablov ali cevi.
1. Kable in cevi lahko potisnete neposredno
skozi peno. Po potrebi z ustreznim orodjem
(vijak, sveder in podobno) v peni najprej
naredite luknjo, nato pa skoznjo potisnite
kabel ali cev. Pazite, da ne poškodujete že
napeljanih kablov.
2. Morebitne preostale odprtine skrbno
zatesnite s CFS-F FX
OPOMBA:
v splošnem je priporočljivo začeti na sredini
odprtine in postopno nanašati peno od spodaj
navzgor. Pri odprtinah, ki so dostopne le z ene
strani, začnite na oddaljenem koncu in se
pomikajte proti začetku.
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
stran 3
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Preboji za kable
Montažna stena | Masivna stena
Nav. odprtina
Kabel | Kabelska polica
Požarna pena Hilti CFS-F FX se lahko uporablja za tesnjenje prebojev z največjo velikostjo odprtine 400 x 400 mm (Š x V):
pri montažnih stenah / suhomontažnih stenah (E), debeline vsaj 112 mm (tE) pri čemer morajo biti leseni ali jekleni klini na obeh
stičnih straneh, z vsaj dvema plastema 12,5 mm debelih plošč. Pri lesenih klinih je najmanjša dovoljena razdalja med spojem in
klinom 100 mm, odprtine pa morajo biti zapolnjene z vsaj 100 mm izolacije razreda A1 ali A2, skladno s priporočili standarda EN
13501-1.Pri masivnih stenah (E) iz betona, celičnega betona in zidanih stenah je najmanjša gostota 650 kg/m3), najmanjša
debelina pa 112 mm (tE).
Preboji (A) /napeljave (C)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Globina preboja (tA)
(mm)
Ostala merila
Opis
Ozki oplaščeni kabli ≤ ∅ 21 mm
Vezani kabelski snop ≤ ∅ 100 mm
EI 120
≥ 200
EI 60; E 120
≥ 112
Vse vrste oplaščenih kablov ≤ ∅ 80 mm
EI 90 ; E 120
≥ 200
EI 60 ; E 120
≥ 150
EI 120 U/U
≥ 200
EI 90 U/U; E 120
≥ 112
Najmanjše dovoljene razdalje:
min S1 = 0 mm (od kabelske police do
roba zatesnitve)
min S2 = 50 mm (od kabla do kabelske
police)
min S2 = 33 mm (od kabla do kabelskega
snopa)
min S2 = 0 mm (od kabla do kabla)
Jekleni kanal ≤ ∅ 16 mm
Za podrobnosti o uokvirjanju glejte
ustrezne diagrame spodaj.
Plastični kanal ≤ ∅ 16 mm
EI 120 U/U
≥ 112
Brez napeljav
EI 120
≥ 200
Kabli, kabelski snopi v montažni ali masivni steni
W(
W(
(
(
&
W$
Z
&
W$
V
V
V
$
$
K
V
$
&
&
masivna stena
montažna stena
Kabli v kabelskih policah v montažni ali masivni steni
W(
W(
(
W$
(
&
W$
Z
&
V
V
$
$
montažna stena
stran 4
$
V
K
V
masivna stena
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Navadna odprtina v montažni ali masivni steni
W(
W(
(
(
Z
W$
W$
$
$
$
montažna stena
K
masivna stena
Uokvirjanje odprtin in prebojev
W(
(
tE
(
E
W$
tA
$
A
(
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Z
E1
Z
$
K
•PP
$
K
Z$
stran 5
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Preboji za kable
Tla
Kabel | Kabelska polica
Požarna pena Hilti CFS-F FX se lahko uporablja za tesnjenje prebojev z največjo velikostjo odprtine 400 x 400 mm (Š x V):
pri masivnih stenah (E) (beton, najmanjša gostota 2.200 kg/m3), najmanjša debelina 150 mm (tE).
Preboji (A) /napeljave (C)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = izolativnost
Globina preboja (tA)
(mm)
Ostala merila
Opis
Ozki oplaščeni kabli ≤ ∅ 21 mm
Vezani kabelski snop ≤ ∅ 100 mm,
enojni kabel ≤ ∅ 21 mm
EI 120
≥ 250
EI 60
≥ 150
Vse vrste oplaščenih kablov ≤ ∅ 80 mm
EI 60; E 120
≥ 150
Oplaščeni kabli srednjih premerov ∅ 21
– 50 mm
EI 120
≥ 250
Najmanjše dovoljene razdalje:
min S1 = 0 mm (od kabelske police do
roba zatesnitve)
min S2 = 50 mm (od kabla do kabelske
police)
min S2 = 33 mm (od kabla do kabelskega
snopa)
min S2 = 0 mm (od kabla do kabla)
Debeli oplaščeni kabli ≤ ∅ 80 mm
EI 90; E 120
≥ 200
EI 60; E 120
≥ 150
EI 120 U/U
≥ 150
Kanali / cevi
Jekleni kanal ≤ ∅ 16 mm
Jekleni in plastični kanali ≤ ∅ 16 mm
Kabel, kabelski snop v tleh
Uokvirjanje tal
Z
(
$
W$
V
W(
&
V
V
K
V
$
(
$
W$
(
W(
&
Kabelska polica v tleh
(
W$
$
Z
&
V
V
W(
$
stran 6
V
K
V
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Preboj za cev
Montažna stena | Masivna stena
Plastična cev
Kovinska cev
Požarna pena Hilti CFS-F FX se lahko uporablja za tesnjenje prebojev z največjo velikostjo odprtine 400 x 400 mm (Š x V):
pri montažnih stenah / suhomontažnih stenah (E), debeline vsaj 150 mm (tE) pri čemer morajo biti leseni ali jekleni klini na obeh
stičnih straneh, z vsaj dvema plastema 12,5 mm debelih plošč. Pri lesenih klinih je najmanjša dovoljena razdalja med spojem in
klinom 100 mm, odprtine pa morajo biti zapolnjene z vsaj 100 mm izolacije razreda A1 ali A2, skladno s priporočili standarda EN
13501-1. Pri masivnih stenah (E) iz betona, celičnega betona in zidanih stenah je najmanjša gostota 650 kg/m3), najmanjša
debelina pa 112 mm (tE).
Preboji (A) /napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = izolativnost
Najmanjša globina preboja (tA)
(mm)
Ostala merila
Opis
Jeklena cev
≤ ∅ 33,7 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 30 mm/LD = 500 mm
EI 120 C/U
≥ 150
Jeklena cev
∅ 33,7 – 114,3 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6/3,6 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
Najmanjše dovoljene razdalje:
min S1 = 0 mm
(med cevjo in robom tesnila)
min S2 = 0 mm
(linearna postavitev)
min S2 = 40 mm
(v snopu)
Jeklena cev
∅ 33,7 – 114,3 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6/3,6 – 14,2 mm (tc))
Gorljiva izolacija
(sintetična guma
Armaflex)
tD = 19 mm/LD = 500 mm
EI 90 C/U; E 120
≥ 150
Montaža z 2 plastema
požarnega ovoja Hilti CFS-B na
obeh straneh (skladno z ETA
CFS-B (A2))
Bakrena cev
∅ 28 – 88,9 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
1,0/2,0 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
EI 60 C/U; E 120
≥ 150
Gorljiva izolacija
(sintetična guma
Armaflex)
tD = 19 mm/LD = 500 mm
EI 60 C/U ; E 120
≥ 150
Montaža z 2 plastema
požarnega ovoja Hilti CFS-B na
obeh straneh (skladno z ETA
CFS-B (A2))
PVC-U cev (EN 1452-1,
DIN 8061/8062) ∅ 50 mm
(dc) (debelina stene cevi
3,7 – 5,8 mm (tc))
–
EI 120 U/C
≥ 150
PE cev (EN 1519-1, DIN
8074/8075) ∅ 50 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,9 – 4,6 mm (tc))
–
Najmanjše dovoljene razdalje:
min S1 = 30 mm
(med cevjo in robom tesnila)
min S2 = 55 mm
(med cevmi)
Kovinska cev, izolacija z mineralno volno v montažni ali masivni steni
W(
W(
W'
(
W$
&
W'
W&
(
W$
&
Z
$
W&
V
V
K
G&
G&
$
$
'
'
montažna stena
masivna stena
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
stran 7
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Kovinska cev, gorljiva izolacija v montažni ali masivni steni
W(
W(
(
W'
W'
W&
&
W$
(
&
W$
Z
G&
G&
$
$
$ '
/'
/'
$
W&
V
V
K
$
$ '
/'
/'
montažna stena
masivna stena
Plastična cev v montažni ali masivni steni
W(
W(
(
W$
&
Z
(
W&
W$
W&
V
G&
G&
$
$
$
montažna stena
stran 8
&
V
K
masivna stena
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Preboj za cev
Tla
Plastična cev
Kovinska cev
Požarna pena Hilti CFS-F FX se lahko uporablja za tesnjenje prebojev z največjo velikostjo odprtine 400 x 400 mm (Š x V):
pri masivnih stenah (E) (beton, najmanjša gostota 2.200 kg/m3), najmanjša debelina 150 mm (tE).
Preboji (A) /napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = izolativnost
Najmanjša globina preboja (tA)
(mm)
Ostala merila
Opis
Jeklena cev
≤ ∅ 33,7 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 30 mm/LD = 500 mm
EI 120 C/U
≥ 150
Jeklena cev
∅ 33,7 – 114,3 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6/3,6 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
Najmanjše dovoljene razdalje:
min S1 tla = 20 mm
(med cevjo in robom tesnila)
min S2 tla = 15 mm
(linearna postavitev)
min S2 tla = 20 mm
(v snopu)
Jeklena cev
∅ 114,3 – 168 mm (dc)
(debelina cevnega zidu 3,6
– 14,2/14,0 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
EI 120 C/U
≥ 150
Jeklena cev
∅ 33,7 – 114,3 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 3,6 mm (tc))
Gorljiva izolacija
(sintetična guma
Armaflex)
tD = 19 mm/LD = 500 mm
EI 120 C/U
≥ 150
Montaža z 2 plastema
požarnega ovoja Hilti CFS-B na
obeh straneh (skladno z ETA
CFS-B (A2))
Bakrena cev
∅ 28 – 88,9 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
1,0/2,0 – 14,2 mm (tc))
Mineralna volna
(Rockwool RS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
EI 120 C/U
≥ 150
Montaža z 2 plastema
požarnega ovoja Hilti CFS-B na
obeh straneh (skladno z ETA
CFS-B (A2))
Gorljiva izolacija
(sintetična guma
Armaflex)
tD = 19 mm/LD = 500 mm
EI 90 C/U; E 120
≥ 150
Montaža z 2 plastema
požarnega ovoja Hilti CFS-B na
obeh straneh (skladno z ETA
CFS-B (A2))
PVC-U cev (EN 1452-1,
DIN 8061/8062)
∅ 50 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
3,7 – 5,6 mm (tc))
–
EI 120 U/C
≥ 150
Najmanjše dovoljene razdalje:
min S1 = 50 mm
(med cevjo in robom tesnila)
min S2 = 65 mm
(med cevmi)
PVC-U cev (EN 1452-1,
DIN 8061/8062)
∅ 50 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
3,7 mm (tc))
–
EI 120 U/C
≥ 150
PE cev (EN 1519-1, DIN
8074/8075) ∅ 50 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,9 – 4,6 mm (tc))
–
EI 120 U/C
≥ 150
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
stran 9
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Kovinska cev z izolacijo iz mineralne volne v tleh
( W$
Z
$
$
W(
V
V
K
&
W&
W'
'
G&
Kovinska cev z gorljivo izolacijo v tleh
/' (
W$
Z
$
$
W(
/'
$
&
'
V
V
K
$
W&
G&
W'
Plastična cev v tleh
(
W$
&
$
Z
V
W(
$
V
K
W&
G&
stran 10
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Kombinirani preboji
Montažna stena | Masivna stena | Tla
Požarna pena Hilti CFS-F FX se lahko uporablja za tesnjenje prebojev z največjo velikostjo odprtine 400 x 400 mm (Š x V):
pri montažnih stenah / suhomontažnih stenah (E), debeline vsaj 150 mm (tE) pri čemer morajo biti leseni ali jekleni klini na obeh
stičnih straneh, z vsaj dvema plastema 12,5 mm debelih plošč. Pri lesenih klinih je najmanjša dovoljena razdalja med spojem in
klinom 100 mm, odprtine pa morajo biti zapolnjene z vsaj 100 mm izolacije razreda A1 ali A2, skladno s priporočili standarda EN
13501-1. Pri masivnih stenah (E) iz betona, celičnega betona in zidanih stenah je najmanjša gostota 650 kg/m3), najmanjša debelina pa 112 mm (tE). Požarna pena Hilti CFS-F FX se lahko uporablja za tesnjenje prebojev z največjo velikostjo odprtine 400 x
400 mm (Š x V): pri masivnih stenah (E) (beton, najmanjša gostota 2.200 kg/m3), najmanjša debelina 150 mm (tE).
Kombinirani preboji | kabli | snopi | police| kovinske cevi | plastične cevi
Preboji (A) /
napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Vse vrste oplaščenih kablov ≤
∅ 80 mm
(npr. napajalni, kontrolni,
signalni,
telekomunikacijski, podatkovni
kabli,
optična vlakna)
Vezani kabelski snop (≤ 100
mm)največji premer posameznega kabla ∅ 21 mm
Klasifikacija
E = Celovitost
I = izolativnost
Najmanjša
globina preboja
(tA) (mm)
Ostala merila
Opis
EI 60 / E 120
≥ 150
Najmanjše razdalje pri perforiranih kovinskih policah za
strukturno podporo kablov:
min S1 = 0 mm
(med kablom in robom tesnila)
min S2 = 35 mm
(med kablom in cevjo)
min S1 = 0 mm (med kovinsko
cevjo in robom tesnila)
min S2 = 0 mm (med kovinsko
cevjo in linearno postavitvijo)
min S2 = 40 mm
(postavitev v gruči)
min S1 = 30 mm (med
plastično cevjo in robom tesnila)
min S2 = 55 mm (med
plastično in kovinsko cevjo)
Jekleni kanali ali cevi
∅ 16 mm
Jeklena cev ∅ 33,7 – 114,3 (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6/3,6 – 14,2 mm)
Mineralna volna
(Rockwool RPS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
Bakrena cev
∅ 28 – 88,9 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
1,0/2,0 – 14,2 mm)
Mineralna volna
(Rockwool RPS 800)
tD = 40 mm/LD = 500 mm
Jeklena cev
∅ 33,7 – 114,3 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6/3,6 – 14,2 mm)
Gorljiva izolacija
(sintetična guma
Armaflex)
tD = 19 mm/LD = 500 mm
Bakrena cev
∅ 28 – 88,9 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
1,0/2,0 – 14,2 mm)
Gorljiva izolacija
(sintetična guma
Armaflex)
tD = 19 mm/LD = 500 mm
Montaža z 2 plastema
požarnega ovoja Hilti CFS-B na
obeh straneh (skladno z ETA
CFS-B (A2))
PE cev (EN 1519-1,
DIN 8074/8075) ∅ 50 mm (dc)
(debelina cevnega zidu (tc)
2,9 – 4,6 mm)
PVC-U cev (EN 1452-1,
DIN 8061/8062) ∅ 50 mm (dc)
(debelina cevnega zidu (tc)
3,7 – 5,6 mm)
Kombinirani preboji
W(
W(
(
W$
(
W$
$
$
&
&
$
$
&
&
&
&
&
&
&
montažna stena
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
&
Z
& &
V
( W$
W(
V
V
$
$
masivna stena
V
V
K
V
V
tla
stran 11
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Bauchemie Piktos_neu.ai
05.11.2007
Značilnosti CFS-F FX
Dodatne lastnosti
45%
05.11.2007
30
30
Jahre
years
Bauchemie Bauchemie
Piktos_neu.ai
Piktos_neu.ai
05.11.2007
Požarni izdelki podjetja Hilti so bili temeljito testirani in so 45%
individualno
prilagojeni
45%
tehničnim potrebam strojnih in elektro inštalacij vašega objekta. Požarni izdelki
Jahre
years
years
podjetja Hilti ne omogočajo le vrhunske pasivne zaščite pred požarom,
ampak
izpolnjujejo tudi vedno pomembnejše zahteve na področju gradbene tehnologije in
posledično omogočajo izpolnjevanje dodatnih zahtev tudi projektantom in
monterjem. Ocenjevanje primernosti za uporabo je potekalo skladno s priporočili
Evropske organizacije za tehnična soglasja ETAG št. 026 – Razdelek 2.
Rauch- und Gasdichtigkeit
Schallschutz
Dampfdichtigkeit
Wärmedämmend
30 30
30 30
Wasserbeständigkeit
Jahre
Rauch- und GasdichtigkeitRauchund Schallschutz
Gasdichtigkeit
Wasserbeständigkeit
Dampfdichtigkeit
Elektische
Wasserbeständigkeit
Elektische
Elektische
Schallschutz
Dampfdichtigkeit
Wärmedämmend
Air-seal/Luftdichtheit
Wärmedämmend
British Standard
BS 476
Značilnosti
Ocena
Zaščita zdravja in okolja
Prepustnost za zrak
(plinsko tesnjenje)
∆ p 50 Pa → 0,0007 q/A [m3/(h x m2)]
(debelina plasti 174 mm)
∆ p 250 Pa → 0,0007 q/A [m3/(h x m2)]
Neprepustnost za pline N2,
CO2, CH4: testirana
Air-seal/Luftdichtheit
Normativ, standard, test
Air-seal/Luftdichtheit
FM
FM
APPROVED
Factory Mutual
EN 1026
C
British Standard
BS 476
FM FM
FM
APPROVED
APPROVED
Factory Mutual
BS 476
FM
Factory Mutual
Nevarne snovi
pod vsemi mejnimi vrednostmi poklicne
izpostavljenosti, v kolikor obstajajo.
Varnost uporabe
Odpornost na udarce / premikanje /
Mehanska odpornost in stabilnost /
Sprijemnost
Udarci mehkih teles: energija, 1.200 Nm
Udarci trdih teles: energija, 10 Nm
Zaščita pred hrupom
(izolacija pred zvokom, ki se prenaša po
zraku)
Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –6) dB
Dn,e,w (C; Ctr) = 54 (–0; –5) dB
EN ISO 140-3
EN ISO 20140-10
EN ISO 717-1
Trajnost in uporabnost
Kategorija Y2 (primerna za tesnjenje prebojev
v temperaturnem območju od
Tehnično poročilo EOTA TR024
ETAG 026-2
C
US
British Standard
US
C list
US
Varnostni
Tehnično poročilo EOTA
TR001, A1
Ustreza zahtevam vrstam con I, II, III
in IV
največja dovoljena odprtina: 400 x 400 mm
Lahko je prevlečen z akrilno disperzijo, alkidno smolo, poliuretansko / akrilno ali epoksi
smolo
Odzivnost na ogenj
Razred E
EN 13501-1
Storitve Hilti
Hilti je z več kot 20 leti izkušenj, pridobljenih po vsem svetu, med vodilnimi proizvajalci
požarnih sistemov. Pri upravljanju vaših požarnih projektov vam aktivno pomagamo na
naslednje načine:
• hitre strokovne ocene,
• obširna tehnična literatura,
• usposabljanje in demonstracije na vaši lokaciji,
• visoko razvit logistični sistem za delovišča,
• zagotovljena skladnost s specifičnimi zahtevami za vaš način uporabe,
• mednarodna mreža strokovnjakov Hilti za požarno varnost.
Do naše mreže izkušenih prodajnih zastopnikov, strokovnjakov za delo na terenu in
požarno varnost ter zastopnikov za poprodajne storitve vas ločuje en sam telefonski klic
(uporabite brezplačno številko podjetja Hilti 080 25 22).
stran 12
Požarna pena Hilti CFS-F FX | Izdaja 06/2010
Hilti = registrirana tržna znamka družbe Hilti Corp., Schaan | W 3870 0610 0-en I 2 Tiskano v Liechtensteinu I © 2010 I Pravica do tehničnih in programskih sprememb pridržana. Za morebitne napake ali pomanjkljivosti se
Požarna pena Hilti CFS-F FX
Hilti. Outperform. Outlast.
Hilti
Corporation
| 9494
Schaan
Požarna
pena Hilti CFS-F
FX | Izdaja
06/2010| Liechtenstein | P +423-234 2111 | F +423-234 2965 | www.hilti.si
stran 13

Similar documents