EY Slovenija - Ernst & Young

Comments

Transcription

EY Slovenija - Ernst & Young
31. 1. 2014
EY Slovenija
Davčne novice – januar
V tokratni izdaji EY Davčnih novic vam predstavljamo spremembe Zakona o davčnem postopku
in vas obveščamo o ratifikaciji konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja s Kosovom.
Začetek veljave sprememb Zakona o davčnem postopku
S 1. januarjem 2014 je začela veljati novela Zakona o davčnem postopku, ki jo je Državni
zbor sprejel 18. decembra 2013. Spremembe večinoma krepijo položaj davčnega organa
v različnih davčnih postopkih, poleg tega uvajajo dodatno obdavčitev posameznikov v primeru
nenapovedanih dohodkov.
Povzetek najpomembnejših sprememb:
I. Obdavčitev nenapovedanih dohodkov
•
►V primerih, ko davčni organ ugotovi nesorazmerno razliko med prijavljenimi dohodki
in premoženjem posameznika, se bo razlika obravnavala kot neprijavljen dohodek,
zato bo ustrezno obdavčen. Davčna osnova bo določena s posebnim postopkom in bo
obdavčena s stopnjo v višini 70%. Postopek se lahko uvede za davčna leta v obdobju
zadnjih deset let pred uvedbo postopka.
II. Zagotavljanje zavarovanja za davčni dolg
•
Z namenom učinkovitejšega pobiranja davkov se uvajajo določene spremembe glede
zavarovanja davčnega dolga. V določenih primerih bo davčni organ sredstva zavezanca
lahko obremenil z zastavno pravico (vključno z nepremičninami ali lastniškimi deleži)
še pred izdajo odločbe. Ta ukrep bo dopolnil trenutno ureditev, ki davčnemu organu
daje možnost, da omeji zavezančevo pravico razpolaganja s premoženjem.
III.Davčni inšpekcijski postopek
•
•
► Sklepni pogovor z zavezancem v postopku davčne inšpekcije ni več obvezen. Davčni
organ bo zavezanca po novem le pisno seznanil z ugotovitvami.
►Z namenom povečanja učinkovitosti davčne inšpekcije so uvedene dodatne omejitve
v zvezi z možnostjo navajanja novih dejstev in predlaganja novih dokazov med
postopkom davčne inšpekcije.
IV.Poroštvo za davčni dolg v primeru nakupa premoženja
•
►Če davčni zavezanec pridobi premoženje od davčnega dolžnika neodplačno ali po
ceni, nižji od tržne, se smatra kot porok za davčno obveznost. Z novelo se širi krog
morebitnih porokov tudi na subjekte, na katere je bila kasneje prenesena osnovna
dejavnost davčnega dolžnika in njihove povezane osebe.
Ratifikacija konvencije med Slovenijo in Kosovom
13. decembra 2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena konvencija
o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Kosovom (sporazum je
bil podpisan 26. junija 2013). Sporazum bo začel veljati, ko si državi izmenjata
noti o potrditvi sporazuma v skladu z nacionalnimi postopki. Povzetek vsebine
sporazuma bomo za vas pripravili v eni izmed naslednjih izdaj EY Davčnih novic.
EY | Revizija | Davki | Strokovno svetovanje
O podjetju EY
EY je vodilno podjetje na področju storitev
revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Naše
ugotovitve in visoko kakovostne storitve, ki jih
posredujemo našim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po
vsem svetu. Naši izjemni strokovnjaki vodijo
delovne skupine, ki so zavezane k izpolnitvi
obvez, do vseh naših deležnikov. Pri tem imamo
pomembno vlogo pri ustvarjanju boljšega
poslovnega okolja za naše zaposlene, naše
stranke in našo širšo družbeno skupnost.
EY predstavlja globalno organizacijo in se lahko
nanaša na eno ali več družb članic globalne
mreže Ernst & Young Global Limited, od katerih
je vsaka ločena pravna oseba. Ernst & Young
Global Limited je družba omejena z garancijo
in registrirana v Angliji, ki ne izvaja storitev
za stranke. Za več informacij vas prosimo, da
obiščete našo spletno stran ey.com.
Kontakti
Dénes Szabó
Partner
Vodja davčnega oddelka
T: +386 1 583 17 24
E: [email protected]
Katarina Dijan
Izvršna direktorica
T: +386 1 583 17 00
E: [email protected]
Lucijan Klemenčič, ACCA
Senior manager
Vodja oddelka za davek
od dohodkov pravnih oseb
T: +386 1 583 17 21
E: [email protected]
Matej Kovačič
Senior Manager
T: +386 1 583 17 62
E: [email protected]
Iris Bajec
Manager
T: +386 1 583 17 12
E: [email protected]
Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 583 17 24
Fax: +386 1 583 17 10
© 2014 EYGM Limited.
Vse pravice pridržane.
Jožica Avbelj
Manager
T: +386 1 583 18 50
E: [email protected]
Mojca Lukač
Manager
T: +386 1 583 17 31
E: [email protected]
To poročilo je izključno splošne in informativne narave, zato
se ne nanašajte nanj za računovodske, davčne ali druge
strokovne nasvete. Prosimo, da se za specifične nasvete
obrnete na vaše svetovalce.
ey.com/si

Similar documents