SEZNAMI EKSONIMOV - Lektorsko društvo Slovenije

Comments

Transcription

SEZNAMI EKSONIMOV - Lektorsko društvo Slovenije
SEZNAMI EKSONIMOV
MONOGRAFIJA SLOVENSKI EKSONIMI
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenski-eksonimi#v
odpri PDF
zasuk v desno: View → Rotate View → Clockwise
zasuk v levo: View → Rotate View → Counterclockwise
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ KRAJŠA RAZLIČICA
spletna stran Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen ‒ KSZI (na spletišču Geodetske
uprave Republike Slovenije ‒ GURS)
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemlje
pisnih_imen/publikacije/
Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (elaborat, 2001; več kot 2300 imen)
Seznam slovenskih eksonimov (2014; 5044 imen; 7 rubrik); sortiraj po priporočljivosti rabe
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ DALJŠA RAZLIČICA
spletna stran Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v
odpri preglednico eksonimov, razloži 35 rubrik, nazaj, odpri pojasnila
spletna stran Delovne skupine za eksonime (Working Group on Exonyms)
http://ungegn.zrc-sazu.si/Downloads/THEGAZETTEEROFSLOVENIANEXONYMS.aspx
preglednica (rubrike v angleščini); pojasnila v angleščini
TERMANIA:
Slovar slovenskih eksonimov (predstavitev: http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovarslovenskih-eksonimov#v); link na Termanio
http://www.termania.net/slovarji?page=7&Languages=126
pojasnila:
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/slovenski-eksonimi#v
predstavitev atributov - odtipkaj ime: na primer Nova dežela (na drugem mestu); nato odpri;
poskusi še na primer z imenom Viktorijin otok
SEZNAMI IMEN DRŽAV IN ODVISNIH OZEMELJ
MONOGRAFIJA SLOVENSKA IMENA DRŽAV
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenska-imena-drzav#v
odpri PDF
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ KRAJŠA RAZLIČICA
spletna stran Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen ‒ KSZI (na spletišču Geodetske
uprave Republike Slovenije ‒ GURS)
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemlje
pisnih_imen/publikacije/
Imena neodvisnih držav in odvisnih ozemelj (12 rubrik)
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ DALJŠA RAZLIČICA
spletna stran Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v
preglednica neodvisnih držav (24 rubrik)
preglednica odvisnih ozemelj (10 rubrik)
pojasnila ‒ spremno besedilo
SPLETNI PORTAL ZEMLJEPISNIH IMEN
GeoNames
http://www.geonames.org/

Similar documents