Prenesi moj življenjepis

Comments

Transcription

Prenesi moj življenjepis
Curriculum vitae
OSEBNI PODATKI
Mitja Sovec
Nasipna ulica 96, 2000 Maribor (Slovenija)
+386 (0)2 320 20 70
+386 (0)41 398 626
[email protected]
http://mitja.sovec.si/
Skype mitja.sovec
Spol Moški | Datum rojstva 5.8. 1992 | Državljanstvo slovensko
DELOVNE IZKUŠNJE
2014
Delovna praksa: programiranje
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Maribor (Slovenija)
- ideja, razvoj in izvedba spletnih storitev (npr. eOSBI)
- pridružitev podružnice na omrežje
- povezava omrežja z Arnes
- vzdrževanje strežnikov
2013
Delovna praksa: vzdrževanje
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Maribor (Slovenija)
- vzdrževanje in nadzor računalniškega omrežja
- vzdrževanje računalniške opreme
- vzdrževanje strežnikov
- požarna pregrada
- prenova omrežja
2012
Študentsko delo: programiranje
TSmedia d.o.o,, Ljubljana (Slovenija)
- ideja za oddaljen snemalnik v TViN
- razvoj in izvedba oddaljenega snemalnika
2012
Delovna praksa: programiranje
Mojster Team, Drago Hojč s.p., Maribor (Slovenija)
- razvoj in izvedba spletne strani
2011
Delovna praksa: programiranje
LANCom - podjetje za računalniški inženiring d.o.o., Maribor (Slovenija)
- programiranje aplikacij v programskem jeziku C++
- načrtovanje podatkovne baze v Microsoft Access
2010
Študentsko delo: vzdrževanje
Mojster Team, Drago Hojč s.p., Maribor (Slovenija)
- vzdrževanje in nadzor računalniškega omrežja
- vzdrževanje računalniške opreme
28.9. 2014
© Evropska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 1 / 3
Curriculum vitae
Mitja Sovec
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
2012–2015
Inženir informatike
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Murska Sobota (Slovenija)
Smer: računalniški sistemi in omrežja
2008–2012
Tehnik računalništva
Srednja elektro - računalniška šola Maribor, Maribor (Slovenija)
Smer: spletni oblikovalec in koder algoritmov
KOMPETENCE
Materni jezik
slovenščina
Drugi jeziki
angleščina
RAZUMEVANJE
GOVORJENJE
PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje
Bralno razumevanje
Govorno
sporazumevanje
Govorno sporočanje
C2
C2
C1
C1
C2
Ostali dokumenti
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir
Organizacijske/vodstvene
kompetence
- vodstvene sposobnosti (tutor študentom v študijskem letu 2013 - 2014)
- dobre izkušnje z vodenjem (pridobljene preko samostojnih projektov)
- smisel za organizacijo in urejenost
Ostali dokumenti
Strokovne kompetence
Arhitekture sistemov, omrežja, sistemske storitve, aplikacije in rešitve, programska in strojna oprema,
upravljanje in sodelovanje v spletnih skupnostih, socialna/družbena omrežja
Pridobljena znanja na področjih:
- Spletnih storitev
- Integracije podatkov
- Upravljanja omrežij
- Upravljanja sistemov
- Sistemskih omrežnih storitev
- Sistemskih aplikacijskih storitev
- Sistemskega programiranja
- Relacijskih baz
- Varovanja omrežij, sistemov in podatkov
- Požarnih pregrad, varnostnih sistemov, VPN
Ostali dokumenti
28.9. 2014
© Evropska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 2 / 3
Curriculum vitae
Računalniške kompetence
Mitja Sovec
- Splošno znanje s področja računalništva, pridobljeno tekom študija
- Programiranje (C++)
- Poznavanje spletnih tehnologij
- HTML / CSS / PHP / JavaScript + jQuery
- Poznavanje relacijskih podatkovnih baz (mySQL, PostgreSQL)
- Izkušnje z CMS sistemi (WordPress, Joomla)
Ostalo: znanje operacijskih sistemov Windows / Linux, pisarniških paketov Microsoft Office,
OpenOffice oz. LibraOffice
Druge kompetence
- imam željo po učenju, pridobivanju izkušenj in izpopolnjevanju
- spremljam razvoj in se dodatno samoizobražujem s spletnih virov, knjig
- sposoben sem sodelovanja in dela v skupini
Ostali dokumenti
28.9. 2014
© Evropska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 3 / 3

Similar documents