PRIDOBITE LICENCO ZA ZASTOPANJE PO ZADEVAH NCO ZA

Comments

Transcription

PRIDOBITE LICENCO ZA ZASTOPANJE PO ZADEVAH NCO ZA
PRIDOBITE LICENCO ZA ZASTOPANJE POSLOV V CARINSKIH
ZADEVAH
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA OPRAVLJANJE POSLOV ZASTOPANJA V
CARINSKIH ZADEVAH
Srednja upravna administrativna šola Ljubljana ima, z odločbo, Ministrstva za finance, Carinska
uprava RS, Generalni carinski urada, številka 1100-77/2012-19,
1100
javno
avno pooblastilo za izvajanje
usposabljanja in strokovnih izpitov opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.
Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe pridobiti licenco
Generalnega carinskega urada. Vlagatelj mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
izobrazbo opraviti
pa mora tudi strokovni izpit.. Potek strokovnega izpita za pridobitev licence za opravljanje poslov
zastopanja v carinskih zadevah poteka v skladu z Uredbo o pogojih za opravljanje poslov zastopanja
v carinskih zadevah (Uradni list št. 33/2004, št. 109/2004, št. 96/2005).
pridobijo potrebna znanja za pristop k izpitu.
Program usposabljanja zagotavlja, da kandidati pridobijo
Predavatelji na usposabljanju so strokovnjaki s Generalnega carinskega urada, Ministrstva za
finance, Ekonomske fakultete iz Ljubljane in strokovnjaki s področja špedicije in transporta.
Vsebina usposabljanja zajemaa področja carinskega poslovanja in mednarodno trgovinskega
poslovanja.
TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA
Usposabljanje se začne 4. marca2013
2013 in traja do 20. marca 2014.. Predavanja potekajo med tednom
s pričetkom ob 16.00 uri, v soboto pa ob 9.00 uri, na naslovu SREDNJA UPRAVNO
ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA, Zdravstvena pot 10 (bivša Poljanska cesta 24), Ljubljana.
Ljubljana
KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki želijo pridobiti licenco Ministrstva za finance,
Generalnega carinskega urada za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.
PROGRAM USPOSABLJANJA
Datum
Vsebina
1.
Torek,
Carinski sistem skupnosti in upravni postopki
4.marec2014
v carinskih zadevah
Predavatelj
Alojz Zupančič, GCU
Št. ur
5
Damjan Šavron,
Mediaspeed d.o.o.,
Koper
Alojz Zupančič, GCU
4
Mag. Milan Kušer,
GCU
GracijanNecmeskal,
T.P.G. Logistika
d.o.o., Koper
Iztok Leskovar, GCU
5
Ana Maček, GCU
4
Nevenka Kovačič,
GCU
4
6
DDV, DMV, okoljske dajatve
Dr. Katja Zajc Kejžar,
EF
Selena Rauter
Razboršek, GCU
Darko Medved, MF
Carinske oprostitve: Prepovedi in omejitve
Vojko Otovič, GCU
3
SKUPAJ
55 ur
2.
Sreda,
5.marec 2014
Prevoz in prevozno zavarovanje
3.
Četrtek,
6.marec 2014
Petek,
7.marec 2014
Torek,
11.marec 2014
Carinski sistem skupnosti in upravni postopki
v carinskih zadevah
Carinski sistemi in enotna upravna listina
6.
Sreda,
12.marec 2014
7.
Četrtek,
13.marec 2014
Petek,
14.marec 2014
Elementi za določitev uvoznih dajatev in
drugih ukrepov (TARIC, zunanjetrgovinski
ukrepi, carinska vrednost)
Elementi za določitev uvoznih dajatev in
drugih ukrepov (Poreklo blaga )
Elementi z določitev uvoznih dajatev in drugih
ukrepov ( skupna carinska tarifa,
harmoniziran sistem, kombinirana
nomenklatura ter uvrščanje)
Posebnosti zunanjetrgovinske politike
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
Sobota,
15.marec 2014
Torek
18.marec 2014
Sreda,
19.marec 2014
Četrtek,
20.marec2014
Špedicijsko poslovanje
Tranzitni postopek in poenostavljeni postopki
5
4
6
5
4
KOTIZACIJA IN PLAČILO
Cena usposabljanja je 440,00 EUR.
Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom usposabljanja, na Srednje upravno
administrativno šolo v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena
Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana, na transakcijski
račun 01100-6030699359, sklic: 20138000 .
Več informacij : http://www.suaslj.com/carinsko_poslovanje/usposabljanje.htm
PRIJAVE
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave
sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom,
terminom pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
ELEKTRONSKA PRIJAVNICA
Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik,
računalnik jo izpolnite in pošljete po fax-u
u (01/
(
431 50 55) ali po
pošti na naslov (SREDNJA
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA, Zdravstvena pot 10 (bivša
Poljanska cesta 24, Ljubljana).