10 PRSTNO TIPKANJE

Comments

Transcription

10 PRSTNO TIPKANJE
INFORMACIJSKI LIST
10 PRSTNO TIPKANJE
 Skupine tipk na tipkovnici
 Alfanumerična skupina
 Numerična skupina
 Funkcijske tipke
 Posebne tipke
Vnosu podatkov, besedila (leva stran tipkovnice, črke)
Vnosu številk, izvajanje osnovnih računskih operacij.
F1, F2, F3, ..., F12 – imajo v vsakem programu drugačno funkcijo.
Med numerično in alfanumerično skupino – obdelava besedila.
 Gimnastične vaje pred tipkanjem:
 KROŽENJE ZAPESTJA 1
 KROŽENJE ZAPESTJA 2
 RAZTEZANJE ZAPESTJA
 BOBNANJE
Zapestja vsako za sebe vrtimo. Najprej v eno, nato tudi v drugo smer.
Primemo se in izvajamo krožne gibe z obema zapestjema hkrati.
Dotaknimo se z dlanmi (kot da bi »molili«) in rahlo pritiskajmo navzdol.
Migajmo s prsti, kot da bi bobnali po zraku
POLOŽAJ PRSTOV PRI TIPKANJU
 Spletni naslovi programov za učenje desetprstnega tipkanja:
 Program Ciril
 Program ASDF
 Program TypingMaster Pro
 JsKeyboard
http://www.s-sc.ce.edus.si/tomi/ (Povezave  Ostalo  program Ciril)
http://www.suaslj.com/asdf.htm
http://www.typingmaster.com/individuals/pro/demo.asp
http://files.gsobar.uni.cc/GRADIVA_informatika_omrezja_baze/colos/informat
ika/INFORMATIKA/Podatki_in_informacije/Desetprstno_tipkanje/desetprstno
Tipkanje.htm