SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DESETIC DO 100

Comments

Transcription

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DESETIC DO 100
SEŠTEVANJE DESETIC DO 100
70
60
20
10
60
+
+
+
+
+
20
30
60
40
30
=
=
=
=
=
50 +
+
20 +
+
40 +
Izračunaj!
=
20 =
=
50 =
=
70
80
100
90
60
Dana števila povečaj za 20:
60
80
30
50
70
+20
10
40
20
Dodaj!
30
+20
40
+40
10
60
90
+50
+30
Napiši račune, ki
sodijo v hišo!
ODŠTEVANJE DESETIC DO 100
90
60
80
100
60
─
─
─
─
─
20
30
60
40
30
=
=
=
=
=
Izračunaj
50 ─
=
─ 20 =
80 ─
=
─ 50 =
90 ─
=
10
80
10
10
60
Dana števila zmanjšaj za 30:
60
80
90
50
70
-20
100
30
Odvzemi
90
─20
70
─40
80
60
10
─50
─30
Napiši račune, ki
sodijo v hišo!
RAČUNAMO Z DESETICAMI
Obkroži pravilen rezultat!
40 +20
60
70
50 +40
90
80
0
80—40
440
70
00
40
60—20
440
40
10
Izračunaj in pobarvaj!
9
70- RDEČA
10- ZELENA
20 +50
90─80
90 ─50
70─60
30 + 40
10 + 60
40- RUMENA
20- MODRA
20 + 60 ─ 10
90─80
20─10
80 ─ 40
80─ 60
60 +10
80─70
10 +30
60─20
V 2. a razredu je 20 učencev, v 2. d
razredu pa 30 učencev. Koliko učencev je v
obeh razredih?
Račun:________________________
Odgovor: ___________________________________
Pobarvaj krog in trikotnik z enako barvo. (račun,
rezultat)
50
60
30 + 40
80
90 ─ 50
90
30
40
60 + 20
10
30 + 20
70
20 + 10
1020
Izračunaj:
30
90
40
80
+ 40 + 20
─ 50 ─ 10
+ 20 ─ 30
─ 20 + 30
=
=
=
=
Vstavi znak <, >, =
60 +
20 +
90 ─
30
70
80
80 ─
30 +
30 ─
70
60
10
70 ─
60 +
40 +
20
10
10
50 +
80 ─
60 ─
50
20
10