16. november 2014

Comments

Transcription

16. november 2014
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; [email protected]
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2014_11_16.pdf
P. 21. nov.: +Zrnčevi, Jožefa, Ivana Zadravec, Marija Kastelic; -- +Zogarjevi,
Jurjevi; -- +Kodrovi, Zavirškovi, Janez Jerič, Emil Lesjak, Škrjančevi, Gregor
Poderžaj; -- +Bradačevi, Kapinovi, Jerajevi, Ruparjevi, Križmanovi, duše v vicah; -+Alojz, Ivana Perko, Anton Mustar;
S. 22. nov.: +Zabukovec, Marija, Ivan Kastelic, Jožefa, Janez, Marija, Jakob
Janežič; -- +Marija, Vinko Šteh, Ivana, Albin Lesnjak, Marija Perko, Štrukljevi, Alojz
in Ivana Perko, Jože Ahčin, Ana Novak, Škodkovi, Ahčinovi iz Predol, Ahčinčkovi iz
V. R., Ančka Križman, duše v vicah;
P. 24. nov.; +Marija Perko, Justina in Božidar Štrukelj, Ivana in Alojz Perko,
Konzulata Lavrič, Marija, Vinko Šteh, Ivana Lešnjak, Erčulovi, Žnidarjevi, Štrukljevi,
verne duše; -- +Janez Jerič, Bezkovi, Pilarjevi; -- +Pilarjevi, Janez Jerič; -- +Ludvik
Debevc, Božetovi, Kristjan in Minka Palčar, Kapinovi, Danica Bromše, Boltovi,
Resmanovi, Bradačevi, Dušan Steklačič, Ivica Hren, Irena Jager, pozabljene duše;
T. 25. nov.: +Marija Kastelic, Janez, Franc in Anica Jurjevi, Mežnarjevi, Dobarjevi,
Kamrovi, Jožefa Šuštar, žpk. V. Pristov, Marija Glas, pozabljene duše; -- +Janez
Jerič, Bezkovi, Pilarjevi iz M. R., druž. Zabukovec, Habjan iz V. Il. Gore; -- +Martin
Jeram, Ivana, Alojz Perko, Stane Kastelic, Zlata Lomovšek, Lojz, Jože Nučič;
S. 26. nov.: +druž. Poderžaj (Lukčevi); -- +druž. Poderžaj, Lužnik, Križman in
Zgornji Vrbetovi; -- +druž. Lužnik, Križman; -- +Jožef Fink, druž. Poderžaj iz
Čušperka, Ivan Erčulj in družina, Ljubo Lavrič, France in Frančiška Poderžaj, Zlata
Lomovšek, Marija Šteh, duše v vicah; -- +Anton Valentinčič, Jožefa Mohar,
Bregarjevi, Rudi Poderžaj, Ana in Anton Tonkli, stari starši Poderžaj in Valentinčič,
žpk V. Pristov, Franc Tonkli;
Č. 27. nov.: +Martinovčevi, Erčuljevi, Brcetovi, Kocmanovi, Zofija Sommaruga,
duše v vicah; -- +Alen Mežnarič, Lojze Nučič, Ljubo Lavrič; -- +druž. Brodnik,
Zupančič, Jožefa Starc, Janez Kastelic, Zofija Klemenčič, Anka Ahlin, Frančiška
Zupančič; -- +Franc, Frančiška Perme, druž. Perme, Jakobovi iz V. Il. Gore, Jože
Prelesnik;
P. 28. nov.: +druž. Adamič – Brcetovi, druž. Skubic, Kocmanovi, Erčuljevi,
Kazmijanovi, ata in mama Poderžaj, pozabljene duše; -- +Betičevi, druž.
Stankovič, Stanko Kastelic, Reboljevi, Kadunčevi, Severjevi, Goršičevi, Marija
Koprivšek; -- +Kambrovi in Kastelčevi; -- +Zaspančevi in Franceljnovi; -+Steržajevi, Janez Strnad, Pušlarjevi;
S. 29. nov.: +Zogarjevi, Šuštarjevi, Jurjevi, Bregarjevi, Matej Lukek; -- +Lovretovi,
Jožefa, Marija, Franc, Peter, Marija, Alojz Potokar, Dobarjevi, Ivana, Marija, Neža,
Janez Strah, Andrejčevi iz Gabrja, Martin, Martina, Terezija Hostnik, Marjan,
Franc, Marija, Franc Janežič, Angela, Franc Marjan Potokar, Jože Novak, Alojz
Nučič, Ivan, Marija Jevšnik, Janez Dolšak, žpk. s Kopanja, s. Klara, s. Konzulata,
pozabljene duše;
Številka: 23, leto: VII, 16. november 2014
TRETJE POGLAVJE
VERUJEM V SVETEGA DUHA
139. Kateri so simboli Svetega Duha?
Simboli Svetega Duha so številni: živa voda, ki izvira iz Kristusovega
prebodenega srca in odžeja krščene, maziljenje z oljem, ki je
zakramentalno znamenje birme; ogenj, ki preoblikuje, česar se
dotakne; temen ali svetal oblak, v katerem se razodeva božja slava;
polaganje rok, po čemer se podeljuje Duh; golob, ki se spusti na
Kristusa in ostane nad njim pri krstu.
140. Kaj pomeni, da je Duh "govoril po prerokih"?
Z besedo preroki razumemo vse tiste, ki jih je Sveti Duh navdihnil, da so
govorili v božjem imenu. Duh privede prerokbe stare zaveze do polne
dovršitve v Kristusu, čigar skrivnost razkriva v novi zavezi.
141. Kaj dovrši Sveti Duh v Janezu Krstniku?
Duh napolni Janeza Krstnika, zadnjega preroka stare zaveze, ki je po
njegovem delovanju poslan, da "pripravi za Gospoda dovzetno
ljudstvo" (Lk 1,17) in oznani prihod Kristusa, Božjega Sina: tistega, na
kogar je videl prihajati Duha in ostati nad njim, tistega, "ki krščuje v
Svetem Duhu" (Jn 1,33).
(Katekizem katoliške Cerkve)
SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
OBVESTILA:
Ponedeljek, 17. 11., sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
Velika Račna 17.00 + DRUŽ. STANKOVIČ
Torek, 18. 11., posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Čušperk 17.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI (M)
Sreda, 19. 11., sv. Matilda, redovnica
Velika Račna 17.00 + IVAN MENARD
Četrtek, 20. 11., sv. Edmund, kralj
Kopanj 17.00 ZA ZDRAVJE IN V ZAHVALO (ZAVIRŠEK)
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 21. 11., darovanje Device Marije
Čušperk 17.00 + EMIL JAN IN OKORNOVI IZ ČUŠPERKA
h
Ob 20 srečanje II. zakonske skupine
Sobota, 22. 11., sv. Cecilija, devica in mučenka, zavetnica cerkvene glasbe
Velika Račna 16.30!! + PEVCI IZ ŽUPNIJE
Ob 18h srečanje pevskih zborov pri maši v Grosuplju ob 50-letnici župnije
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 23. 11. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDI PODERŽAJ, obl.
po maši blagoslov novih streh
h
Ob 15 posvečenje novoimenovanega ljubljanskega nadškofa
metropolita p. Staneta Zoreta v ljubljanski stolnici
Ponedeljek, 24. 11., sv. Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski mučenci
Kopanj 17.00 + JULIJANA MEHLE, 2. obl.
Torek, 25. 11., sv. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + ANTON VALENTINČIČ, BREGARJEVI
Sreda, 26. 11., sv. Leonard, redovnik
Kopanj 17.00 + GORNJI VRBETOVI
h
Ob 19 seja župnijskega pastoralnega sveta
Četrtek, 27. 11., sv. Modest in Vergil, škofa, apostola Karantanije
Kopanj 17.00 ZA DUŠE V VICAH (M. S.)
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 28. 11., sv. Katarina Laboure, redovnica
Kopanj 17.00 + JOŽEF, ANTON ŠTEH, STARŠI PUST
Ob 20h veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!
Sobota, 29. 11., sv. Filomen, mučenec
Velika Račna 17.00 + FRANC, ANA FINK (FRANCETOVI)
1. ADVENTNA NEDELJA, 30. 11. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Ob 50-letnici župnije Grosuplje bodo na god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvene
glasbe, pri sv. maši v Grosupljem ob 18.00 uri peli vsi zbori iz dekanije. Vabljeni!
Vsem našim pevcem in organistoma iskrena zahvala, da s svojim petjem bogatijo
bogoslužje.
Prisrčna zahvala vsem, ki ste pomagali pri novi strehi na gospodarskem poslopju
in novi strehi na župnišču. Prihodnjo nedeljo bo po 10. maši blagoslov obeh streh.
Naprošamo dobre gospodinje, da bi spekle kakšne dobrote in jih ponudile po
maši. Vsem Bog povrni!
V sredo, 26. nov., bo ob 19. uri seja ŽPS. Vsi člani lepo vabljeni!
Pred nami pa je nova naloga: utrditev zvonika, na katerem so se pojavile nevarne
razpoke, in ureditev take naprave za zvonjenje, pri kateri bo zvonik veliko manj
obremenjen. Dokler se to ne uredi, so strokovnjaki svetovali, naj ne bi zvonili z
velikim zvonom, katerega sunki so za zidovje zvonika najbolj nevarni.
MOLITEV ZA RAJNE v novembru. K tem sv. mašam ste vabljeni v večjem številu.
P. 17. nov.: +Ljubo, druž. Lavrič, Martinovčevi, druž. Fink, Berdajs, Erčulj, Ana
Kopač, verne duše; -- +druž. Oven, V. Il. Gora, druž. Koželj; -- +Finkovi, Žebranovi
iz Čušp. in iz Predol, Frančiška Peterlin, starši Kapinovi, Kristjan in Minka; -+Mežnarjevi, Kocmanovi, Kastelčevi, Jožkovi, Jurjevi, žpk. V. Pristov, pozabljene
duše;
T. 18. nov.: +Alojz Zakrajšek, Liznikovi; -- +Jamnikovi iz V. R., Matjaž, ata Vinko,
Uršula, Jakob in ostali; -- +Ana, Anton Perko, starši in brat Mikuž, druž. Perme,
Kazmijanovi, Erčuljevi, Finkovi, Pucerjevi, Alojz Kuplenk, Ludvik Gruden, Zdravko
Tencer, Pavla Godec, Pepca Zajc, žpk I. Kogovšek in V. Pristov, verne duše;
S. 19. nov.: +Alojzij, starši, bratje Kuplenk, Poderžaj, druž. Demec, Jerca Bradač,
Pepca Zajc, Anton in Ana Perko, žpk. I. Kogovšek, V. Pristov, pozabljene duše; -+druž. Klinc, Makovec, Gruden, Mlakar, Lustek, Kodrič, Kuhar, Golobič, verne
duše; -- +Ludvik Gruden, vsi iz Pirke, Alojz, Ivana Perko, Ivan in Erčuljevi,
Bercetovi, starši Mikuž in Perko, starši Mežan, Fani Kastelic, Marija Močnik,
Pepca Zajc, žkp. I. Kogovšek, V. Pristov, druž. Nik, pozabljene duše;
Č. 20. nov.: +Breznikovi iz V. Il. Gore; -- +Minka, Kristjan Palčar, Kapinovi,
Bradačevi, Antonovi, Vešligojevi, Ivica Hren, Dušan Steklačič, Frančiška Zupančič,
Darja Poderžaj, Pepca Zajc, Zdravko Tencer, Ludvik Debevc; -- +Frančiška, Jožefa,
Franc Škoda, druž. Škoda, Ana, Jože Ahčin, Marija, Vinko Šteh, Ana Križman,
Janez, Jože Mohorčič, Vrbanovi, žpk. V. Pristov, duše v vicah.