Kanalizacijska revizijska okna

Comments

Transcription

Kanalizacijska revizijska okna
Kanalizacijska revizijska okna
HR
O
O proivođaču
proizvođaču
4
Zašto
Zašto upotrijebiti
upotrijebiti plastično
plastično revizijsko
revizijsko okno
okno tipa
tipa Zagožen?
Zagožen?
5
Tehnički
Tehnički podatci
podatci revizijskog
revizijskog okna
okna
6
Standardna
Standardna revizijska
revizijska okna
okna
7
Revizijsko
Revizijskookno
oknoDN
DN625
625
7
Revizijsko
Revizijskookno
oknoDN
DN800
800
8
Revizijsko
Revizijskookno
oknoDN
DN1000
1000
9
Revizijska
XL2XL,
2XL,3XL)
3XL)
Revizijska okna
okna za
za velike
velike protoke
protoke (Kanali
(Kanali L,
XL,
10
Revizijski
okno
DN800
za cijevi
Umirijuća
okna
DNL800
i DN
1000500 in 600
12
11
Umirijuća okna (kućna
DN800
i DN1000
Priključna
okna,
slivnici - pjeskolovi)
13
12
Priključna okna
(kućna
okna, slivnici
Modularni
elementi
revizijskog
okna- pjeskolovi)
14
13
Modularnirevizijskog
elementi revizijskog
okna
Priprema
okna za ugradnju
16
14
Priprema
revizijskog
za ugradnju
Primjer
ugradnje
oknaokna
i slivnika
22
16
Primjer ugradnje
okna i slivnika
Ispitivanje
i testiranje
24
22
Ispitivanje
testiranje revizijskih okana tip "Zagožen"
Obrazac
zainaručivanje
25
24
Obrazac za
za naručivanje
naručivanje slivnika
revizijskih okana tip ˝Zagožen˝
Obrazac
26
25
Obrazac za naručivanje slivnika
26
Među vodećim
Vizija
Mi smo među vodećim tvrtkama, koja se bavi izljevanjem
formi od plastičnih masa (rotomouldingom/rotolijevom)
u Sloveniji. Aktivno prodiremo na zapadna tržišta i istovremeno održvamo prednost koju imamo na tim postojećim
tržištima.Uspješno realiziramo svoje strateške ciljeve i slijedimo svoje ciljeve i viziju.
Naša vizija je postati i ostati tvrtka , koje bi odlučnošću svojega sudjelovanja uspješnije od konkurencije donijela korist
svim svojim kupcima,zaposlenim i stanovnicima u okolini.
Poslovodstvo
U tvrtki Aplast d.o.o. razvijamo i proizvodimo proizvode
iz plastičnih masa. U vlastitoj proizvodnji proizvoda
po rotolijev postupku izrađujemo:
•• PE i PP okna za kanalizaciju i vodovod,
vodovod
•• PE i PP okna za telekomunikacije,
telekomunikacije
•• PE i PP okna za elektro infrastrukturu,
infrastrukturu
•• Slivnike-pjeskolove,
Slivnike-pjeskolove
•• Uljne skupljače,
skupljače
•• Biološke uređaje za pročišćavanje,
pročišćavanje
•• Rezervoare za vodu,
vodu
•• Akumulacijske
Septičke jame tunele,
•• Posude za smeće,
smeće
•• Niše za urne,
urne
• Proizvodi prema narudžbi.
Rukovodstvo tvrtke APLAST i osnovni rast našeg napretka
Rukovodstvo
tvrdke
APLAST
i osnovni
rast našeg napretka
je biti jedan korak
pred
željama
kupaca,zaposlenih,
je
biti jedan
korak pred željama kupaca, zaposlenih, vlasnika
vlasnika
i okoline.
i okoline.
4
Razvoj
Usmjereni smo u razvoj visokokvalitetnih te estetsko prihvatljivih proizvoda, koji ispunjuju osnovne zahtjeve: kvalitet, sigurnost i djelotvornost.Tako svojim proizvodom podvlastitom robnom markom osiguravamo tržišnu prednost i
prepoznatljivu prisutnost na uvek konkurentskom tržištu.
160
Izlaz
200
160
•
200
•
•
250
•
•
250
•
315
160
200
250
•
•
•
•
•
•
•
•
315
160
200
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
400
DN625
625
DN
Ulaz
Ulaz
Izlaz
Izlaz
200
250
•
• • ••
•• •
•• • • • • • ••
• • ••
••
250
315
315
400
Ulaz
Ulaz
Izlaz 160
DN 625
160 DN
200625
250
•
••
•
160
250
250
••
•• • •
315
315
•
•
DN 800
800315
200DN250
•
•
6
Izlaz
•
•
250
•
•
•
315
•
•
•
Ulaz
••
••
••
•
•
•
• • • • ••
• • • • • • ••
• • • • • • • ••
DN 800
DN 1000
6
•
DN 625
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DN 800
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DN 1000
•
•
•
•
•
200 250 300 200 250 300 400 200 250 300 400
200
·
250
·
·
300
·
·
400
400
••
160 200 250 315 160 200 250 315 400 160 200 250 315 400
200
400
160
•
•
•
DN 625
Ulaz
DN 1000
200 DN
2501000
315
• • ••
• • • ••
400
400
Izlaz
•
• •• • •• •
•• • • • • • ••
• • • •
•
••
••
•
160
• 200 250 315 160 200 250 315 400 160 200 250 315 400
••
••
200
200
•
DN
1000
DN
1000
400
Izlaz
400
160 200
200 250
250315160
315 400
160 160
200200250
160
160 200
200 250
250 315
250 315
315 400
400
••
••
160
200
800
DNDN
800
315
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
ɸ160, ɸ200, ɸ250 in ɸ315,
ɸ200, ɸ250 in ɸ300,
ɸ200, ɸ250 in ɸ300.
8
9
10
Tehnički podatci
Materijal: polietilen ili polipropilen.
Unutrašnja mjera okna: 800 ili 1000 mm.
Standardni nagib ulaznog i izlaznog priključka 100.
Jednostavno prilagođavanje visine.
Osigurana nepropustnost spoja elemenata revizijskog okna.
Priključne cijevi:
• PVC glatke i rebraste cijevi,
• PE glatke i rebraste cijevi,
• PP glatke i rebraste cijevi,
• sve ostale kanalizacijske cijevi
(duktilne, poliestrske, AC i AB cijevi, itd.).
DN 800
Ulaz
Izlaz
200
160
•
200
•
•
250
•
•
315
12
160
DN 1000
250
200
250
315
•
•
•
•
•
•
•
Kućno kontrolno okno
Materijal: polietilen ili polipropilen.
DN
Visina (mm)
Izlas (DN)
DN
Visina (mm)
400
400
400
500
500
500
500
500
1000
1500
1000
1500
1000
1500
160
160
160
160
160
200
200
400
400
400
400
500
500
500
625
625
625
500
1000
1500
1750
1000
1500
1750
500
1000
1500
Dno (DN)
Visina (mm)
625
625
625
800
800
800
1000
1000
1000
500
750
1000
500
750
1750
500
750
1500
Dno (DN)
Visina (mm)
625
625
625
800
800
800
1000
1000
500
750
1000
500
1000
1750
750
1500
Obruč (DN)
Visina (mm)
Konus (DN)
Visina (mm)
625
250
800
500
625
500
800
750
800
500
1000
750
800
750
1000
1000
1000
500
1000
1000
Brtva za pokrov
Brtva za module okna
DN 400
DN 625
DN 500
DN 800
DN 1000
14
DN 400
DN 500
DN 625
DN 800
DN 1000
16
Za ostale kanalizacijske cijevi upotrebljavaju se prijelazni komadi
IZSTOP
18
VSTOP
20
Premer
okna DN
625
800
1000
Premer AB
vijenca mm*
1025
1200
1400
1025 - DN 625
1200 - DN 800
1400 - DN 1000
AB ploča
LJŽ poklopac
AB vijenac
20 mm
150
600
min. 50 mm
150 - za LJŽ P. B125 in C250
200 - za LJŽ P. D400
660
30
950
680
Konus okna
min. 200 mm
* Pravilne dimenzije AB vijenca i AB ploče određuje projektant s obzirom
na nosivnost poklopca te opterećenja prometne površine!
22
24
Oznaka
okna
DN (mm)
H (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
Ulazni priključak
D1 (mm)
D4 (mm)
Izlazni
priključak
Legenda:
G – PVC gladka cijev
R – PVC rebrasta cijev
PG – PE gladka cijev
R.
NAPOMENA:
br
1
2
3
4
5
6
7
PR – PE rebrasta cijev
PPR – PP rebrasta cijev
Br.
komada
dno 1/1
dno 3/1
H (m)
Pod. vode
Obr. 72/12
NAPOMENA:
* Dno okna ima pad od 1,5 %!
- ostali padovi se dodatno
zaračunavaju
izlaz
Pad (%)
ulaz
*
Datum:_______________ Naručitelj: _____________________________ Pečat i potpis:
 za ulaze in izlaze cijevi obavezno UPISATI za koje vrste cijevi je namjena - oznake iz legende
1
2
3
4
5
6
7
Red.
br.
Nazivni
Višina okna
promjer okna
Objekat:___________________________________Rok dobave:_______________
REVIZIJSKA PE OKNA TIP ˝ZAGOŽEN˝-
H-vsina okna
Obr. 72/10
PE SLIVNIK
a) OBIČNI
b) PROTISMRADNI
Slivnik broj:
Slivnika
D:
(mm)
Višina slivnika
H:
(mm)
Iztoka
D1:
(mm)
Višina iztoka
H1:
(mm)
Dodatni priključci:
φ
Priključak
(mm)
Višina (mm)
D2
φ
H2=
α2 =
0
D3
φ
H3=
α3 =
0
D4
φ
H4=
α4 =
0
KOLIČINA SASVIM JEDNAKIH SLIVNIKA: _____pcs
Datum:
Naručio:
26
Kut α0
Žig i potpis:
NAZNAKA:
Kutovi priključka mjereni od
iztoka D1 u pravcu kazaljke
na satu!
APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenija
t |+386 (0) 3 713 24 50
f |+386 (0) 3 713 24 54
e |[email protected]
w| www.aplast.si
APRIL 2014|Pridržavamo
2014|Pridržujemo sisipravico
do tiskarskih
tiskarskih napak
in itehničnih
JULIJ
pravo do
grešaka
tehničkihsprememb.
promjena.Skice
Slike so
su simbolične.
simbolične.
VAŠ PRODAVAČ: