SEMINAR: PRAVO EU IN IZVRŠEVANJE CIVILNIH SODNIH ODLOČB

Comments

Transcription

SEMINAR: PRAVO EU IN IZVRŠEVANJE CIVILNIH SODNIH ODLOČB
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
T: 01 369 57 70
F: 01 369 57 65
E: [email protected]
www.mp.gov.si
PROGRAM
»SEMINAR: PRAVO EU IN IZVRŠEVANJE CIVILNIH SODNIH ODLOČB«
13. in 14. maj 2013, Brdo pri Kranju
Moderator: prof.dr. Vesna RIJAVEC, Pravna fakulteta v Mariboru
1. dan: 13. maj 2013
9.00 – 9.15:
REGISTRACIJA
9.15 – 9.30:
UVODNI POZDRAV, prof.dr. Vesna RIJAVEC, Pravna fakulteta v Mariboru
9.30 – 11.00:
Uredba o evropskem izvršilnem naslovu (805/2004), s primeri iz domače in tuje
sodne prakse, poudarek na izdaji potrdila o evropski izvršljivosti sklepa o izvršbi
prof. dr. Vesna Rijavec Pravna fakulteta v Mariboru
11.00 – 11.30 Odmor za kavo
11.30 – 12.15
Pogled sodnika na izvrševanje tujih odločb pri nas in izvrševanje slovenskih
odločb v tujini, praktične dileme in vprašanja
dr. Andrej Ekart, Okrajno sodišče v Mariboru
12.15 – 13.00 Splošna predstavitev Uredbe o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, Bruselj I ( 44/2001 in po Uredbi št.
1215/2012)
prof. dr. Rajko Knez, Pravna fakulteta v Mariboru
13.00 – 14.00
Kosilo
14.00 – 15.30
Delavnica: Primeri uporabe Uredbe Bruselj I
prof. dr. Rajko Knez, Pravna fakulteta v Mariboru
15.30 – 15.45 Odmor
15.45 – 17.15 Delavnica, delo na primerih: Uporaba Uredbe o evropskem plačilnem nalogu in
Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu,
dr. Andrej Ekart, Okrajno sodišče v Mariboru
2. dan: 14. maj 2013
9.00 – 10.00:
Uredba o sporih majhne vrednosti (861/2007) s primeri
mag. Nina Betetto, Vrhovno sodišče RS
10.00 – 10.30
Odmor
10.30 – 11.30
Evropski nalog za zamrznitev računov za olajšanje čezmejne izterjave dolgov v
civilnih in gospodarskih zadevah
prof.dr. Bettina Nunner Krautgasser, Pravna fakulteta Univerze v Gradcu
11.30 – 12.30
Delavnica, delo na primerih: Dokazovanje v evropskem civilnem postopku
prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta v Mariboru
prof.dr. Bettina Nunner Krautgasser, Pravna fakulteta Univerze v Gradcu
prof.dr. Ante Uzelac, Pravna fakulteta v Zagrebu
12.30 – 13.30
Kosilo
13.30 – 15.30
Delavnica, delo na primerih: Dokazovanje v evropskem civilnem postopku
prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta v Mariboru
prof.dr. Ante Uzelac, Pravna fakulteta v Zagrebu
2