Gesamtprospekt Dez2010_Slowenisch

Comments

Transcription

Gesamtprospekt Dez2010_Slowenisch
Made in Austria
Za prekomerno obrabo pogonskih materialov,
nalaganje oblog na pogonskih kolesih, valjih,
obročih, žerjavnih progah in vodilih, pušah,
zobnikih, zobatih letvah……
zaščita proti prekomerni obrabi pogonskih
materialov z molybdenom
zaščita proti prekomerni obrabi pogonskih
materialov in mazanje z bloki
zaščita proti prekomerni obrabi pogonskih
materialov in doseganje potrebne hrapavosti
(trenje) z bloki
MOLYTROP »tekoča oblika« sredstva za suho
mazanje
Zaščita okolja s sistemi suhega mazanja
Firma Rudolf Hirner, Trockenschmierstoffe, A-4464 Kleinreifling 24/OÖ
Tel+Fax: +43(0)7357/20812, mobil: +43(0)664/2118217
e-mail: [email protected], Web : www.hirner.eu, ATU24121206
1
Dez. 2010
2
Sredstvo za suho mazanje v „tekoči obliki“
Brez vsebnosti mineralnih olj za učinkovito mazanje
Zaradi svojih thixotropičnih (tekočih) lastnosti se zaradi vpliva pritiska spremeni iz
paste v tekočo obliko. Zaradi tega je ta oblika mazalnega sredstva primerna tudi za
mazanje s črpalkami. Potrebeno je samo 3 bare pritiska, kar je preizkušeno pri
centralnih mazalnih napravah in progresivnih mazalnih sistemih.
To sredstvo je rezultat laboratorijskih raziskav FFG in PROFACTOR, kako se sredstvo
za suho mazanje iz MoS2 s pomočjo copolymera kot baznega nosilca, skupine
pigmentov in stabilizatorjev spremeniti v „tekoče sredstvo“
za suho mazanje.
To je odlična rešitev in nadomestilo za probleme, ki nastanejo pri klasičnem mazanju z
mineralnimi olji in mastmi, kjer je mazanje slabše. Saj ta sredstva zaradi svojih
lastnosti kapljajo in se izgubljajo s potrebnega mesta mazanja. Maznje pa je slabše
tudi zaradi vpliva okolice ( prahu, prekomerne obrabe materialov, vročine , vlage…). Z
mazanjem z Molytropom se uspešno izognemo vsem tem problemom in velikim
izdatkom zaradi minimalnih učinkov mazanja v primerjavi z klasičnimi mazalnimi
sredstvi. Prav tako se z uporabo Molytropa izravnajo poškodbe na zgornih površinah
pogonskih elementov. Ustvari se tanek zaščitni film debeline 0,001-0,05mm, ki
zadostuje pri večini primerov uprabe, kar zagotavlja učinkovito mazanje in stabilno in
zmanjšano trenje (koeficient trenja 0,015).
Tak suhi način mamazanja se pod pritiskom in zaradi gibanja pogonskih elementov
razvalja in Mos2 se vtisne na zgornje površine pogonskih elementov.Sloj mazanja se
nadomešča le toliko, kolikor se ga izgubi zaradi obremenitev (zelo malo).
Fizikalno – kemijske lastnosti MOLYTROPA®
oblika:
pasta
barva:
siva
vonj:
rahlo po pralnih sredstvih
pH- vrednost:
5
točka taljenja:
450 °C (sublimacija MoS2)
začetek vrelišča:
ni potreben
točka vžiga:
> 100 °C
NLGI, thixotropična pasta: 2 obliki dobave in nič (0,0) dodelave
tesnost:
ni potrebna
zgoščenost:
ni potrebna
vododobstojnost:
obstojno sredstvo, ki ni vodnorazgradljivo
Embalaža:
0,5kg - 1,0 kg – 3,0 kg – 5,0 kg, Euro- kartuše 400ml, automatske kartuše
Polnimo v vse oblike avtomatskega samostojnega doziranja mazanja. Primerno
za vse standardne naprave centralnega mazanja, črpalke in
2
Primeri Uporabe MOLYTROP sredstva za suho mazanje v „tekoči obliki“
3
4
Zaščita proti obrabi materialov in mazanje s trdimi bloki
Zaščita proti obrabi materialov in ohranitev trenja s trdimi bloki
Zaščitni bloki proti obrabi materialov (bloki za mazanje in bloki za
ohranjanje hrapavosti in trenja ) se dobavljajo v obliki blokov skupaj z
jeklenimi držali (nosilci). Bloke sestavljajo Molybdenov disulfid (MoS2)
in ostale komponente, ki omogočajo dosegati in ohranjati optimalne
vrednosti trenja.
Zaščitni bloki proti obrabi materialov prekrijejo kovinske površine ali
površine iz umetnih snovi z zelo trdo in obstojno zaščitno prevleko
debeline ca. 0,005 bis 0,002 mm.
Ta prevleka omogoča konstantno trenje in potreben koeficient trenja
glede na obremenitev materialov.
Bloki za mazanje Typ 10036 in Typ HG045
Znižujejo koeficient trenja (mazanje) na ca. 0,05.
Pri tem odpade zamuden in drag ročni način mazanja z vsemi svojimi
slabostmi. Obraba materialov na pogonskih elementih pa se občutno
zmanjša.
Bloki za ohranitev hrapavosti in potrebnega trenja –
trdi bloki Typ 10035
Zvišujejo potrebni koeficient trenja na ca. 0,5 – 0,8, kar je dinamični
koeficient trenja. Ščitijo zgornji sloj pogonskih elementov proti luščeju
in obrabi in ohranjajo konstantno potrebno hrapavost in trenje za
pogonske elemente.
Jekleni nosilci(držala) so opremljeni z vzmetjo, ki je pod konstantnim
pritiskom in avtomatsko potiska blok na mesto mazanja. S posebnimi
objemkami se nosilci enostavno in cenovno ugodno namontirajo.
Primeri uporabe:
Pogonski valji, vrtljivi venci (Drehkränze), pogonski valji in obroči pri
rotacijskih pečeh, sušilcih, mlinih, žerjavnih progah in tračnicah pri
transportnih napravah, vseh vrstah visokih regalov v skladiščih, pri
žičnicah, industrijskih, rudniških vlakcih in lokomotivah, tornih
pogonskih sklopih, verižnih pogonih in vseh ostalih primerih, kjer je
potrebna zaščita pogonskih elementov in potrbna hrapavost za
pogon teh teh elementov.
4
Lastnosti zaščite proti obrabi – mazalni bloki ali bloki za ohranitevhrapavosti in trenja :
Ne kapljajo, nanešena plast je suha in kontinuirana
vododpornost, visoka temperaturna obstojnost (HG045 1200ºC)
preprečuje drsenje (Type 10035) – kakor tudi podaljšuje življensko dobo do 5 krat pred obrabo pogonskih
koles, transportnih in žerjavnih tirnic i.t.d.
Ni nobenega škodljivega učinka na delovanje naprav, ki delujejo celo z večjo zmogljivostjo
Mazanje poteka kontinuirano, sloji se ne luščijo in ne odpadajo, niti ne vpijajo umazanije iz okolice, kar je
bistvena prednost, kjer stroji in naprave delujejo v prašnem in umazanem okolju.
Ni potrebno praktično nobeno tekoče vzdrževanje, niso gorljiva in so okolju prijazna (WK 0)
Faktorji, ki vplivajo na življensko dobo blokov:
Gladke površine potrebujejo bistveno manjši nanos, kakor že načete, hrapave površine.
Poraba je odvisna tudi od dolžine transportnih prog: kolikor metrov dnevno prevozijo transportna kolesa
Soodvisnost strojnih pogonskih delov ( smeri teka, vibracij, obremenitev…)
Število obratovalnih ur, zagona in zavornih ciklusov itd.
Prav tako se bloki obrabljajo hitreje v začetku, takoj po namestitvi na pogonsko površino.
Po standardih: bloki se zamenjajo vsake 1 – 3 let
Držala, okvirji, objemke iz nerjavečega jekla z
vzmetjo, ki je pod konstantnim pritiskom 15N do 22N
Posebne reštve po naročilu so
naša dodatna prednost !
Izdelamo vam bloke in držala poljubnih
dimenzij po vašem naročilu!
5
Pri tem nam zadostuje vaša skica ali
risba z navedbo željenih mer!
6
Primeri uporabe
6
7
8
Učinki delovanja in lastnosti molybdenovega di-sulfida - MoS2 pri sistemih suhega mazanja
Učinki delovanja suhega mazanja na osnovi molibdenovega disulfida- MoS2 temeljijo na podobnih lastnostih kot tisti na osnovi
grafita, vendar s številnimi prednostmi pred grafitom. Ob dejstvu, da so te snovi na osnovi svoje kristalne strukture pri suhem
mazanju sposobne delovati brez sprememb na strukturo kovinske zgornje mazalne površine, s tem, da se nanešeni sloj- tanki
premazni film ne razgradi ali celo odlušči in odpade. MoS2 spada v skupino tako imenovanih slojno - mrežnih kristalov, kjer se atomi
razvrstijo v enakomerne tanke sloje in enakomerne mrežne strukture in so enake zgradbe in atomske strukture po vsej mazalni
površini. Suha mazalna sredstva s tankoslojno strukturo nanosa so primerna tudi zaradi enakomernega in lahkega nanosa na
mazalno površino. MoS2 je kot hexagonalni mazalni preparat zgrajen tako , da so posamezni namazani sloji sestavljeni samo iz
molibdenovih atomov, drugi pa samo iz atomov žvepla. Vezava žvepla z molibdenom je zelo trdna, medtem ko je vezava žvepla z
žveplom v primerjavi s tem zelo slaba in nestabilna. Lamele pri tem drsijo med seboj tako kot na primer papirnati listi v svežnju
papirja, ki so naloženi eden na drugega. Ta notranja drsna sposobnost materiala je bistvenega pomena pri sistemih suhega
mazanja.
V primerjavi z grafitom
kot mazalnim sredstvom ima MoS2 številne prednosti. Mazalna sredstva na osnovi molybdenovega disulfida imajo mnogo boljšo
sposobnost oprijemanja in nanašanja na kovinske površine. To dosežemo z tako imenovanim vzporednim nanosom žveplove
komponente, pri čemer je potrebno poudariti, da tu ne gre za prosto vezano žveplo z njegovo znano neugodno pojavnostjo in
delovanjem. Žveplo je v molibden sulfitovi molekuli tako trdno vezano, da v nobenem primeru ne nastopa kot prosto vezano žveplo.
To se zgodi šele pri razgradni temperaturi približno 450° in popolnem dotoku zraka. Naslednja velika razlika v primerjavi z grafitom
je tudi ta, da grafit pri povišanih temperaturah kakor tudi pod vakuumom postane mazav (šmirast). To lahko pojasnimo z dejstvom,
da se spremeni vezava grafita na kovinske površine v goščast tekoči film, kar ima za posledico, da grafit s tem popolnoma izgubi
lastnost mazanja. Tako naraste grafitov koeficient trenja od prvotnih približno 0,1 vse do vrednosti, kot če bi se dve kovinski
površini med seboj trle, kot da niso sploh zaščitene oz. namazane.
Molybdendisuldit ni strupen
Na osnovi lastnih znanstvenih raziskav, raziskav v pooblaščenih laboratorijih in strokovnih analiz številnih zadovoljnih uporabnikov,
je dokazano, da pri molibdenovem disulfidu - MoS2 gre za neločljive trdne povezave, ki jih lahko razgradijo le klor, fluor, agresivna
vlaga, vroča solna in dušikova kislina. Pri uporabi maziv na osnovi molibdenovega disulfida ni potrebno uporabljati in nameščati
nobednih dodatnih zaščitnih naprav. Tudi skladiščenje ne predstavlja nobenih dodatnih problemov in varnostnih ukrepov.
Temperaturna obstojnost MoS2
se giblje pri popolnem dotoku zraka med -180° bis +450°C . Pri le delnem dotoku zraka, kot na primer pri vijačenih sklopih in
podobnih elementih , se je pokazalo da so tudi še pri temperaturi 620° učinki mazanja zadovoljivi. Pod vakuumom pa je
temperatura razgradnje pri približno 1100° C, okoli notranjosti pa celo pri približno 1500° . To so številke, kjer lahko MoS2 s pridom
uporabljamo pri metalurgiji prašnih delcev.
Koeficient trenjaia
S pomočjo molibdenovega disulfida dosežemo optimalni koeficient trenja glede na obremenitev dveh ali več strojnih delov, ki so na
stroju ali napravi izpostavljeni medsebojnemu povečanemu trenju. To je odvisno od lamelarnih razporeditev v kristalni strukturi
molibdenovega disulfida. Na ta način pride paralelno do povečane mase pri stopnjevanem sorazmernem povečanju obremenitve
glede na kovinsko zgornjo površino. Primerjava o koeficientih trenja pri različnih drugih znanih mazalnih sredstvih,so nas pripelje do
spoznanja, da je pri MoS2 koeficient trenja zdaleč najnižji. Tako pri suhem prahu naziven koeficient trenja pade od 0,069 pri pritisku
1400 kg/cm2 na samo 0,03. In pri preizkusu pri ca. 3000 kg/vm2 dobimo neverjetno dober koeficient trenja samo 0,02. Röntgensko
spektroskopske raziskave so pokazale, da pri molibdenovem disulfidu površinsko paralelne lamele strukture(mreže) naraščajo
sorazmerno z drsnim pritiskom.
Zastopnik za Slovenijo: Trgovina, storitve in posredništvo Božidar Legat s.p.
Slivnica pri Mariboru, Kolmanova cesta 34, SLO -2312 Orehova vas
Tel.: 00386 (0) 2 605 92 20, Fax: 00386 (0) 2 605 92 21,
8mobil: 00386 (0)31 704 190 E-mail: [email protected]