Uradni rezultati 2014.pdf

Comments

Transcription

Uradni rezultati 2014.pdf
URADNI REZULTATI TEKMOVANJA - SKUPINA A
# Ime in priimek
Šola
Zlato
priznanje
Mentor
1. Rebeka Bernard Dvojezična srednja šola Lendava
Zorka Gergar
•
1. Grega Ferenc
Dvojezična srednja šola Lendava
Zorka Gergar
•
3. Melanie Horvat
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Brigita Fras
4. Michelle Tivadar Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Brigita Fras
5. Katharina Marko II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
6. Evelin Tivadar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Brigita Fras
7. Špela Kisilak
Gimnazija Murska Sobota
Tatjana Svetanič
8. Ana Kreft
Gimnazija Murska Sobota
Tatjana Svetanič
9. Urška Bojnec
Gimnazija Murska Sobota
Tatjana Svetanič
10. Eva Črepnjak
II. gimnazija Maribor
Tanja Tirić
11. Žiga Sodin
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dejan Šlamberger
11. Marcel Virant
Dvojezična srednja šola Lendava
Zorka Gergar
URADNI REZULTATI TEKMOVANJA - SKUPINA B
Ime in
priimek
Šola
1. Tim Horvat
Mentor
Zlato
priznanje
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Nataša Koderman
•
Alenka
Senekovič
Prva gimnazija Maribor
Nataša Kralj
•
3. Ana Arnejčič
Prva gimnazija Maribor
Nataša Kralj
•
4. Saša Kralj
Gimnazija in ekonomska sr. šola
Trbovlje
Alenka Arh Šmuc
•
4. Črt Kumer
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Martina Vogrinec
•
6. Tina Brezner
Prva gimnazija Maribor
Nataša Kralj
•
6. Vojka Lebar
ŠC Velenje, Gimnazija
Jožica Tiršek Drčar •
8. Zala Četina
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
•
9. Eva Bergant
Gimnazija Jesenice
Darja Črv Štepec
•
9. Naomi Knavs
Gimnazija in SŠ Kočevje
Marjeta Gregorčič
Markovič
•
11. Tim Diaci
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
•
11. Žiga Klopčič
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
•
11. Viktor Kočoski
Gimnazija Kranj
Antonija Greif
•
11. Jasna Rus
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Martina Vogrinec
15. Luka Demšar
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Alenka Smole Legat
15. Matevž Hernja
Gimnazija Ptuj
Renata Merc
Furman
17. Iris Ališič
Gimnazija Jesenice
Milica Kos Tancar
17. Belmin Hodžič
Gimnazija Kranj
Antonija Greif
1.
17. Žan Lamberger Gimnazija Ptuj
Brigita Podgoršek
17. Jan Markovič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Martina Vogrinec
21. Maj Bajuk
Gimnazija Novo mesto
Andreja Retelj
•
Ime in
priimek
Šola
Mentor
Zlato
priznanje
22. Luka Arh
Gimnazija Novo mesto
Andreja Retelj
22. Katja Čeplak
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
22. Herman Dihpol ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
Vesna Mrakič
22. Primož Jelenko Sr. elektro-računalniška šola Maribor
Daniela Hergan
Grosek
22. Tjaša Pečnik
ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
Vesna Mrakič
22. Petra Štern
ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
Vesna Mrakič
Prva gimnazija Maribor
Nataša Kralj
28. Anže Kokol
ŠC Celje, Gimnazija Lava
Irena Hren
28. Anej Pevec
ŠC Slovenske Konjice-Zreče,
Gimnazija Slovenske Konjice
Jožica Orož Berginc
28. Urška Popovič
Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Marija Maja Zajc
Kalar
28. Karin Ravnak
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
28. Anja Rudolf
III. gimnazija Maribor
Tina Purg
Skrbinšek
28. Rene Urh
Gimnazija Jesenice
Darja Črv Štepec
28.
Simona
Drajzibner
35. Jure Bertalanič Gimnazija Murska Sobota
Marjan Kulčar
35. Jan Brodnjak
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
35. Nejc Golob
III. gimnazija Maribor
Tina Purg
Skrbinšek
35. Barbara Krivec Gimnazija Novo mesto
35. Matic Pirnat
ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona
Aškerca
Andreja Retelj
Jožica Vatovec
35. Sandra Porenta Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Nataša Koderman
41. Timotej Praznik ŠC Krško-Sevnica, Gimnazija Krško
Daniel Prša
42. Tomaž Cvetko
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Hilda Hašaj Tegelj
ŠC Celje, Gimnazija Lava
Irena Hren
42.
Živa Vita
Pungartnik
44. Gregor Bombek III. gimnazija Maribor
Simona Munda
44. Jan Duler
ŠC Slovenj Gradec, Gimnazija
Janko Uršnik
44. Leo Gaberšek
ŠC Slovenske Konjice-Zreče,
Gimnazija Slovenske Konjice
Jožica Orož Berginc
47. Maruša Štangar Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Eva Žabot
48. Nac Kaker
ŠC Celje, Gimnazija Lava
Irena Hren
48. Aida Omerovič
ŠC Velenje, Gimnazija
Marija Klemenšek
48. Ines Prejac
Gimnazija Ptuj
Tonja Kolar
48. Julija Videnšek ŠC Celje, Gimnazija Lava
Irena Hren
52. Tomaž Kasunič Sr. šola Črnomelj
Alexandra Kočevar
53. Katja Logar
Škofijska klasična gimnazija,
Ljubljana
Mirjam Lindič
53. Dejan Murko
ŠC Rogaška Slatina
Lavra Bukšek
Natalija
Govedić
ŠC Rogaška Slatina
Mateja Jagodič
55.
Ime in
priimek
56.
Šola
Isabelle
Stauber
Zlato
priznanje
Mentor
Gimnazija in sr. kemijska šola, Ruše
Manja Tancer
57. Katja Lipičnik
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
57. Katja Sluga
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Nataša Koderman
57. Nejc Trpin
Prva gimnazija Maribor
Brigita Praprotnik
URADNI REZULTATI TEKMOVANJA - SKUPINA C
#
Ime in
priimek
Šola
Mentor
Zlato
priznanje
1. Anita Košar
Gimnazija in sr. kemijska šola, Ruše
Manja Tancer
•
2. David Šbüll
III. gimnazija Maribor
Mateja Šebart
•
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Martina Vogrinec
•
ŠC Ptuj, Ekonomska šola
Marjana Rajh
•
Gimnazija in sr. kemijska šola, Ruše
Manja Tancer
6. Anja Ajlec
Gimnazija in sr. kemijska šola, Ruše
Manja Tancer
6. Eva Bec
ŠC Slovenj Gradec, Sr. šola Slovenj
Gradec in Muta
Janja Žigart
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Jožica Lukač
Sr. šola za oblikovanje Maribor
Petra Šraj
10. Nika Černigoj
Sr. šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani
Mateja Keček
10. Lucija Erjavec
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Jožica Lukač
10. Nina Gregorec
Gimnazija in sr. kemijska šola, Ruše
Manja Tancer
10. Jan Kunej
Sr. zdravstvena šola Murska Sobota
Mira Vaupotič
14. Grega Petek
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Romana Šnurer
Cifer
15. Blaž Tement
Sr. zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Danica Perše
16. Jaka Ficko
Biotehniška šola Rakičan
Slava Just
17. Dominik Jona
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Jožica Lukač
17. Jan Stegne
Sr. zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Danica Perše
3.
Karmen
Pozderec
4. Pascal Prša
5.
6.
Dominik
Zadravec
Vanja Carlina
Rajh
9. Patrik Šafarič
17.
Valentina
Škaper
Sr. zdravstvena šola Murska Sobota
Mira Vaupotič
20.
Jasmina
Vrbnjak
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Jožica Lukač
URADNI REZULTATI TEKMOVANJA - SKUPINA D
Ime in
priimek
Šola
Mentor
Zlato
priznanje
1. Mitja Zorec
Gimnazija Ptuj
Renata Merc
Furman
•
2. Klemen Kodrič
ŠC Rogaška Slatina
Bernarda Leva
•
3. Barbara Budja
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Milojka Vaupotič
3. Karmen Peklar
III. gimnazija Maribor
Astrid Petan
3. Tina Zovkič
Sr. šola Slovenska Bistrica
Robert Obrul
6. Ervin Gomboc
Sr. šola za oblikovanje Maribor
Petra Šraj
6. Polona Henčič
III. gimnazija Maribor
Astrid Petan
8. Nuša Rajtar
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Milojka Vaupotič
9. Peter Bernad
Dvojezična srednja šola Lendava
Zorka Gergar
Gimnazija Murska Sobota
Alenka Stvarnik
Sr. šola Slovenska Bistrica
Robert Obrul
10. Nuša Donoša
11.
Jernej
Podbrežnik
URADNI REZULTATI TEKMOVANJA - SKUPINA E
Ime in
priimek
Šola
Mentor
Zlato
priznanje
1. Jan Žuntar
Gimnazija Murska Sobota
Marjan Kulčar
•
2. Pia Hajšek
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
•
3. Žan Augustinčič
Gimnazija Celje - Center
Marjana Turnšek
•
4. Nina Čelofiga
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
•
4. Katja Vogrinec
Sr. ekonomska šola Maribor
Majda Poš Vrabl
•
4. Zala Živič
ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
Bernarda Vrečko
•
7. Jan Kastigar
Gimnazija Novo mesto
Eva Starič
•
7. Maša Kodrin
Prva gimnazija Maribor
Brigita Praprotnik •
7. Nika Salamunić
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
•
10. Izabela Balikić
Gimnazija Jesenice
Darja Črv Štepec
•
Amadej Kristjan
10.
Kocbek
II. gimnazija Maribor
Emil Pečnik
•
10. Anna Kosednar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Milojka Vaupotič
13. Sara Gangl
Prva gimnazija Maribor
Brigita Praprotnik
13. Nejc Jereb
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Barbara Ovsenik
Dolinar
13. Ana Marija Pušnik Gimnazija Celje - Center
Marjana Turnšek
13. Marko Stojanović I. gimnazija v Celju
Alenka Blake
17. Luka Bralić
II. gimnazija Maribor
Emil Pečnik
17. Polona Ževart
ŠC Velenje, Gimnazija
Jožica Plešnik
•
Ime in
priimek
Šola
Mentor
Zlato
priznanje
19. Iris Duh
III. gimnazija Maribor
Astrid Petan
19. Kristjan Obrez
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
19. Tim Ulčar Pertot
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Tanja Gabriel
22. Barbara Borko
Prva gimnazija Maribor
Sanja Šabeder
Jaušovec
22. Mitja Kolarič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Milojka Vaupotič
22. Vesna Premelč
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
25. Uroš Burjek
III. gimnazija Maribor
Astrid Petan
25. Mojca Hriberšek
II. gimnazija Maribor
Emil Pečnik
25. Primož Jarc
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
25. Jasna Kovač
Prva gimnazija Maribor
Brigita Praprotnik
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Alenka Smole
Legat
25.
Patrik Kristl
Etienne
30. Petra Drevenšek
Sr. šola za oblikovanje in fotografijo Aleksandra
Ljubljana
Ardalić
30. Črt Lasbaher
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana
Jana Kocjančič
30. Martin Žgeč
Gimnazija Ptuj
Tonja Kolar
33. Žiga Rupnik
ŠC Slovenske Konjice-Zreče,
Gimnazija Slovenske Konjice
Jožica Orož
Berginc
33. Tjaša Žagar
Gimnazija Novo mesto
Andreja Retelj
35. Lucia Rojs
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dejan Šlamberger
36. Gregor Aničić
II. gimnazija Maribor
Emil Pečnik
37. Špela Hašaj
Ekonomska šola Murska Sobota, Sr.
šola in gimn.
Alenka Kolenko
37. Jaka Lampič
Škofijska klasična gimnazija,
Ljubljana
Irena Bolta
39. Timotej Jerman
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Barbara Ovsenik
Dolinar
39. Melisa Kaltak
Gimnazija Jesenice
Metka Podlipnik
39. Andraž Tergušek III. gimnazija Maribor
Astrid Petan
42. Gašper Tič
ŠC Slovenske Konjice-Zreče,
Gimnazija Slovenske Konjice
Jožica Orož
Berginc
43. Niko Hari
Gimnazija Murska Sobota
Marjan Kulčar
Gimnazija Poljane, Ljubljana
Marjeta Sreš
44. Matej Krajnc
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Tanja Gabriel
44. Iza Velišček
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Karmen Goršak
47. Jaka Mohorko
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
48. Larisa Roj
III. gimnazija Maribor
Mateja Šebart
49. Teja Dobnik
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
49. Lučka Guna
Gimnazija Litija
Špela Novljan
Potočnik
49. Melani Peer
ŠC Rogaška Slatina
Mateja Jagodič
49. Matjaž Vovk
Škofijska gimnazija Vipava
Nataša Sever
44.
Ana Rebeka
Kamšek
Ime in
priimek
Šola
Zlato
priznanje
Mentor
53. Bianca Ferš
Sr. vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana
Maša Kosem
53. Mehmed Kadić
Gimnazija Litija
Špela Novljan
Potočnik
55. Monika Bajuk
Sr. šola Črnomelj
Alexandra
Kočevar
55. Polona Blaznik
Gimnazija Litija
Špela Novljan
Potočnik
55. Anamarija Cemič Gimnazija Brežice
Jana Krmpotič
58. Veronika Kavčič
Škofijska klasična gimnazija,
Ljubljana
Irena Bolta
59. Jasna Majhen
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dejan Šlamberger
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dejan Šlamberger
61. Klara Škrlec
Gimnazija Poljane, Ljubljana
Robert Banfi
62. Karina Petek
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
62. Urban Stanič
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Nataša Koderman
60.
Rebeka
Podgrajšek
URADNI REZULTATI TEKMOVANJA - SKUPINA F
#
Ime in
priimek
Šola
Mentor
Zlato
priznanje
1. Matjaž Škafar
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Romana Šnurer
Cifer
•
2. Sanja Halb
Sr. šola za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana
Aleksandra Ardalić
•
3. Nicole Dokl
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Jožica Lukač
•
Nataša Kralj
•
4. Tomaž Habulin Sr. elektro-računalniška šola Maribor
5. Iksan Havziji
Sr. zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Jana Dimnik
6. Sanny Škerban
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Romana Šnurer
Cifer
7. Klemen Nemec
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Romana Šnurer
Cifer
Sr. zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Jana Dimnik
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Marijana Koren
Ban
ŠC Ptuj, Ekonomska šola
Marjana Rajh
Rebeka
Primožič
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Maribor
Alenka Brumec
12. Leon Seršen
Sr. šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Jožica Lukač
7.
Lucija
Slameršek
9. Tadej Bukovec
10. Tilen Beranič
11.
#
Ime in
priimek
Šola
Mentor
13. Marko Tkaučič
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Romana Šnurer
Cifer
14. Matevž Bratina
Sr. poklicna in tehniška šola Murska
Sobota
Romana Šnurer
Cifer
Sr. šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani
Mateja Keček
16. Marko Nagy
Dvojezična srednja šola Lendava
Simona Hozjan
17. Primož Kmetič
Sr. zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Jana Dimnik
18. Anže Filipič
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dejan Šlamberger
Jasmina
Črešnar
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dejan Šlamberger
Sr. zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Jana Dimnik
15.
19.
Aljoša Jan
Jurečič
19. Bine Halec
Zlato
priznanje

Similar documents