UČINKOVITO IZVAJANJE METODE FMEA (analiza možnih napak in

Comments

Transcription

UČINKOVITO IZVAJANJE METODE FMEA (analiza možnih napak in
Vabimo vas na delavnico
UČINKOVITO IZVAJANJE METODE FMEA
(analiza možnih napak in njihovih učinkov)
Analiza možnih napak in njihovih učinkov (FMEA) je orodje kakovosti, ki se ukvarja z
načrtovanjem preventivnih ukrepov že v fazi razvoja novih procesov, tehnologij ali izdelkov. Cilj
metode je z preventivnimi ukrepi preprečiti napake ali vzroke napak, ki se bi lahko pojavile pri
procesu proizvajanja ali fazi uporabe izdelkov.
Kje: Poslovna cona Ravne, Dobja vas 185, Mrežni podjetniški inkubator
(predavalnica)
Kdaj: petek, 21. junij 2013, od 8.00 do. 12.30 ure
KOMU JE NAMENJENO: Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujete z načrtovanjem preventivnih
ukrepov, reševanjem problemov v razvoju in procesu proizvodnje, obvladovanjem notranjih
neskladij, reklamacij in nasploh s problematiko kakovosti izdelkov, v proizvodnem in montažnem
procesu.
Delavnica je primerna za: vodje proizvodnje, vodje kakovosti, vodje izmen, tehnologe, tehnologe
kakovosti, kontrolorje ter vse ostale, ki se pri delu srečujete z omenjeno metodo.
VSEBINA:






Cilji FMEA iz stališča vodenja kakovosti in varnosti proizvoda (analiza tveganj)
Priprava in izvedba FMEA-ja v podjetju (analiza sistema, analiza napak in vzrokov napak,
ocenjevanje tveganj, ukrepanja in optimiziranje sistema)
FMEA obrazec in kriteriji ocenjevanja
Ukrepanje in preprečevanje napak, vzroki napak ter vzročno posledični odnos
Skupinsko delo - FMEA procesa, praktičen primer uporabe obrazcev po literat. VDA in AIAG
Diskusija in komentiranje rezultatov FMEA analize.
Izobraževanje bo potekalo kot delavnica s prikazi primerov iz prakse.
IZVAJALEC: Sašo Penec je po izobrazbi magister strojništva in ima dolgoletne delovne izkušnje s
področja upravljanj sistemov kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter ISO/TS
16949. V podjetjih svetuje in izvaja izobraževanja iz področja orodij in sistemov kakovosti. Izvaja
izobraževanja na temo FMEA v sklopu programa QSM na Slovenskem združenju za kakovost in
odličnost (SZKO). Je vodilni presojevalec sistemov kakovosti po zahtevah ISO 9001 pri certifikacijski
hiši TÜV SÜD.
Objekta 2000 d.o.o; Kotlje 235, 2394 Kotlje, ID za DDV: 28293479, Matična št: 1363166000, Tel.št: 00386 (0)41 983 272, Fax št: 00386 (0)2 82 17 341
KOTIZACIJA: Kotizacija za delavnico je 90 € + DDV. Plačilo se poravna do 19.6.2013.
Za prijave do 12.6.2013 je kotizacija 80 € + DDV. Vključena je postrežba med odmorom,
delovno gradivo in potrdilo, ki ga udeleženci prejmejo po zaključku. Vaša prijava je
veljavna po posredovani prijavnici in plačani kotizaciji.
Plačilo se poravna na račun podjetja Objekta 2000 d.o.o., odprt pri Banka Sparkasse d.d.,
št. TRR : SI56 34000-1013951452. Kot sklic navedite davčno številko plačnika. Število mest je
omejeno zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe delavnice. Pri plačilu kotizacije za delavnico lahko
uveljavljate dodaten 10 % popust na vsakega dodatnega prijavljenega udeleženca. Popusti se ne
seštevajo.
Račun boste prejeli po izvedeni delavnici.
V primeru, da se izobraževanja ne bi mogli udeležiti, nam to sporočite vsaj dva delovna dneva pred
delavnico, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% stroškov kotizacije, pri kasnejši
odjavi pa se kotizacija zaračuna v celoti. Odjava mora biti pisna.
PRIJAVE: Zadnji rok prijave je sreda, 19.6.2013. Prijave pošljite na priloženi prijavnici na
elektronski naslov [email protected], po faksu na št.: 02 82 17 341 ali nas pokličite na
041/983 272 ali 05/995 44 77.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA (»Učinkovito izvajanje metode FMEA«, Poslovna cona Ravne, 21. junij, od 8.00 d0 12.30
ure )
Naziv podjetja:___________________________ Naslov podjetja:___________________________
Telefon: ________________________________ Odgovorna oseba : _________________________
Udeleženci:
Ime in priimek:
Delovno mesto:
Telefon in elektronska pošta:
Ime in priimek:
Delovno mesto:
Telefon in elektronska pošta:
Ime in priimek:
Delovno mesto:
Telefon in elektronska pošta:
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Datum: _______________________
Podpis in žig: ______________________________
Objekta 2000 d.o.o; Kotlje 235, 2394 Kotlje, ID za DDV: 28293479, Matična št: 1363166000, Tel.št: 00386 (0)41 983 272, Fax št: 00386 (0)2 82 17 341