Interesne dejavnosti v šol. letu 2013/2014

Comments

Transcription

Interesne dejavnosti v šol. letu 2013/2014
Interesne dejavnosti
v šol. letu 2013/2014
Interesna dejavnost
Prostor
(učilnica, mala in
velika telovadnica)
Termin izvajanja
Izvajalec
Sara Bunič
Sara Bunič
Sara Bunič
Sara Bunič
Jasna Lajevec
Uč. 07
Uč. 07
Uč. 07
Uč. 07
Uč. 32
Alenka Klopčič
Suzana Kačičnik
Tina Baloh
Ana Ratajc
Uč. 32
Uč. 32
Uč. 32
Uč. 19
Ana Ratajc
Uč. 19
Bralni hrčki, 1. r.
Bralne zvezdice, 2.–3. r.
Sreda, 5. ura
Ponedeljek, 6. ura
Četrtek, 7. in 8. ura
Sreda, 7. in 8. ura
Ponedeljek,
12.45–14.15
Četrtek , 5. ura
Torek, 6. ura
Torek, 5. ura
Četrtek,
13.00–14.30
Četrtek,
14.30–16.00
Ponedeljek, 6. ura
Petek, 12.30–13.15
Uč. 07
Uč. 21
Pravljični krožek, 1.–3. r.
Sreda, 13.00–13.45
Bralna značka, 6.–9. r.
Šolski časopis, 2.–9. r.
Torek, 14.15–15.00
Sreda, 14.15–15.00
Vesela šola, 4.–9. r.
Likovni krožek – 1. r.
Četrtek, 7.30–8.15
Ponedeljek,
13.30–14.30 (vsak
teden)
Ponedeljek, 12.30–
13.30 (vsake 14
dni)
Ponedeljek, 12.30–
13.30 (vsake 14
dni)
Parni teden,
četrtek, 7. in 8. ura,
uč. 25
Četrtek, 6. ura
Suzana Kačičnik
Darja Lokar
Govednik
Darja Lokar
Govednik
Jerneja Stoviček
Jerneja Stoviček
Ana Kovačič
Nevenka Jamnik
Ana Kovačič
Ana Kovačič
Uč. 26
Ana Kovačič
Uč. 26
Saša Škruba
Uč. 25
Katarina
Markovič
Katarina
Markovič
Uč. 25
Cici pevski zbor – 1. a
Cici pevski zbor – 1. b
Otroški pevski zbor (OPZ)
Mladinski pevski zbor (MPZ)
Dramsko lutkovni krožek
4.–5. r.
Šolski vrt in zelišča – 1. r.
Šolski vrt in zelišča – 2. r.
Šolski vrt in zelišča – 3. r.
Latinščina – 6. r.
Latinščina – 7. r.
Likovni krožek – 2., 3. r.
Likovni krožek – 4., 5., 6. r.
Dramski krožek, 8. r.
Prometni krožek (januar–maj)
5.–8. r.
Geografski krožek
(oktober–december)
5.–6. r.
Četrtek, 6. ura
Uč. 26
Šolska knjižnica
Šolska knjižnica, uč. 07
Uč. 33
Uč. 26
Uč. 25
Košarka
Rokomet
Ponedeljek, 16.15–
17.45
Sreda, 16.15–17.45
Četrtek, 18.15–
19.45
Petek, 17.45–19.15
Torek, 16.45–18.15
Četrtek, 16.45–
18.15
Petek, 16.15–17.45
Izkustveno jahanje, 3.–9. r.
Curling, 5.–9. r.
Sreda, 14.00–15.45
Petek, 14.30–15.30
Planinski krožek, 5.–9. r.
Ritmična gimnastika – od 4. r.
naprej
Angleščina – 1., 2. razred
Ponedeljek, 15.00–
15.45 (vsake 14
dni)
Torek, 15.00–15.45
Četrtek, 15.00–
15.45
Torek, 16.30–18.00
Ponedeljek, 14.00–
14.45
Sreda, 14.15–16.30
Ponedeljek, 14.30–
15.30
Ponedeljek,14.45–
15.30
Ponedeljek, 15.45–
16.45
Ponedeljek, 17.00–
18.30
Torek, 14.10–15.10
Angleščina – 3. r.
Torek, 13.05–14.05
Angleščina – 4., 5. r.
Četrtek, 14.15–
15.15
Torek, 14.20–15.50
Odbojka
Nogomet
Namizni tenis, 2.–4. r.
Šolski glasbeni bend, 5.–9. r.
Modelarski krožek, 5.–9. r.
Taborniški krožek, 1.–9. r.
Plesna skupina
Ritmična gimnastika – 1. r.
Ritmična gimnastika – 2., 3. r.
Angleščina – 6. r.
Otroška
košarkarska šola
Ljubljana
Športno društvo
Olimp
Velika telovadnica
Otroška
nogometna šola
Velika telovadnica
Rokometni klub
Olimpija/ŠD
Komet
Posestvo Perles
Curling klub
Zalog
Planinsko
društvo
Saturnus
NTK Vesna Zalog
(Bojan Pavič)
Velika telovadnica
Miha Peskar
Promodel
Remiko d. o. o.
Blaž Zakotnik
Plesna šola PLES
PLUS
ŠD Špička
Uč. 07
Učilnica za tehnično
vzgojo
Mala telovadnica
Šolska avla
ŠD Špička
Mala telovadnica
ŠD Špička
Mala telovadnica + Velika
telovadnica
Uč. 17
BIP jezikovna
šola
BIP jezikovna
šola
BIP jezikovna
šola
BIP jezikovna
šola
Velika telovadnica
Posestvo Perles
Ledena dvorana v Zalogu
Klubska soba v
Zadružnem domu
Zadružni dom
Mala telovadnica
Uč. 17
Uč. 17
Uč. 18
Če katere izmed ponujenih interesnih dejavnosti ni navedene v tabeli, pomeni, da je bilo zanjo
prijavljenih premalo učencev in se zato ne bo izvajala.
Ljubljana, oktober 2013

Similar documents