7. "DADIN" LIKOVNI NATEČAJ VODA

Comments

Transcription

7. "DADIN" LIKOVNI NATEČAJ VODA
Osnovna šola JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Tončka Dežmana 1
4000 KRANJ
Tel.: 04/280-15-10
Faks: 04/280-15-29
http://www.o-ja.kr.edus.si
Kranj, 22. 2. 2013
razpisuje
7. "DADIN" LIKOVNI NATEČAJ
na temo
VODA
Že sedmo leto v spomin na našo sodelavko, likovno pedagoginjo in prijateljico
Evelino Batista Abaza (1952-2006), razpisujemo likovni natečaj, pri katerem ste
mnogi od vas že sodelovali.
Vsako leto prejmemo veliko zavidanja vrednih likovnih del mladih ustvarjalcev.
Prav vsa so bila objavljena v katalogih ob odprtju razstav.
Že peto leto na natečaju sodelujejo šole izven naših meja, na kar smo še posebej
ponosni.
Tema letošnjega likovnega natečaja je VODA.
Leto 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Mednarodno
leto sodelovanja na področju voda. S tem želi spodbuditi ozaveščenost ljudi o
tem, kako dragocena je čista in sveža voda za življenje na "modrem planetu".
Naj zaživijo v barvah drobne kapljice, rosa, potoki, reke, jezera, morje …
Likovna dela učencev so lahko v kateri koli likovni tehniki, pogoj je le, da so na
risalnem listu (A3). Ker se število sodelujočih šol povečuje, smo tudi letos
primorani omejiti število likovnih del s posamezne šole, in sicer na največ 9 del
ali po 3 iz vsakega triletja.
Dela učencev bodo ostala v arhivu, najboljša pa bodo tudi letos nagrajena in
razstavljena v avli Osnovne šole Jakoba Aljaža.
Vsa poslana dela naj vsebujejo:
- ime in priimek avtorja
- razred, ki ga avtor obiskuje
- ime in naslov šole
- ime in priimek mentorja
Dela pošljite do petka, 26. 4. 2013, na naslov:
OŠ Jakoba Aljaža Kranj
Tončka Dežmana 1
4000 Kranj
S pripisom: Dadin likovni natečaj
Dela, ki bodo prispela do navedenega datuma, bosta pregledala in ocenila
akademska slikarja Boge Dimovski in Irena Jeras Dimovska. Mentorji in učenci
nagrajenih del bodo dobili vabila k odprtju razstave, ki bo 16. 5. 2013.
Rezultati natečaja pa bodo objavljeni tudi na spletnih straneh OŠ Jakoba Aljaža
Kranj (http://www.o-ja.kr.edus.si).
Prireditev sama ni namenjena samo tekmovanju, pač pa tudi prijetnemu druženju
mladih ustvarjalcev in njihovih mentorjev. Krog udeležencev se širi in prav gotovo
je tako srečanje tudi priložnost za izmenjavo mnenj in vtisov.
Obenem vas, mentorje, vabimo tudi k sodelovanju pri snovanju natečaja z vašimi
predlogi, kako bi lahko v projektu sodelovali in ga še izboljšali. Želimo si, da
skupaj postavimo otroško galerijo, ki bo na ogled ne le na Osnovni šoli Jakoba
Aljaža temveč tudi na mnogih drugih lokacijah. Pišite nam na elektronski naslov
[email protected]
Naj za konec omenimo še, da pri projektu uživamo vso podporo Ministrstva za
izobraževanje, kulturo in šport, Zavoda za šolstvo ter Mestne občine Kranj.
Veselimo se vašega sodelovanja!
Koordinatorica natečaja:
Leonida Domajnko
Ravnatelj:
mag. Milan Rogelj

Similar documents