TURIZEM V SLOVENIJI Turizem sodi med pomembnejše

Comments

Transcription

TURIZEM V SLOVENIJI Turizem sodi med pomembnejše
TURIZEM V SLOVENIJI
Turizem sodi med pomembnejše gospodarske dejavnosti
v Sloveniji, ki beleži rast in ima vse možnosti, da postane
v naslednjih letih ena izmed vodilnih panog slovenskega
gospodarstva.
Število nočitev turistov v Sloveniji (1985–2008)
O PROJEKTU SETCOM
Namen projekta SETCOM je sodelovanje in skupna
promocija desetih dežel iz desetih evropskih držav kot
začetnikov uporabe trajnostne rabe energije v turističnem
gospodarstvu.
SETCOM ima tri ključne cilje
tuji turisti;
domači turisti;
(Vir: SURS)
Rast turizma pomeni tudi povečanje obremenitev okolja.
Turistična potovanja obsegajo pomemben delež vseh
potovanj in povzročajo 8% emisij CO2 v EU.
Rast turizma povzroča tudi povečanje rabe energije. V
Sloveniji se raba energije stalno povečuje. Industrija,
storitveni sektor in obrt predstavljajo enega največjih
porabnikov energije v državi in zato tudi znatno
prispevajo k onesnaževanju okolja.
Turistična
podjetja
se
zavedajo
potrebe
po
gospodarnejšem ravnanju z energijo, ki pripomore k
zniževanju porabe energije in emisij škodljivih snovi,
zmanjševanju obremenjevanja okolja ter stroškov, s tem
pa izboljšanju konkurenčnosti in ugleda podjetja na trgu.
V večini slovenskih hotelov v celoti ali vsaj delno
uporabljajo energetsko varčno opremo, kakor tudi
naprave za avtomatično ugašanje luči, ogrevanja in
klimatizacije. Večina hotelov redno pregleduje klimatske
in prezračevalne sisteme in vodi tekoče evidence o
porabi energije. Vendar, le redki hoteli uporabljajo
obnovljive vire energije!
¾
¾
¾
Ozaveščanje o energetskih temah med
turističnimi podjetji, lokalno upravo in turisti v
sodelujočih skupnostih.
Vseevropsko
osveščanje
o
»trajnostnem
energetskem turizmu«.
Priprava energetskih akcijskih načrtov za
sodelujoče skupnosti z opredelitvijo večje
energetske učinkovitosti, zmanjšanjem vplivov
toplogrednih plinov in zmanjšanjem porabe
energije v njihovi vodilni dejavnosti, turističnem
gospodarstvu.
Cilji projekta povsem sovpadajo z akcijskim načrtom EU
za razvoj trajnostnega evropskega turizma.
CILJNE SKUPINE SETCOMA
Projekt bo dosegel različne interesne in ciljne skupine.
Glede na zastavljene cilje so skupine razdeljene na
sledeča področja:
Gospodarstvo: turistična združenja, turistična podjetjaorganizatorji potovanj, hoteli, restavracije, wellness
centri, transportna podjetja in ostali pripadajoči sektor,
inštalaterji, gradbena podjetja, kmetovalci, investitorji in
razvojniki, svetovalci
Javni sektor: nosilci odločanja v upravi in politiki,
predstavniki regionalnega načrtovanja in upravljanja
Prebivalstvo: prebivalci, turisti, zaposleni v turizmu,
splošna javnost.
KONČNI REZULTATI PROJEKTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
energetski akcijski načrti
pregledi rabe energije v turističnih objektih
strokovni obiski destinacij s primeri dobrih praks
koncepti trajnostnega prometa
študije primerov o energetskih temah v turističnem
gospodarstvu
kampanje ozaveščenosti za turiste in zaposlene v
turističnem sektorju
izobraževalni dokumentarni film o rabi učinkovitih
virov energije v turizmu
seminarji o rabi učinkovitih virov energije v
turističnem gospodarstvu
spletna stran projekta www.setcom-project.eu
PARTNERJI PROJEKTA SETCOM
Rhônalpénergie-Environnement, Francija
Ga. Noémie Poize
Rue des Archers 10, 69002 Lyon
E-naslov: [email protected]
Inkubator novih podjetij Chania, Grčija
G. John Vourdoubas
Viopa Souda, 73200 Chania, Kreta
E-naslov: [email protected]
Univerza znanstvenih ved, Finska
Ga. Kaija Saramaki
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
E-naslov: [email protected]
Agencía Provincial de la Energía de Ávila, Španija
Ga. Encarnacion Abellan
C/Los Canteros s/n, 5005 Àvila
E-naslov: [email protected]
SVIM - Sviluppo Marche S.p.A., Italija
Ga. Enrica Verducci
Via Martiri della Resistenza, 24 – 60125 Ancona
E-naslov: [email protected]
Inovacijski in turistični razvoj, Nemčija
WInTO
G. Marcus Habbel
Ziegelei 10, 16792 Zehdenick, OT Mildenberg
E-naslov: [email protected]
KOORDINATOR PROJEKTA
Gospodarska zbornica Potsdam, Nemčija
Ga. Tanja Kenkmann / Ga. Olivia Liebert
Breitestrasse 2a-c, 14467 Potsdam
E- naslov: [email protected]
Tel: 0049 (0) 331 – 2786 282 / 241
www. setcom-project.eu
SETCOM
za varčno rabo energije
v turizmu
SLOVENSKI PARTNER
Mednarodni inštitut za turizem (MIT)
Ga. Nina Pečoler
Vošnjakova 5, SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 01 300 69 46
E-naslov: [email protected]
www.turizem-institut.si
AGRAR PLUS d.o.o., Avstrija
G. Manfred Kirtz
Bräuhausgasse 3, 3100 St. Pölten
E-naslov: [email protected]
Vides projekti, Latvija
G. Janis Aprans
Pils iela 17, LV-1050 Riga
E-naslov: [email protected]
AGÊNCIA PARA A ENERGIA (ADENE), Portugalska
G. Alberto Tavares
Rua Dr. António Loureiro Borges, n. 5-6
Aquiparque - Miraflores, 1495-131 Algés
E-naslov: [email protected]
www.setcom-project.eu
MIT v celoti odgovarja za vsebino zloženke. Vsebina ne odraža nujno
mnenja ali stališč Evropske unije. Evropska komisija ne odgovarja za
uporabo informacij, podanih v zloženki.
Podprto s strani