interesne dejavnosti v šoli v komendi 2013/14

Comments

Transcription

interesne dejavnosti v šoli v komendi 2013/14
INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLI V KOMENDI IN V ŠPORTNI DVORANI
Učenci
MENTOR–ICA
termin
Planinski krožek
INTERESNA DEJAVNOST
5. do 9. razred
Jožica Uršič
Pevski zbor
4. do 9. razred
Marjeta Čimžar
Likovni krožek
Likovna ustvarjalnica
Knjižničarski krožek
Športne igre
6. do 9. razred
6. do 9. razred
5. do 9. razred
4. do 6. razred
Gledališki krožek
Računalniški krožek
Šolska glasbena skupina
Across cultures - dopisovanje z
vrstniki iz tujine
5. do 9. razred
5. in 6. razred
3. triada
3. triada
Tehniški krožek
Krožek kitare (nadaljevalni)
5. in 6. razred
6. do 9. razred
Milojka Volkar
Milojka Volkar
Jožica Plevel
Dominika
Avguštinčič
Barbara J. Bizant
Meta Mohar Lebič
Marjeta Čimžar
P. Remše
Starovasnik
M. Štrumbelj
N. Meh
Barbara Orešnik
Urška Frantar
po dogovoru,
tabor na koncu š. l.
PON 7., 8. ura
ČET predura
A urnik PON 6. IN 7. ura
TOR 6. In 7. uro
ČET 6. ura
PET 6. ura
Prometni krožek
Krožek logike
Razvedrilna matematika
Glasilo v angleškem jeziku
5. razred
Andrejka Črtanec
6. razred
Mateja Vrtar Regovc
4. in 5. razred
Marjana Grošelj
5. do 9. razred
Petra Remše
Starovasnik
2. triada
Sabina Brigita Štebe
4. in 5. razred
Bernarda Zorman
7. do 9. razred
Damijana Ogrinec
Orffov instrumentarij
Lego krožek
Lego robotika
4. do 9. razred
Boštjan Železnik
Športni ples
Filmski krožek
Francoščina
4. do 6. razred
6. do 9. razred
6. do 9. razred
Bor Sojar Voglar
Bor Sojar Voglar
zun. mentorica
M. Pogačar
Španščina
3. triada
Šahovski krožek
1. do 9. razred
Otroška folklorna skupina
Avrikelj
1. in 2. triada
Nogomet
zun. mentorica
C.K. Rode
zun. mentor
F. Poglajen
zun. mentor
M. Rozman
Pričetek
Po dogovoru
16. 9.
19. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
TOR 6. ura
SRE 7. ura v U1
ČET 8. ura
SRE 7. ura
po dogovoru
TOR 7. ura
17. 9.
18. 9.
19. 9.
Po dogovoru
PON predura
TOR 7. ura v U12
9. 9.
Uvodni
sestanek 19. 9.
med glavnim
odmorom v
Komendi
Po dogovru
11. 9.
10. 9.
Po dogovoru
po zimskih počitnicah
SRE predura B
TOR predura
ČET 7. ura ali
po dogovoru
PON 6. ura
SRE 6. ura
po dogovoru
v popoldanskem času
ČET 6., 7., 8. ura A
ČET 8. ura B
po dogovoru
30. 9.
2. 10.
Po dogovoru
19. 9.
20. 9. 2013 ob
7.45 uvodni
sestanek za 5. –
9. r v Komendi

Similar documents