seminar za kitaro - Društvo glasbenikov Evrope

Comments

Transcription

seminar za kitaro - Društvo glasbenikov Evrope
Prijavnica/Application Form
Ime in priimek / Name and surname:
____________________________________
Datum rojstva / Date of birth:
____________________________________
Naslov / Address:
____________________________________
Seminar je predviden kot strokovno srečanje
učiteljev kitare, učencev, dijakov in študentov
(vse starostne in nivojske kategorije).
Predavatelj prof. Aleksandar Hadži - Đorđević
je profesor v glasbeni šoli Lisinski v Beogradu.
Seminarja se lahko aktivno in pasivno udeležijo vsi
zainteresirani učitelji, učenci, dijaki in študenti.
Učenci bodo imeli v okvirju seminarja dve
individualni uri, ob koncu seminarja pa zaključni
koncert udeležencev.
Prijave sprejemamo vključno do 14. januarja
2013 oziroma do zasedbe prostih mest. Izpolnjeno
prijavo in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na
naslov: Glasbena šola Ljubljana Vič –Rudnik “ ZA
SEMINAR “, Gradaška 24, 1000 Ljubljana ali po
fax-u 01/252-7823. Vse informacije dobite na 040
845 475.
Telefonska številka / Telephone number:
DRUŠTVO GLASBENIKOV EVROPE
MUSICIANS ASSOCIATION OF EUROPE
SEMINAR ZA KITARO
Kotizacija udeležencev seminarja:
____________________________________
Elektronska pošta / E-mail:
- Aktivni (učenci,dijaki,študenti) 90 €
(prosimo,da pred prijavo pokličete in preverite, če
je na voljo še kaj prostih mest)
____________________________________
- Pasivni (učenci,dijaki,študenti) 50 €
Status (obkroži) / Current education (circle
one):
• Učitelj / Teacher
- Učitelji glasbenih šol 42,61 €
Prosimo, da kotizacijo poravnate na: Društvo
glasbenikov Evrope, Šerkova 3, 1000 Ljubljana (za
seminar) TRR: SI56 02042-0254799938. Račun za
plačilo kotizacije Vam bomo izstavili po zaključku
seminarja. Za učitelje bo seminar točkovan.
• Učenec / Student
♪
→
Prof.
ALEKSANDAR HADŽI-ĐORĐEVIĆ
Kitara
♫
♫♪
- ♪
01. – 03. februar 2013
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik
Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
Prof. ALEKSANDAR HADŽI - ĐORĐEVIĆ
je eden izmed izjemnih umetnikov klasične
kitare v Srbiji. Je uspešen profesor in
koncertni kitarist. Rojen je v Beogradu leta
1963, kjer je končal nižje in srednje glasbeno
šolanje v razredu prof. Nade Kondić. Kot dijak
je posegal po najvišjih nagradah na
republiških in zveznih tekmovanjih. Pri 16-tih
letih je nastopil v Zagrebu na Reviji mladih
talentov Jugoslavije. Študij kitare je nadaljeval
v Pragi na Akademiji za glasbo v razredu prof.
Štĕpána Raka in prof. Martina Myslivečka, kjer
je leta 1987 diplomiral z odliko. Kot študent je
dobil prvo nagrado na mednarodnem
tekmovanju v Kutnoj Hori (Češka). Vrsto let je
delal kot profesor kitare v Glasbeni šoli Josip
Slavenski, trenutno pa je zaposlen v Glasbeni
šoli Lisinski. V devetdesetih je kot profesor
deloval na Fakulteti glasbenih umetnosti v
Beogradu in predaval na Evropskem
konservatoriju za glasbo na Cipru. Njegovi
učenci
osvajajo
najvišje
nagrade
na
tekmovanjih doma in po svetu. Od odprtja
oddelka za kitaro na Fakulteti glasbenih
umetnosti se je okoli dvajset njegovih učencev
vpisalo na študij kitare in mnogi od njih so
danes odlični koncertni kitaristi in učitelji. Je
član žirij na državnih in mednarodnih
tekmovanjih ter vodi številne seminarje za
študente in glasbene učitelje ( Herceg-Novi,
Beograd, Vršac, Leskovac, Smederevo,
Arandjelovac, Ub, Donji Milanovac, Subotica,
Novi Sad, Trebinje, Sarajevo, Bileća, Banja
Luka, Bar, Nikšić, Podgorica, Murska
Sobota…). Za svojo pedagoško dejavnost in
izobraževanje mladih talentov je leta 2006
prejel nagrado Zveze glasbenih in baletnih šol
Srbije ter nagrado Skupščine mesta Beograd.
Je ustanovni član Jugoslovanskega združenja
kitaristov in Guitar Art Festivala. Prav tako je
sodeloval pri ustanovitvi Združenja kitaristov
JV Evrope (ASEG) in predaval na kongresih
združenja. Aleksandar Hadži-Đorđević je
ustvaril izjemno kariero kot koncertni kitarist.
Raznovrstnost palete, globoko doživljanje in
razumevanje glasbe širokega stilskega
razpona od renesanse, baroka in klasike, do
romantike, španske glasbe in glasbe 20.
stoletja dajejo njegovi interpretaciji prav
poseben pečat. Njegovi koncerti vedno žanjejo
veliko zanimanje kolegov in ljubiteljev glasbe.
Glasbena šola / Music school:
______________________________________
Naslov zavoda / Institution address:
______________________________________
Poštna št. / Postal code:
______________________________________
Kraj / City/Town:
______________________________________
Davčna št. zavoda / Institution's tax number:
______________________________________
Davčni zavezanec:(prosim obkroži) DA NE
Taxpayer:(please,circle)
YES NO
Datum prijave: Application date
Podpis odgovorne osebe: Signature
_____________________________________
Žig zavoda: Stamp
Pripravljeni
prepared:
program
/
The
Programme
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
♪
♫
♫♪
- ♪

Similar documents