CENIK POKOPALIŠKIH IN POGREBNIH STORITEV

Comments

Transcription

CENIK POKOPALIŠKIH IN POGREBNIH STORITEV
tel.: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: [email protected]
http: //www.kp-logatec.si
Logatec, 06.12.2013
Št. dokumenta: 423-10/2013-2
CENIK POKOPALIŠKIH IN POGREBNIH STORITEV
proizvod oz. storitev
1.
merska
enota
EUR brez
DDV
stopnja
DDV %
EUR z
DDV
18,03
24,79
5,64
9,02
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
30,24
6,88
11,00
VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ V VSEH KS OBČINE LOGATEC:
- enojni grob
- dvojni grob
- večji grob
- žarna niša v žarnem zidu
kos
kos
m2
kos
Cene za vzdrževanje pokopališč veljajo od 1.1.2013 dalje. Za cene za vzdrževanje pokopališč je Župan Občine
Logatec dne 6.12.2013 podal soglasje št. 020-10/2013-6.
2.
POKOPALIŠKE STORITVE V ZVEZI S POGREBNIMI STORITVAMI
- pokopališke storitve v zvezi s pogrebno slovesnostjo
- izkop jame za žarno nišo
- izkop jame za krsto
- odkritje pokrova obstoječe žarne niše
- prekop posmrtnih ostankov - do 10 let
- prekop posmrtnih ostankov - nad 10 let
- prekop žarne školjke
pogreb
kos
kos
kos
kos
kos
kos
120,00
120,00
240,00
60,00
720,00
360,00
120,00
9,50
9,50
9,50
9,50
22,00
22,00
22,00
131,40
131,40
262,80
65,70
878,40
439,20
146,40
V primeru izkopov povezanih s potrebnimi drugimi deli (npr. kamnoseška dela - začasna odstranitev
spomenika), se ta dodatno potrebna dela obračunajo posebej.
3.
POVRAČILO STROŠKOV ZA UREDITEV NOVEGA GROBNEGA POLJA ALI ŽARNE NIŠE
- grobno polje
- žarna niša v žarnem zidu
4.
kos
kos
300,00
250,00
22,00
22,00
366,00
305,00
POGREBNE STORITVE
- prevoz s pogrebnim vozilom
km
1,00
9,50
1,10
- prevoz s tovornim vozilom
km
0,83
9,50
0,91
kom
70,00
9,50
76,65
- dvig pokojnika s kraja smrti do vozila (voznik in spremljevalec)
- dodatek za dvig pokojnika s kraja smrti do vozila - klic iz 112 ali
kom
50,00
9,50
54,75
113 (voznik in spremljevalec)
kom
80,00
9,50
87,60
- urejanje pokojnika (umivanje, česanje, britje, preoblačenje)
kos
120,00
9,50
131,40
- urejanje pokojnika - klic iz 112 ali 113
kos
400,00
9,50
438,00
- urejanje pokojnika - nalezljive bolezni
- uporaba mrliške vežice
prvi dan
50,00
9,50
54,75
- uporaba mrliške vežice
dan
33,00
9,50
36,14
- ureditev pogrebnega prostora na domu
kos
70,00
9,50
76,65
- prenosno ozvočenje
kos
19,36
9,50
21,20
- fiksno ozvočenje
cena je vključena v ceno pogreba
- delo v vežici
h
20,00
9,50
21,90
- voznik
pogreb
35,00
9,50
38,33
- vodja pogreba
- grobar
- spremstvo pri pogrebu
- zastavonoša
5.
38,33
38,33
38,33
38,33
175,00
143,75
156,25
4,50
9,50
9,50
9,50
9,50
191,63
157,41
171,09
4,93
**
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
37,80
61,60
44,80
51,80
7,70
13,30
82,60
25,20
*
*
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
41,39
67,45
49,06
56,72
8,43
14,56
90,45
27,59
kos
kos
kos
kos
kos
kos
6,50
5,50
4,50
4,00
4,50
30,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
7,93
6,71
5,49
4,88
5,49
36,60
**
kos
kos
kos
VKLESANJE ČRK NA NAGROBNO PLOŠČO ŽARNE NIŠE
- črka 5 cm
- črka 4 cm
- črka 2 cm
- številka 1,5 cm
- zvezdica in križ poleg datuma (letnice)
- srednje zapleten lik vel. do 10/10 cm
7.
9,50
9,50
9,50
9,50
POGREBNA OPREMA
- krsta:
motiv Jezusova glava
motiv zadnja večerja
motiv rože
leseni križ za na krsto
- žarna školjka:
bakrena - brez motiva (Menina mod. 1080, 1081 ali pd.)
bakrena - z motivom***
- žarna niša za 2 žari
- žarna niša za 4 žare
- žalna knjiga pliš
- bela vreča za pokojnika
- krsta za upepelitev
- pregrinjalo
- drugi material za dejavnost
- druge storitve za dejavnost
6.
35,00
35,00
35,00
35,00
pogreb
pogreb
pogreb
pogreb
SOGLASJE ZA IZVAJANJE KAMNOSEŠKIH IN DRUGIH DEL NA POKOPALIŠČU
soglasje za izvajanje kamnoseških in drugih del na pokopališču
kos
30,00
22,00
36,60
soglasje za izvajanje kamnoseških in drugih del na pokopališču hkratno izvajanje del na več grobnih poljih
kos
15,00
22,00
18,30
za material se obračuna max. 18 % manipulativnih stroškov na maloprodajno ceno posameznega
dobavitelja, za storitve se obračuna max. 10 % manipulativnih stroškov posameznega izvajalca storitve
** navedeni so le modeli, ki se uporabljajo najpogosteje, za ostale glej *
*** cena velja za žarne školjke z naslednjimi motivi (dobavitelj Menina): križ s pregrinjalom (model 1320),
vrtnice (bakrena - model 1370 in 1460)
*
Cene za pogrebne storitve veljajo od 1.8.2008 dalje. Cene je potrdil Župan Občine Logatec v juliju 2008, objavljene
so tudi v Uradnih objavah Občine Logatec (LN 7-8/2008).
S cenami za izdajo soglasja za izvajanje kamnoseških in drugih del na pokopališču je soglašal župan Občine
Logatec v oktobru 2009. Soglasje župana je navedeno na sklepu o oblikovanju cen.
S cenami za vzdrževanje pokopališč je soglašal župan Občine Logatec 6.12.2013. Soglasje župana je navedeno na
predlogu cen za vzdrževanje pokopališč v občini Logatec.
Vršilec dolžnosti direktorja:
dr. Boštjan AVER, univ.dipl.ekon.