POLETNA ŠOLA - Društvo glasbenikov Evrope

Comments

Transcription

POLETNA ŠOLA - Društvo glasbenikov Evrope
Prijavnica / Application Form
Ime in priimek / Name and surname:
____________________________________
Datum rojstva / Date of birth:
____________________________________
Naslov / Address:
____________________________________
Telefonska številka / Telephone number:
____________________________________
Elektronska pošta / E-mail:
____________________________________
■ violina / violin
■ violončelo / violoncello
(obkroži / circle one)
♫
♫
♫
♫
♫
♫
→
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik v
sodelovanju z Društvom glasbenikov Evrope
organizira poletno šolo za učence, dijake in študente
violine in violončela, ki želijo izpopolniti znanje
violinske in violončelistične igre.
Predavatelja bosta prof. Tatjana Špragar,
profesorica na Konservatoriju za glasbo in balet v
Ljubljani in prof. Igor Mitrovič, profesor na GŠ
Ljubljana Vič – Rudnik, profesor na Deželnem
konzervatoriju v Celovcu in solo violončelist
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Poletne šole
se lahko aktivno in pasivno udeležijo vsi
zainteresirani učenci, dijaki in študenti. Aktivnim
udeležencem pripadajo štiri individualne ure. Zaradi
omejenega števila mest aktivno sodelojočih si
predavatelja pridržujeta možnost izbire kandidatov.
Ob koncu poletne šole imamo predviden
zaključni koncert udeležencev. Prijave sprejemamo
do 30. maja. (Prosimo,da pred prijavo pokličete na
040 845 475 in preverite, če je na voljo še kaj prostih
mest). Izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačani
kotizaciji pošljite do 30. maja (poštni žig) na naslov:
Glasbena šola Ljubljana Vič –Rudnik “ ZA POLETNO
ŠOLO “, Gradaška 24, 1000 Ljubljana ali po fax-u
01/252-7823. Za vse informacije pokličite na 040 845
475.
Obseg pouka: poletna šola: 4 pedagoške ure,
(korepetitor prisoten na urah po potrebi), zaključni
koncert
Kotizacija:
- Aktivni udeleženci 260 € (prijavnina 60 € in šolnina
200 €)
- Pasivni udeleženci 100 €
Prijavnina ni vračljiva!
Prosimo, da kotizacijo poravnate na:
Društvo glasbenikov Evrope, Šerkova 3, 1000
Ljubljana (za poletno šolo)
TRR: SI56 02042-0254799938.
DRUŠTVO GLASBENIKOV EVROPE
MUSICIANS ASSOCIATION OF EUROPE
POLETNA ŠOLA
Prof. TATJANA ŠPRAGAR
Violina
Prof. IGOR MITROVIĆ
Violončelo
Od 23. do 26. junija 2012
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik
Glasbena šola / Music school:
____________________________________
Pedagog / Teacher:
____________________________________
Prof. TATJANA ŠPRAGAR
Prof. IGOR MITROVIĆ
Tatjana Špragar, diplomirala 1988 na Državni
visoki šoli za glasbo v Kölnu, v razredu prof. G.
Košute. V času študija je snemala za RTV
Slovenija in bila občasno članica raznih nemških
komornih orkestrov. Udeleževala se je mojstrskih
tečajev doma in v tujini. Štirinajst let je bila
članica Simfonikov RTVS in komornega orkestra
Camerata Labacensis. Istočasno je poučevala
violino na Konservatoriju za glasbo in balet v
Ljubljani in glasbeni šoli Ljubljana Vič-Rudnik.
Posnela je tudi nekaj CD-jev v sklupu Glasbene
dediščine Slovenije. Tretje leto je redno
zaposlena na KGBL. Njeni učenci dosegajo
najvišja priznanja in nagrade na državnih in
mednarodnih tekmovanjih in študirajo na
Akademiji za glasbo v Ljubljani in drugih
priznanih glasbenih akademijah po Evropi. Vodi
poletne šole in seminarje za otroke, dijake in
študente v Sloveniji in Avstriji.
je rojen v Bejrutu. Diplomiral je na Akademiji za
glasbo v Ljubljani v razredu prof. Miloša Mlejnika,
maja 1993 pa je uspešno zaključil podiplomski
študij z izvedbo "Sinfonie Concertante" op. 125
Sergeja Prokofjeva. Izpopolnjeval se je na
Musik-Akademie der Stadt Basel pri Antoniju
Menesesu in Walterju Levinu. Bil je udeleženec
mojstrskih tečajev pri Danielu Šafranu, Janošu
Štarkerju, Borisu Pergamenščikovu in drugih.
Leta 1987 je prejel drugo nagrado na
Tekmovanju mladih umetnikov v Zagrebu. Krstno
je izvedel in posnel več skladb slovenskih in tujih
skladateljev. Od leta 1994 je solo-violončelist
Simfonikov RTV Slovenija. Kot solist in član
različnih komornih skupin nastopa doma in v
tujini. Je član ansambla za sodobno glasbo MD7.
Od
leta
2005
poučuje
na
Deželnem
konzervatoriju v Celovcu. Njegovi učenci so
dobili več nagrad na državnih in mednarodnih
tekmovanjih, kot pedagog vodi poletne tečaje v
Sloveniji in tujini.
♫
♫
♪
♫♫
♪
♫
♫♪
- ♪
Datum prijave / Application date:
____________________________________
Pripravljeni
prepared:
program
/
The
Programme
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
♫
♫
♫
♫