Navodila za vkop – čistilna naprava Rikutec 135AS

Comments

Transcription

Navodila za vkop – čistilna naprava Rikutec 135AS
Navodilo za vkop
AQUA'TERNE 135AS NIZKA
ČISTILNA NAPRAVA 4-6PE
Uvoznik:
Sojos d.o.o.
Ulica Štefana Kovača 6,
9224 Turnišče
GSM: 070 851 343 FAKS: 02 / 5788 744
[email protected]
ČISTILNA NAPRAVA 8PE
AQUA'TERNE 135AS
ČISTILNA NAPRAVA 4-6PE
www.svetvode.si
ČISTILNA NAPRAVA 8PE
PRED VGRADNJO PROSIMO NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH
UPOŠTEVAJTE PRI VKOPU.
(V PRIMERU NEJASNOSTI OZ. PRI POSEBNIH IZVEDBAH SE PROSIM OBRNITE K
PRODAJALCU).
Spoštovani,
VSEBINA DOBAVE:
čestitamo Vam pri nakupu čistilne naprave
AQUA'TERNE 135AS.
Čistilna naprava RIKUTEC 135AS
Vaš zbiralnik Aquaterne je bil proizveden na
podlagi tehnologij ekstruzije-pihanja plastike.
Proizveden je bil iz HDPE (High Density
Polyethylene) plastike in ima vgrajen
kakovosten sistem za čiščenje odpadnih vod
gospodinjstva.
Prosimo pred vgradnjo preverite morebitne
poškodbe (tako rezervoarja kot dodatne
opreme) nastale pri transportu. Prav tako
preverite ali so bili vsi elementi dobavljeni.
Priporočamo strokovno vgradnjo izpeljano s
strani za to usposobljenega podjetja.
4-6 PE ali 8 PE
Z predmontiranimi naslednjimi
komponentami:
•
•
•
•
•
•
•
•
pohoden pokrov (zelen)
otroška zaščita za pokrov
sistem čiščenja
elektronsko krmiljenje z LCD
prikazovalnikom
certifikat CE EN12566-3
navodila za vkop
garancija
dobavnica
Mere in velikosti (tri izvedbe – razlike so v višini vstopnega jaška)
Vse mere so v mm.
AQUA'TERNE 135AS NIZKA 4-6 oseb – volumen 5000l
Na voljo so tudi 15 in 30 cm poviški, v kolikor bi želeli ta tip vkopati globlje.
Dolžina rezervoarja: 2.375 mm
Širina rezervoarja: 1.350 mm
Dotok (leva stran), odtok (desna stran spodnji):DN 100
Cev za zračenje in za povezavo kabla tehnike z krmiljenjem (desna stran zgornji): DN 100
AQUA'TERNE 135AS NIZKA 8 oseb – volumen 7500l
Na voljo so tudi 15 in 30 cm poviški, v kolikor bi želeli ta tip vkopati globlje
Dolžina rezervoarja: 3.655 mm
Širina rezervoarja: 1.350 mm
Dotok (leva stran), odtok (desna stran spodnji):DN 100
Cev za zračenje in za povezavo kabla tehnike z krmiljenjem (desna stran zgornji): DN 100
AQUA'TERNE 135AS SREDNJA 4-6 oseb – volumen 5000l
Dolžina rezervoarja: 2.375 mm
Širina rezervoarja: 1.350 mm
Dotok (leva stran): DN 100 – na globini 800mm (merjeno od pokrova do spodnjega dela cevi)
Odtok (desna stran):DN 100 – na globini 900mm (merjeno od pokrova do spodnjega dela cevi)
Cev za zračenje in za povezavo kabla tehnike z krmiljenjem (na vstopnem jašku): DN 100 (se zregulira
na fi75)
AQUA'TERNE 135AS SREDNJA 8 oseb – volumen 7500l
Dolžina rezervoarja: 3.655 mm
Širina rezervoarja: 1.350 mm
Dotok (leva stran): DN 100 – na globini 800mm (merjeno od pokrova do spodnjega dela cevi)
Odtok (desna stran):DN 100 – na globini 900mm (merjeno od pokrova do spodnjega dela cevi)
Cev za zračenje in za povezavo kabla tehnike z krmiljenjem (na vstopnem jašku): DN 100 (se zregulira
na fi75)
AQUA'TERNE 135AS
Za 4-6 oseb glejte mere 5.000l
Za 8 oseb glejte mere 7.500l
1. DOTOK (DN100) I 2. ODTOK (DN100) I
Slika 1
•
vstopni jašek se lahko krajša za 15 cm. Ima pripravljeno vodilo za rez.
Slika 2: Primer obsipa rezervoarja
SKICE
Skica sestavljene čistilne naprave RIKUTEC 135AS 4-6 PE (oseb)
Skica je informativna. Pri posameznih tipih – srednja, nizka lahko pride do razlik.
Velikost zbiralnika: 5.000 litrov (tip Aqua'Terne 135)
Beležke:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Skica sestavljene čistilne naprave RIKUTEC 135AS 8 PE (oseb)
Skica je informativna. Pri posameznih tipih – srednja, nizka lahko pride do razlik.
Velikost zbiralnika: 7.500 litrov (tip Aqua'Terne 135)
Beležke:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
REZERVOAR ZA ČISTILNO NAPRAVO RIKUTEC 135-AS
Rezervoarji za čistilno napravo Rikutec 135 AS so proizvedeni iz visoko gostega polietilena
(PE-HD) z uporabo tehnologije pihanja.
Posamezni elementi rezervoarja imajo volumen 2.500. Elementi so rebrasti in imajo 8 +/- 2
mm debele stene. Posamezni elementi so tovarniško spojeni v rezervoar.
Za čistilno napravo Rikutec 135 AS se uporabljata 2 varianti rezervoarjev v več višinah:
•
4-6 PE (oseb): dva elementa z skupnim uporabnim volumnom 5000L
•
8 PE (oseb): trije elementi z skupnim uporabnim volumnom 7500L
Obe čistilni napravi imata dva vstopna jaška z dvema pohodnima pokrovoma.
Čistilna naprava ima poleg vtoka, iztoka, ter zaščitne cevi za kabel še cev zavarjeno v
rezervoar, ki služi kot zasilni preliv med elementoma .
V cev med obema vstopnima jaškoma se napelje cev, ki služi za zajem zraka (pri nižji
varianti je ta povezava v rezervoarju).
Prvi prekat rezervoarja služi kot zbiralnik in zalogovnik odpadne vode. V drugem prekatu
(SBR prekat) poteka biološko čiščenje odpadne vode.
Pri čistilni napravi za 8PE (oseb) je prvi prekat sestavljen iz dveh tovarniško povezanih
elementov.
1. Transport rezervoarjev
Transport rezervoarjev se lahko izvede samo z primernimi transportnimi napravami.
Rezervoarje je potrebno zaščititi pred zdrsavanjem in padci. Med prevozom zavarujte
rezervooarje z zateznimi pasovi (gurtne). Dvigovanje oziroma zavezovanje rezervoarjev z
verigami, jeklenimi vrvmi, ipd. ni dovoljeno. Izstopajoči deli rezervoarja (npr. nastavki za
dotok, odtok) se ne smejo uporabiti za dvigovanje rezervoarja.
Rezervoarji se ne smejo porivati po podlagi – potrebno jih je dvigniti.
VGRADNJA REZERVOARJA
!Rezervoarji čistilne naprave Rikutec 135 AS so primerni za vgradnjo v pohodne površine.
Nikakor jih ne vgrajujte v povozne površine. Kraj vgradnje zavarujte tudi tako, da se zaščiti
da se kdo nenamerno ne odpelje čez površino vgradnje.
2. Primernost podlage
Pred vgradnjo rezervoarja se prepričajte o:
- Primernosti podlage za vgradnjo rezervoarja
- Višini podtalnice
- O sposobnosti ponikanja podlage
- O obremenitvah, silah, ki delujejo na rezervoar
Rezervoarji niso primerni za vgradnjo v predele z stalno podtalnico. Pri občasnem pojavljanju
podtalne vode (ko zalije manj kot 20 cm spodnjega dela rezervoarja) oz. pri vodo nepropustni
podlagi je potrebno poskrbeti za odvajanje podtalne vode, oz. ponikajoče vode (to storite z
drenažo).
3. Priprava jame
Splošno navodilo: Jama mora presegati velikost rezervoarja na vsaki strani za ca. 20 cm.
Velikost jame je odvisna od velikosti rezervoarja. Potrebne velikosti jame so razvidne iz
spodnje tabele (ne presežite podane globine).
RIKUTEC 135 AS NIZKA
PE
št. oseb
Volumen
Globina
Širina
Dolžina
4-6 PE
8 PE
5.000 l
7.500 l
ca. 2.450 mm
ca. 2.450 mm
ca. 1.750 mm
ca. 1.750 mm
ca. 2.750 mm
ca. 3.990 mm
RIKUTEC 135 AS SREDNJA
PE
št. oseb
Volumen
Globina
Širina
Dolžina
4-6 PE
8 PE
5.000 l
7.500 l
ca. 2.800 mm
ca. 2.800 mm
ca. 1.750 mm
ca. 1.750 mm
ca. 2.750 mm
ca. 3.990 mm
PE
št. oseb
Volumen
Globina
Širina
Dolžina
4-6 PE
8 PE
5.000 l
7.500 l
ca. 3.100 mm
ca. 3.100 mm
ca. 1.750 mm
ca. 1.750 mm
ca. 2.750 mm
ca. 3.990 mm
RIKUTEC 135 AS
•
•
•
•
•
Razmak med rezervoarjem in steno kleti hiše mora biti najmanj 1,50 m
Tla jame morajo biti brez kamenja, oz. ostalih ostrih predmetov
Tla jame morajo biti ravna in zmožna prenesti težo
Na tleh jame pripravite ca. 10-15 cm posteljico iz peska
Pazite tudi na višino priključkov (dotok, odtok)
POZOR:
Pri podlagi nezmožni prenesti obremenitev polnega rezervoarja je potrebno pripraviti
armirano betonsko ploščo debeline 10 cm (Slika 2, pozicija D).
Pri slabo vodopropustnih glinenih tleh oz. visoki podtalnici je potrebno narediti okoli tal
rezervoarja drenažo in odvod vode iz drenaže v kanal.
4. Vstavljanje zbiralnika v jamo
Zbiralnik je potrebno s pomočjo najmanj dveh pasov - vrvi(ni del kompleta) ter z zadostnim
številom ljudi spustiti v jamo. Še enostavneje je, da rezervoar enakomerno spustite v jamo z
ustreznim dvigalom (bager, žerjav). Ko je zbiralnik v jami, ga je potrebno poravnati tako, da
je v vodoravni pozicij in ne visi v nobeno stran. Prav tako sedaj preverite globino vgradnje.
5. Zasipavanje jame
1) Po poravnavi rezervoarja, ga do 1/3 napolnite z vodo.
2) Nato rezervoar zasipujte v 30 centimeterskih korakih s peskom. Stiskanje peska mora
potekati ročno (Slika 2, pozicija C).
3) Nato rezervoar napolnite z vodo do 2/3.
4) Nadalje zasipujte v 30 centimeterskih korakih s peskom – do višine priključkov.
Stiskanje peska mora potekati ročno.
Za zasip ne smete uporabljati: zemlje, ilovice, ostalih zasipnih materialov z ostrimi delci.
!!! POZOR: PRED NADALJEVANJEM ZASIPA JE PRIPOROČLJIVA NAMESTITEV
TEHNIČNEGA MODULA. GLEJTE NADALJEVANJE V NAVODILAH: NAMESTITEV
TEHNIČNEGHA MODULA.
6. Priklop dotoka, odtoka, namestitev vstopnih jaškov, kabla za elektronsko
krmiljenje
1) Namestite dotočno in odtočno cev. Za to lahko uporabite standardne 110 cevi (DN
100), ki jih dobite pri lokalnem prodajalcu.
Pazite na padce cevi.
2) Namestite vstopna jaška. Ne pozabite namestiti tesnila med rezervoar in vstopni jašek.
3) Namestite tudi zaščitno cev za kabel elektronskega krmiljenja (pri standardni izvedbi
na vstopnem jašku, pri srednji izvedbi na vstopnem jašku na neuporabljen fi 100 priklop,
pri nizki na fi 100 priklop, ki se nahaja na desni strani rezervoarja nad odtokom).
7. Nadaljevanja zasipa jame – prej obvezno poglejte temo prezračevanje v
nadaljevanju navodila.
! Priporočljivo je, da nad rezevoar namestite 20 cm plast stiropora, oz. drugega izolirnega
materiala. Le ta bo služil kot dodatna zaščita rezervoarja pred zmrzaljo.
1) Zasipajte rezevoar do višine 20 cm pod vrhom vstopnega jaška. Za ta zasip lahko
uporabite tudi zemljo – ki pa mora biti vodopropustna in lahka (1,7t /m3)
(Slika 2, pozicija B).
2) Za zasip preostalih 20 centimetrov lahko uporabite navadno zemljo, oz. zemljo, ki ste
jo izkopali. Bodite pozorni, da zemlja ne vsebuje ostrih delcev, oz. kamenja
(Slika 2, pozicija A).
.
! Pri zasipu pazite tudi na povezovalno cev med obema vstopnima jaškoma – le to fiksirajte
v pesek.
POMEMBNI NASVETI ZA VKOP:
- Vgradnja rezervoarja ni dovoljena pri visoki podtalnici, saj lahko le ta poškoduje
rezervoar.
- Pri slabo propustnih, ilovnatih tleh je vgradnja rezervoarja dovoljena le v kolikor
poskrbite za drenažo za odvajanje ponikujoče vode.
- Pri vgradnji v klanec je pomembno, da naredite škarpo.
- Rezervoar čistilne naprave Rikutec 135AS, vstopna jaška ter pokrova so namenjeni
za vgradnjo v pohodne površine.
- Pazite na minimalno oddaljenost rezervoarja od stene kleti – vsaj 1,5 m.
- Stiskanje peska mora potekati ročno(z ročnim tlačilnikom) in ne strojno.
- Pri vgradnji čistilne naprave upoštevajte ta navodila.
Beležke:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Prezračevanje
Vsaka čistilna naprava mora imeti urejeno prezračevanje, saj je zrak temelj njenega
delovanja.
8.1 Prezračevanje preko strehe
Po DIN standardu se čistilne naprave
prezračujejo preko strehe.
Učinkovitost prezračevanja mora biti preverjena.
Napotki:
- Zračnik namestite na čim višji točki zgradbe.
Višje bo zračnik boljši bo vlek.
- Cev ne sme imeti ovinkov in mora potekati
navpično
- Celoten sistem prezračevanja ne sme biti
nikjer prekinjen
- Po potrebi naj vam strokovno usposobljeno
podjetje preveri prezračevanje
- Po potrebi namestite prisilno prezračevanje
Pokrov 1. prekata (zbiralnega) nima luknjic.
Pokrov 2. prekata (SBR) ima luknjice
8.2 Prezračevanje pri zaprtem pokrovu
V kolikor vaša čistilna naprava nima pokrovov z luknjicami je potrebno namestiti dodatno cev
za prezračevanje. Le ta mora biti čim bližje SBR prekatu (maks. 10 m stran) z zračnikom v
višini 50 cm nad tlemi.
Cev (na sliki modra) namestite tako, da jo povežete na prost prost DN100 nastavek na
vstopnem jašku (le tega odprete-odrežete vrh). Cev ne sme delati ovinkov.
Prikaz namestitve zračnika vidite na naslednji sliki.
Pri nižji varianti, brez prezračevanja nad pokrov, se za zračenje uporabi fi 100 priklop, ki je
na desni strani nad odtokom. Da bi lahko ta priklop uporabili tudi za kabel za krmiljenje, je
porebno namestiti odcep.
DN100 cev (modra), zračnik niso del dobave, saj njihova dolžina zelo variira od uporabnika do
uporabnika. Dobite jih v vsaki bolje založeni trgovini s tehničnim blagom.
8.3 Prisilno prezračevanje
Le v zelo redkih primerih je potrebno narediti prisilno prezračevanje.
Za potrebne komponente povprašajte pri vašem prodajalcu, serviserju ali uvozniku čistilne
naprave (uvoznik Vam lahko tudi posreduje natančna navodila za vgradnjo).
9. Namestitev tehničnega modula – zagona – načeloma ta del izvede prodajalec,
serviser
Celoten tehnični modul je predmontiran in pripravljen za hitro in enostavno montažo v
rezervoar. Prav tako so v rezervoarju pripravljene ter označene priklopne cevi.
Tehnični modul je sestavljen iz:
- potopnega prezračevalnika,
- črpalke za prezračevanje,
- črpalke za čisto vodo z plovcem,
- nosilec.
Namestitev tehničnega modula – prvo namestitev (zagon) opravi prodajalec, serviser
(v tem primeru izvedete še točko: prezračevanje)
1) Tehnični modul se pričvrsti z tremi nerjavečimi verigami. Verige so označene za
pričvrstitev v različne velikosti čistilnih naprav. Obesijo se na nastavke v vstopnem
jašku.
2) Po namestitvi tehničnega modula, se priklopi polnilna cev (debelejša cev). Le ta se
napelje skozi povezovalno cev med obema vstopnima jaškoma vse do označbe v
potopni cevi prvega prekata.
3) Cev za čisto vodo (tanjša cev) se namesti na nastavek posode za jemanje vzorcev.
4) Cev za odtok, ki je nameščena na iztok se poveže na odtok posode za jemanje
vzorca.
5) Cevi se pričvrstita z nerjavečima spojkama.
6) Posoda za jemanje vzorcev se obesi v prekatu z tehničnim modulom na enega od
treh nerjavečih nastavkov(kljukic).
10. Namestitev kabla za krmiljenje
1) Kabel za krmiljenje napeljite z vtikačem naprej skozi cev za zaščito kabla
(priporočljivo alkatenka DN50). Uporabite vlečni kabel.
2) Cev za zaščito kabla namestite na vstopni jašek prekata z tehničnim modulom z
uporabo dvojne mufe DN50.
11. Priklop elektičnega krmiljenja (z LCD prikazovalnikom)
Električno krmiljenje namestite na dostopno mesto. Krmiljenje se priklopi na 220V, 50Hz
tok. Električni vod mora biti iz 16A z fit stikalom zaščitenega kabla (3x1,5mm2).
Pazite, da krmiljenje namestite na mesto:
- ki ni dostopno nepooblaščenim osebam,
- ki je suho,
- ki je zaščiteno pred direktnimi sončnimi žarki,
- ki zaščiteno pred nalivi in zmrzaljo.
Po priklopu vtikača 7 žilnega kabla na električno krmiljenje in priklopu krmiljenja na
električno omrežje je čistilna naprava Rikutec 135AS pripravljena na zagon.
12. Prvo delovanje čistilne naprave
Rezervoar čistilne naprave mora biti napolnjen vsaj do višine najnižje točke plovca. Potem
lahko z ročnim dvigom plovca ali z izbiro testnega teka na električnem krmiljenju izvedete
nujni funkcijski test nameščenih modulov.
Nastavitev krmiljenja naj izvedejo strokovno usposobljene osebe v skladu z navodilom za
upravljanje čistilne naprave. Krmiljenje je prednastavljeno in se enostavno priklopi na
električno omrežje. Za spremembe na krmiljenju glejte navodila za krmiljenje.
Naprava lahko začne delovati šele, ko je prekat, kjer je dotok fekalij, napolnjen z čisto vodo
do označene točke.
PRED ZAČETKOM UPORABE, OZ. ZAGONOM OBVEZNO NATANČNO PREBERITE
NAVODILA ZA UPORABO.
Beležke:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________