Katere spremembe prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

Comments

Transcription

Katere spremembe prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
Vabimo Vas na seminar:
Katere spremembe prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in
novela Zakona o urejanju trga dela?
KDAJ? Četrtek, 4. aprila 2013, od 9:00 do 13:30 ure, Center konkurenčnih znanj,
Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (I. nadstropje, velika sejna
soba).
Državni zbor Republike Slovenije je dne 5. marca 2013 sprejel nov Zakon o delovnih
razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki celoviteje
ureja trg dela. Zakon začne veljati 12. aprila 2013.
Nova delovnopravna zakonodaja popolnoma na novo ureja nekatere elemente delovnega
razmerja in prinaša korenite spremembe:







na področju urejanja delovnih razmerij,
na področju sklepanja pogodb o zaposlitvi,
na področju postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
v zvezi z odpravninami in odpovednimi roki,
v zvezi z nekaterimi prejemki in nadomestili za brezposelnost,
v pogojih za pridobitev pravic za varovane kategorije delavcev,
ter vrsto drugih novosti s področja zaposlovanja.
PROGRAM:













Namen in cilji ZDR in ZUTD.
Osnovna izhodišča za spremembe.
Bistvene rešitve v obeh zakonih.
Kakšna so pričakovanja glede sprememb.
Novosti v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi.
Novosti v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
Spremembe odpovednih rokov.
Spremembe pri vročanju.
Spremembe odpravninskih razredov.
Novosti pri sklepanju pogodb za določen čas.
Zmanjševanje administrativnih ovir.
Vključevanje delavcev v APZ v odpovednem roku.
In še veliko drugih novosti, ki so pomembne za vaše nadaljnje delo.
Seznaniti se s tem in ravnati v skladu z novimi predpisi pomeni izogniti se možnim težavam
v vašem kadrovskem delu.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen kadrovikom, pravnikom, direktorjem, računovodjem, samostojnim
pravnim svetovalcem, vodjem splošnih služb, ostalim zaposlenim v kadrovskih in splošnih
službah ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.
PREDAVATELJ:
Igor Antauer, univ. dipl. prav, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov
Slovenije, pogajalec, poslovni svetovalec z več kot 32 leti delovnih izkušenj doma in v tujini,
predava več kot 20 let na seminarjih, delavnicah in verificiranih izobraževalnih programih, z
veliko praktičnimi izkušnjami iz gospodarstva in tudi več kot 17 letnimi izkušnjami podjetnika
in lastnika podjetja. Državni svetnik, aktiven član Ekonomsko socialnega sveta Slovenije ter
član nekaj svetovalnih teles Evropske komisije.
KOTIZACIJA in PLAČILO
Cena seminarja je 100,00 EUR + 20% DDV (za plačilo z DDV-jem 120,00 EUR) in vključuje
seminarsko gradivo, osvežitev med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Center konkurenčnih
znanj, Mariborska razvojna agencija, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, na transakcijski račun
01270-6030214856, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, sklic: 104.
PRIJAVE in ODJAVE
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne
odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi
kotizacije ne vračamo.
ELEKTRONSKA PRIJAVNICA:
Na seminar se lahko prijavite preko e-prijavnice.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 02 333 1 308 (Klavdija Gornik).

Similar documents