Tehniški dan za 2. d (navodila) - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

Comments

Transcription

Tehniški dan za 2. d (navodila) - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: Tehniški dan – ŽIVALI POZIMI
Datum izvedbe: 16. 2. 2015
Kraj izvedbe: Blagovica, Prvine
Vodja dejavnosti: Mojca Sušec, zunanji sodelavec (lovec)
Udeleženci (razred in število učencev):
RAZRED
ŠTEVILO UČENCEV
2. d
19
Predvideno skupno število učencev (brez spremljevalcev): 19
Predvideni stroški na otroka: /
Spremljevalci:
- Mojca Sušec
- Margaret Godec,
- zunanji sodelavec
Vsebina:
Ponovijo in poglobijo svoje znanje o življenju in preživljanju divjih živali pozimi. S pomočjo
posnetka, lastnih izkušenj, slikovnega materiala oblikujemo skupni miselni vzorec.
Znanje poglobijo z opazovanji na terenu.
Vzgojno-izobraževalni cilji:
Učenci:
 vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave,
 časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih časih,
 znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati gibanje živali in igrač,
 vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja živali,
 znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k
urejanju okolja, v katerem živijo.
Predviden potek dneva:
8.20–8.55: seznanitev učencev z vsebino dejavnostmi:
- ogled kratkega filma
- pogovor o življenjskih razmerah gozdnih živali pozimi (hrana, zatočišča,
prilagoditve živali na razmere, skrb ljudi za divjad)
8.55–9.15: malica, priprave na odhod (navodila – gibanje v skupini, vedenje v naravi
9.15–9.30: pohod do lovske koče na Prvinah
9.40–10.20: skrb in zaščita divjadi je osnovna naloga lovskih družin – izvajanje člana lovske
družine
10.30–11.15: opazovanje sledi, obisk lovske opazovalnice, ogled krmilnice
11.55: vrnitev v šolo
Pripomočki, oprema, malica …:
Malica bo šolska.
Učenci potrebujejo zimska oblačila in obutev. V nahrbtniku naj prinesejo puščico, dodatno pijačo,
lahko manjši prigrizek.