Analiza vode - Market

Comments

Transcription

Analiza vode - Market
Analiza vode
Kompaktni fotometer PF-12
- več kot 100 vnaprej programiranih metod
- avtomatska nastavitev valovnih dolžin
- osvetljen grafični zaslon in meni, razumljiv za vsakogar
- shranjevanje podatkov po GLP-določilih
- USB vmesnik za prenos podatkov, posodabljanje in priklop v omrežje
Kompaktni fotometer PF-12
Fleksibilnost
Fotometer PF-12 je prilagojen željam in potrebam kupcev, je nadgradnja Fotometra PF-11. Prepričuje s svojo
moderno obliko in preciznimi analizami. Vnaprej programirani testi, avtomatična prilagajanja valovnih dolžin in jasno
vodenje po menijih, omogočajo enostavno uporabo. Podatki se shranjujejo po normah določilih GLP in se varno
prenesejo na uporabnikov osebni računalnik. Še več posebnosti: lahko izbirate med napajanjem iz omrežja,
baterijami, akomulatorjem, PC in 12 V vtičnico v avtu. Omogoča meritve VISOCOLOR ECO testov in
NANOCOLOR testov v okroglih kivetah vključno z vsemi testi, ki so povezani s parametri odpadnih voda, kakor tudi
individualne kombinacije testov s pomočjo fleskibilnega kovčka.
Prihranek časa
Osvetljen zaslon - enostavno vodenje po menijih
- takoj pripravljen za uporabo
- hiter in lahek izbor testov
- uporaba brez predhodnega uvajanja
Rezultati v nekaj sekundah
Vse meritve se lahko opravljajo brez zapiranja odprtine za
vstavljanje kivet, saj naprava ni občutljiva na zunanjo svetlobo
Varovanje dobljenih podatkov
Rezultati meritev v skladu z GLP določili
- vnos številke vzorca, kraja in redčenja
Pregledno shranjevanje podatkov
- v skladu z GLP določili se shranijo vsi potrebni
podatki, kot so datum, ura, številka vzorca, kraj in
redčenja
- lahek dostop do shranjenih podatkov
Izvoz podatkov
- NANOCOLOR software DVD že v paketu
- enostaven prenos podatkov v računalnik
- transport podatkov direktno v MS Excel
- izdelava kalibracijskih krivulj za programiranje lastnih metod
Interna kontrola kvalitete po ISO 9001 določilih
- zavarovanje nasproti predpostavljenim in oblastem
- IQK-kartica 9: kontrola fotometrične natančnosti
PF-12 izvede uporabnik sam z NANOCONTROL NANOCHEK kontrolnimi standardi (REF 925-701)
Posodobitev
Kompaktni fotometer PF-12
Mobilnost
Uporaba ne glede na pogoje
- variabilnost v napajanju daje možnost uporabe ne glede na pogoje dela:
USB-kabel za napajanje preko računalnika
USB-dodatek (REF 919220 za električno napeljavo in vžigalnik v avtomobilu
baterije ali akumulator omogočajo do 2000 meritev brez vklopa v fiksno omrežje
- prihranek energije z AUTO-OFF funkcijo - 5, 10, 15, 20 min
- vodotesno ohišje (IP 67)
Vsestranska uporaba
Popolna analiza vode in odpadnih voda
- amonium, klor, skupni-N, skupni-P, nitrati nitriti, skupni KPK-testi, ...
- več kot 100 vnaprej programiranih testov
VISOCOLOR ECO testi
NANOCOLOR testi z okroglimi kivetami
- možnost programiranja 10 lastnih metod
- fotometrične osnovne funkcije: ekstinkcija, transmisija, faktor in standard
Mini laboratoriji in individualne kombinacije
- prenosni kovček s fotometrom PF-12 in vsi dodatki
- cenovno ugodni nadomestni reagenti
- fotometrično ovrednoteni VISICOLOR ECO testi, ki jih lahko kombinirate z VISOCOLOR alfa testi, VISOCOLOR
HE testi, pH indikatorji, pH-Fix testnimi lističi, kvalitetnimi testnimi papirji in polkvantitativnimi QUANTOFIX testnimi
lističi
QUANTOFIX testni lističi
pH-Fix testni lističi
pH indikatorji
Integrirano stojalo za kivete
Kvalitativni testni lističi
VISICOLOR reagenti
Kompaktni fotometer PF-12
Primeren test za vsako potrebo
Količina
naročila
amoniak 15
klor 2,prost + skupni
klor 6, prost + skupni
prosti klor 6
krom (VI)
cianid
cianurna kislina
hidrazin
kalij
nikel
kisik
cink
NANOCOLOR okrogli kivetni testi
AOX 3
BPK 5
BPK
kadmij 2
karbonatna trdota 15
klorid 50
klorid 200
KPK 40
KPK 60
KPK 160
KPK 160
KPK
KPK
KPK
KPK
KPK
cianid 08
Ref. katal.
št.: MN-
Kompaktni fotometer PF-12
Primeren test za vsako potrebo
Območje
meritev
Številka
testa
Valovna
dolžina
Količina Rok uporabe
naročila (meseci)
Morska
voda
Etanol 1000
Fluorid 2
Trdota 20
Baker 7
ogljikovodiki
Org. kisline 3000
ja, po
ekstrakciji
Orto- in skupni fosfati 1
Orto- in skupni fosfati 5
Orto- in skupni fosfati 15
Orto- in skupi fosfati 45
Orto- in skupni fosfati 50
Preostanek trdote 1
Srebro 3
Skupni dušiki TN 22
Skupni dušiki TN 220
Škrob 100
Tenzidi: anionski tenzidi 4
Tenzidi: kationski tenzidi 4
Tenzidi: neionski tenzidi 15
TTC/ aktivnost blata 150
Cink 4
Ref. katal.
št.: MN-
Kompaktni fotometer PF-12
Uporaba PF-12 na mnogih področjih
Pivovarne/mlekarne
Mesnice
Pridelava sadja in zelenjave
Predelava rib
Parametri, ki jih analiziramo:
amoniak, BPK5, KPK, nitrati,
nitriti, fosfor, dušik,...
Obdelava železa in jekla
Izdelava blaga
Predelava kovin
Parametri, ki jih raziskujemo:
AOX, aluminij, svinec, kadmij, krom,
cianid, fluorid, železo, ogljikovodik, baker,
nikel, srebro, sulfat, sulfid, sulfit, TOC,
cink, kositer,...
Kompaktni fotometer PF-12
Hramba pitne vode
Parametri, ki jih iščemo:
aluminij, amoniak, kalcij, klor, karbonatna
trdota, železo, nitrat, nitrit, pH, trdota,
fosfat, kisik,...
Kompaktni fotometer PF-12
Tip:
Optika
Valovna dolžina:
Natančnost valov ne dolžine:
Osvetlitev:
Detektor:
Nulto stanje:
Merilni moduli:
Fotometrični obseg:
Fotometrična natančnost:
Dolgoročna stabilnost:
Kivete:
Shranjevanje podatkov:
Zaslon:
Upravljanje:
Kontrola kvalitete:
Vmesnik:
Posodabljanje:
Področje delovanja:
Dovod elektrike:
Ohišje:
Mere:
Teža:
Garancija:
filterfotometer z mikroprocesorsko navigacijo, samodejno testiranje,
avtokalibracija, valovna dolžina v obsegu 340 - 860 nm
avtomatsko filterno kolo s sedmimi interferenčnimi filtri
neobčutljivo na zunanjo svetlobo - hitri rezultati brez pokrovčka za odprtino, kjer
se vstavljajo kivete
345/436/470/540/585/620/690 nm plus 1 mesto za še en dodaten filter
+/- 2 nm, polovična vrednost širine 10-12 nm
volframska žarnica
silicij-fotoelement
avtomatsko
več kot 100 vnaprej programiranih testov (NANOCOLOR-okrogle kivete,
VISICOLOR ECO testi)
ekstinkcija, transmisija, faktor, standard
10 prostoprogramskih metod
+/- 3 E
+/- 1 %
< 0.002 E/h
okrogle kivete 16 mm AD
200 rezultatov, GLP-norme
osvetljen grafični zaslon, 64 x 128 točk
vsi pomembni podatki naenkrat: rezultat z dimenzijami, datum, ura, številka testa,
kraj, redčenje
upravljanje s pomočjo menijev, tastatura, prevlečena s folijo
zagon testa z vnosom številke testa ali iz seznama parametrov
v 12 jezikih (de, en, fr, es, it, ml, hu, pl, pt, cz, id, si)
z NANOCONTROL NANOCHECK
USB 2.0
brezplačno s pomočjo računalnika in interneta
0-50°C, do 90% rel. vlažnosti
USB-dodatek, baterije ali aku
vodotesno, IP 67
215 x 100 x 65 mm
0,7 kg
2 leti
Ta naprava je v skladu s sledečimi določili:
- 2006/95/EG - niskonapetostna določila
- 2004/108/EG - EMV določila
Za naročnike:
Kompaktni fotometer PF-12
REF MN-919 200
inkl. programska oprema na DVD-ju, navodila za
uporabo, 4 baterije, brizgalka, USB kabel,
kalibracijske kivete in certifikat v kompaktnem
kovčku
Dodatna oprema:
USB-dodatek za priklop v omrežje
polnilec
REF MN-919 220
REF MN-919 221
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, tel. 02 614 33 70, fax 02 614 33 20,
JERNEJ:
TUKAJ VSTAVI PODATKE MIKRO POLO
!!!
www.mikro-polo.si

Similar documents