Prijavnica - Center za mlade Domžale

Comments

Transcription

Prijavnica - Center za mlade Domžale
BREZPLAČNO SODELOVANJE ZA MLADE
15/2013
CENTER ZA MLADE DOMŽALE v sodelovanju
s FKVK Mavrica Radomlje
pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije
razpisujeta mladinski fotografski natečaj, za razstavo digitalnih fotografij
• Rok za pošiljanje:
• Selekcija:
• Obvestilo o rezultatih:
• Odprtje razstave:
• Pošiljanje kataloga
24. oktober 2013
do 7. novembra 2013
do 14. novembra 2013
28. novembra 2013 ob 19.00 uri
do 28. decembra 2013
Izbrane fotografije bodo razstavljene v prostorih Centra za mlade Domžale, Ljubljanska cesta 58,
Domžale (Domžalski dom).
Razstavo digitalnih fotografij bomo posvetili Evropskemu letu državljanov ter negativnemu vplivu
sovražnega govora na demokratično družbo in človekove pravice.
Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo mladi in njihovi mentorji ter ostali profesionalni in amaterski fotografi.
 Starostne kategorije:
1. do 14 let
2. od 15 do 29 let
3. mentorji in odrasli
1. Teme:
A – Mladi in Slovenija (B/ČB)
Kako mladi vidijo sebe kot državljane Slovenije (vloga mladih v družbi).
B – Sovražni govor (B/ČB)
Kaj je sovražni govor? http://www.spletno-oko.si/index.php?fl=0&id=702&p1=603&p2=573&p3=702
C – Prosta (B/ČB)
3. Pošilja se lahko samo digitalne fotografije, daljša stranica naj meri 1280 pikslov, velikost posamezne
datoteke mora biti manj kot 1 MB.
4. Označevanje fotografij: tema in št. fotografije, ime in priimek avtorice/avtorja, naslov fotografije
(primer: A1_Ime_Priimek_Naslov slike.jpg).
5. Vsaka udeleženka/udeleženec lahko sodeluje s črno-belimi ali barvnimi fotografijami in sicer s po
4 fotografijami na posamezno temo.
6. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzemajo vso
odgovornost.
Organizator si pridržuje pravico, da fotografije z neprimerno vsebino izloči iz natečaja.
Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da organizator natečaja lahko uporabi njegova dela za
promocijske namene natečaja v vseh tiskanih medijih in elektronskih medijih ter projekciji brez
predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila. Zgoščenke morajo biti poslane v embalaži, ki preprečuje
poškodbe med transportom. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med
pošiljanjem. Sodelovanje na razpisu pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih postavlja organizator.
7. Sodelujete lahko samo s fotografijami, ki še niso prejele nagrad na fotografskih natečajih v
organizaciji Centra za mlade Domžale (če je možno fotografije novejših datumov).
8. Kotizacija:
 mladi (do 29 let) in mentorji - ni kotizacije
 ostali – kotizacija 5€
Podatki za nakazilo:
 Nakazilo na transakcijski račun: št. račun: SI 56 012236030308436, sklic 108,
BIC: BSLJSI2X (Banka Slovenije)
 Gotovina po pošti na naslov: Center za mlade, p.p. 99, Ljubljanska c. 58, 1230 Domžale s
pripisom »Za fotonatečaj«.
9. Možnosti prijave in oddaja fotografij:
a.) preko spletne prijavnice www.domzale.fotoklub-kamnik.si .
b.) CD/DVD, kotizacijo in izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Center za mlade Domžale, p.p. 99,
Ljubljanska c. 58, 1230 Domžale
c.) Po elektronski pošti skupaj s prijavnico na [email protected] (velikost fotografij omejena do
1MB).
10. Nagrade
Za najboljša dela bodo ob odprtju razstave podeljene nagrade in diplome. V vsaki temi in kategoriji
bodo podeljene 3 nagrade in do 5 diplom. Vsak udeleženec lahko na temo dobi samo eno nagrado oz.
diplomo. Organizator si pridržuje pravico do podelitve posebnih nagrad.
11. Organizacijski odbor
Špela Prašnikar – vodja natečaja ([email protected])
Tinkara Koleša, v.d. direktorja Centra za mlade Domžale ([email protected])
Člani odbora: Janez Kosmač, Mateja Absec, Gordana Cencelj, Vlasta Valenti
12. Žirija
Lili Jazbec, F1 FZS, EFIAP - predsednica žirije
Ana Šišak, MF FZS, EFIAP - članica
Metka Strnišnik, dipl. slikarka Visoke šole za risanje in slikanje - članica
Klemen Brumec, F2 FZS, AFIAP – rezervni član
Egon Bajt, F1 FZS – rezervni član
Prijavnica
za razstavo » Od Maribora do Strunjana «
Ime in priimek*
Naslov avtorice/avtorja*
Kategorija*
Mentor*
Foto klub/društvo/OŠ*
Fotografski naziv*
Telefon*
E-pošta*
(obkroži)
(obkroži)
 do 14 let
 od 15 do 29 let
DA
 mentorji in odrasli
NE
TEMA A – Mladi in Slovenija (B/ČB)
Št. fotografije
A1
A2
A3
A4
Naslov fotografije
TEMA B – Sovražni govor (B/ČB)
Št. fotografije
B1
B2
B3
B4
Naslov fotografije
TEMA C – Prosta (B/ČB)
Št. fotografije
C1
C2
C3
C4
Naslov fotografije
*(Polja označena z zvezdico so obvezna.)
________________________
Podpis