vloga za pridobitev duplikata izjave o ustreznosti vozila (homologacija)

Comments

Transcription

vloga za pridobitev duplikata izjave o ustreznosti vozila (homologacija)
OBRAZEC: Vloga – duplikat homologacije
Dokument / obrazec izdelal: referent za homologacije in tehnične podatke
Dne 17.09.2010
Porsche Slovenija d.o.o.
VLOGA ZA PRIDOBITEV DUPLIKATA IZJAVE O USTREZNOSTI
VOZILA (HOMOLOGACIJA)
Ime in priimek:
____________________________________________________________
Ulica:
____________________________________________________________
Pošta:
____________________________________________________________
Kontaktna oseba (ime, priimek):
____________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________
Podatki o vozilu: ____________________________________________________________
Tip (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda, Porsche): ____________________________________________________________
Številka šasije:
____________________________________________________________
1/ Cena izdaje duplikata izjave o ustreznosti (homologacije) 25,00€ z DDV-jem*
Znesek nakažite na TRANSAKCIJSKI račun št. 29000-0001874479,
- fizične osebe: 99- 1009001 - _ _ _ _ _ _ (vpišete zadnjih šest številk šasije)
- pravne osebe: 99- 1000220 - _ _ _ _ _ _ (vpišete zadnjih šest številk šasije)
OSEBA NI/JE DAVČNI ZAVEZANEC - D.Š.
___________________________
Namen nakazila: DUPLIKAT HOMOLOGACIJE
Prejemnik: PORSCHE SLOVENIJA d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 LJUBLJANA
Predložiti morate:
-
izpolnjeno vlogo
prometno dovoljenje – fotokopija
potrdilo o plačilu
S podpisano vlogo za pridobitev potrdila proizvajalca jamčim za točnost zgoraj navedenih podatkov
in izjavljam, da sem seznanjem z vsemi pogoji za pridobitev potrdila.
Dne, _______________________________
Podpis stranke: _______________________________
Kontaktna oseba za pripravo duplikata homologacije:
Brodnik Gorazd
Brodnik Gorazd
PORSCHE SLOVENIJA d.o.o.
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana
[email protected]
Tel.:
01 / 58 25 129, fax.: 01/58 25 104
IZPOLNJENO VLOGO POŠLJITE NA ZGORAJ NAVEDEN NASLOV ALI FAX!
Dokument / obrazec pregledal: Vodja LO
Stanje revizije: 1
Datum revizije: 04/10/2010
Prejemnik originala: Vodja LO