Gradbeni portal PEG Vizija, koncept Gradbeni portal PeG je

Comments

Transcription

Gradbeni portal PEG Vizija, koncept Gradbeni portal PeG je
 Gradbeni portal PEG Vizija, koncept Gradbeni portal PeG je informacijski sistem za graditeljstvo na spletnih straneh www.peg‐online.net. Objavljamo ga že 15 let z namenom informiranja strokovne gradbene javnosti na enem mestu. Zaradi svoje sistematičnosti in strokovnosti je namenjen predvsem projektantom (arhitektom, gradbenikom, strojnikom, električarjem, .....), inženiringom, investitorjem (občinam, bankam, zavarovalnicam, nepremičninskim podjetjem,.....), cenilcem gradbene stroke in izvajalcem. Naše informacije redno uporablja preko 7000 strokovnjakov, predvsem članov Inženirske zbornice Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Združenja sodnih cenilcev gradbene stroke itd., velik obisk pa beležimo tudi s strani laične javnosti. Sicer pa nas mesečno obišče od 13.000 do 17.000 uporabnikov. Vsebine, aktivnosti Na svojih spletnih straneh predstavljamo: ‐ preko 450 ponudnikov gradbenih izdelkov in materialov v Sloveniji, ‐ obsežno zbirko tehničnih predstavitev materialov in izdelkov s področja gradbeništva, ‐ zbirko »Projektantskih ocenah investicij«: preko 300 cenovno ovrednotenih že zgrajenih objektov, ki je odličen pripomoček pri pripravi ocen za nove podobne objekte in ocenitvi vrednosti projektantskih storitev; zbirko nadgrajujemo v sodelovanju z IZS (Inženirska Zbornica Slovenije, ki ima pribl. 6000 članov ‐ projektantov gradbenih konstrukcij, strojnih in elektroinstalacij, …) in ZAPS (Zbornica za Arhitekturo in Prostor Slovenije, ki združuje pribl. 1200 članov ‐ projektantov arhitekture), ‐ zbirko predpisov in pravilnikov za področje gradbeništva, ‐ aktualne javne razpise za področje gradbeništva, ‐ tržne raziskave in cenovne analize, ‐ tehnične rešitve konstrukcijskih sklopov v CAD detajlih ‐ druge tehnične informacije Poleg tega sodelujemo na seminarjih GRADBENA INFORMATIKA V PRAKSI, kjer predstavljamo PeG kot strokovno in sistematično obliko informiranja strokovne javnosti s področja graditeljstva . S strokovnimi članki in oglasi se pojavljamo v strokovnih medijih, ki informirajo našo in vašo ciljno skupino (Glasilo IZS, Gradbeni vestnik, Glasilo združenja cenilcev gradbene stroke, Revija hiše, Delo&Dom, …) Oblike predstavitev Na Gradbenem portalu PeG lahko podjetja predstavijo svojo dejavnost in izdelke na različne načine preko številnih možnosti – od osnovne vizitke do najbolj zahtevnih video predstavitev: - vizitka - vizitka+ - predstavitev podjetja - predstavitev zastopanega podjetja - predstavitev proizvoda, materiala, storitve - članek/novost - video predstavitev - tehnični detajli - novice - oglasna pasica 728x90 - oglasna pasica 160x60 Več informacij s cenami na www.peg‐online.net/oglasevanje PeG podatkovniki d.o.o.