obrazec - e-Študentski servis

Comments

Transcription

obrazec - e-Študentski servis
Prijava na prejemanje e-računa
Na prejemanje e-računov se lahko prijavite, če uporabljate program webŠtudent in obračune
študentskega dela potrjujete elektronsko.
V kolikor slednjega nimate, kontaktirajte naše svetovalce na telofonsko številko 01/72 98 380, 01 72 98 373
ali 01/72 98 355 oziroma e-naslov [email protected]
Podatki o podjetju:
Naziv podjetja: _______________________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________________________
Pošta: ______________________________
Kraj: _______________________________________
IDŠ za DDV: ____________________
Kontaktna oseba (naročnik): ____________________________________________________________________
Telefonska številka: _________________________
Elektronska pošta: ___________________________________________________________________________
e-račune želimo prejemati (ustrezno označite):
a) na e-naslov (navedete lahko največ tri e-naslove):
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ali
b) v e-banko; številka transakcijskega računa:
SI56 __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __
ali
c) bizBox (ZZI d.o.o.) - pogoj za uporabo je odprt predal na bizbox.eu
Arhiv izdanih računov je dostopen tudi v programu webŠtudent, pod zavihkom Računi.
Kot naročnik storitve prejemanja e-računov v imenu podjetja soglašam, da e-Študentski Servis (ŠS d.o.o.) do odjave posreduje
račune le v elektronski obliki.
Podpisana oseba je zakoniti zastopnik podjetja/organizacije.
Prijavni obrazec pošljite na:
- e-naslov: [email protected]
- faks: 01/72 98 358
- naslov: e-Študentski Servis,
webŠtudent,
Kolodvorska 8,
1230 Domžale
____________
Kraj
______________
Datum
______________________
Žig in podpis odgovorne osebe

Similar documents