Digitalna televizija - Kabelska televizija Nova Gorica

Comments

Transcription

Digitalna televizija - Kabelska televizija Nova Gorica
Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova Gorica tel:05/ 330 46 50,
C E N I K
K A B E L S K I H
FAX:05/ 330 46 62
e-mail: [email protected]
S T O R I T E V
Cena za vsak priključek z enojnim odcepnikom, za dva TV sprejemnika in en RA sprejemnik, na omrežje Kabelske Televizije
Nova Gorica in mesečna naročnina, sta v skladu s Splošnimi pogoji sestavljeni iz naslednjih elementov pri čemer v ceni niso
vključeni stroški za izdelavo ali popravilo interne inštalacije.
I.
Priključki z enojnim odcepnikom: Na območju kjer je objekt priključen na KKS omrežje do priključne točke,
priključnine ni.
Na območju kjer objekt še ni priključen na omrežje KKS od priključne točke do stavbe se delež variabilnih stroškov
zaračuna po predračunu izvajalca gradbenih del. V primeru, da gradbena dela naročnik priključka izvede v lastni režiji se
variabilni strošek ne zaračuna.
C E N I K
KABELSKIH T V
S T O R I T E V
Mesečna naročnina za osnovni tv paket (do dva tv)
Dodatna mesečna naročnina za osnovni tv paket (vsaka dodatna dva tv)
Mesečna naročnina paket HBO + HBO Comedy
Mesečna naročnina paket CC-Cinemax in Cinemax 2
Mesečna naročnina paket HBO + CC
Mesečna naročnina za PINK PAKET
Mesečna naročnina za erotični paket
Mesečna naročnina za VOYO PLUS
Cena v evrih z 22% DDV
16,50
8,25
7,80
4,80
11,40
7,99
2,40
7,00
Nastavitev TV sprejemnika / usmerjevalnika
Urna postavka vzdrževalca v delovnem času
Urna postavka vzdrževalca izven delovnega časa
Urna postavka vzdrževalca ob nedeljah in praznikih
Ponovna priključitev na sistem-neplačniki
Cena v evrih z 22% DDV
20,34
24,40
29,50
32,54
15,27
CENIK OPREME IN STORITEV ZA KABELSKI DIGITALNI SIGNAL
Digitalni sprejemnik HD kabelski*
Digitalni sprejemnik SD kabelski*
HDMI kabelska vrvica
CAM modul *
Programiranje digitalnega sprejemnika ali modula
Cena v evrih z 22% DDV
54,90
41,50
4,79
29,28
4,88
DODATNE STORITVE
* Prvi kos aktivne opreme naročnik kupi po redni ceni, vse nadaljnje pa s 50 % popustom
CENIK INTERNET STORITEV ZA FIZIČNE OSEBE
Mini 1
Mini 2
Midi 5
Midi 3
Maxi 10
Maxi 20
Mega 30
1Mps / 256Kbps
2Mbps / 384Kbps
5Mbps / 512Kbps
3Mbps / 3Mbps
10Mbps / 1Mps
20Mbps / 1Mbps
30Mbps / 2Mbps
Cena v evrih z 22% DDV
15,00
17,00
23,00
25,00
27,00
30,00
36,00
CENIK IP TELEFONIJE – SOFTNET VoIP
DUO IP Soft
Televizija,IP telefonija
Cena v evrih z 22% DDV
17,50
Cena mesečne storitve za DUO IP Soft zajema eno telefonsko številko, za vsako dodatno telefonsko številko je doplačilo 3,00 €
mesečno.
BASIC PAKET – Je namenjen tistim, ki telefonirajo manj: minimalna poraba 5,00€/ mesec, pogoj je KTV in internetni
priključek.
PREMIUM PAKET- je namenjen tistim, ki telefonirajo več; minimalna poraba 15,00€ / mesec, pogoj je KTV in internetni
priključek.
DUO MINI 1*
DUO MINI 2*
DUO MIDI 5*
DUO MIDI 3*
DUO MAXI 10*
DUO MAXI 20*
DUO MEGA 30*
TRIO MINI*
TRIO MIDI*
TRIO MAXI*
TRIO MEGA*
DUO PAKETI
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
1 Mbps / 256 kbps
2 Mbps / 384 kbps
5 Mbps / 512 kbps
3 Mbps / 3 Mbps
10 Mbps / 1 Mbps
20 Mbps / 1 Mbps
30 Mbps / 2 Mbps
TRIO PAKETI- Softnet Voip
Televizija, telefonija, internet
Televizija, telefonija, internet
Televizija, telefonija, internet
Televizija, telefonija, internet
1 Mbps / 256 kbps
5 Mbps / 512 kbps
10 Mbps / 1 Mbps
30 Mbps / 2 Mbps
Cena v evrih z 22% DDV
29,00
32,00
38,00
40,00
42,00
44,00
50,00
Cena v evrih z 22% DDV
27,00
36,00
40,00
48,00
OSTALE STORITVE

Cena mesečne storitve za TRIO MINI in MIDI zajema eno telefonsko številko, za vsako dodatno telefonsko številko je
doplačilo 3,00 € mesečno.

Cena mesečne storitve za TRIO MAXI in MEGA pa zajema dve telefonski številki. Za vsako dodatno telefonsko številko je
doplačilo 3,00 € mesečno.

Prehodi med paketi so možni, prehod v nižji paket je plačljiv z enkratnim zneskom 15,27 €.

Menjava telefonske številke se obračuna enkratno 12,20 €.

Postavitev omejitve klicanja na številke 090 ali mobilna omrežja se obračuna enkratno v višini 6,10 €.

Prenos telefonske številke k drugemu operaterju se obračuna enkratno 6,10 €

Vklop 080 številke se obračuna enkratno 36,60 €.
Administrativni posegi:
– prehod v višji paket: brezplačno
– prehod v nižji paket: 15,27 € (z 22% DDV)
Ponovni priklop neplačnika (po poravnavi obveznosti): 15,27 € (z 22% DDV)
Ponovni priklop na željo stranke: brezplačno
Doplačilo za WWW strani do 10 MB : 10,19 € (v ceni vštet 22% DDV) – za vse pakete.
Modem je naročniku dan v uporabo. V primeru prekinitve pogodbe je naročnik dolžan modem vrniti operaterju.
*V ceni paketov je vključen osnovni digitalni televizijski paket.
Vse cene zajemajo 22 % DDV.
Cenik velja od 09.03.2015 dalje.
2