Carinski postupak 42

Comments

Transcription

Carinski postupak 42
Carinski postupak 42
Viadukt Črni Kal
Jednostavno do carinjenja u Sloveniji
Carinsko posredovanje namijenjeno je hrvatskim uvoznicima iz zemalja zapadnoga Balkana i ostalih država ne-članica EU nakon 01. 07. 2013 može se
obavljati u našim poslovnim jedinicama::
1. RCM d.o.o., PE Obrežje (granični prijelaz Bregana - Obrežje, cestovne pošiljke),
2. RCM d.o.o., PE Gruškovje (granični prijelaz Macelj - Gruškovje, cestovne pošiljke),
3. RCM d.o.o., PE Koper (Luka Koper, pomorske, cestovne i željezničke pošiljke).
Prevalje
Ljubljana
Koper
Gruškovje
Obrežje
Zagreb
Beograd
Sarajevo
PREDNOSTI:
Podgorica
Priština
Skopje
Unaprijeđenje likvidnosti uslijed
oslobađanja plaćanja PDV-a od
25% prilikom uvoza.
Uvozniku prilikom uvoza nisu
potrebna likvidna financijska
sredstva.
Unaprijedite svoju likvidnost, iskoristite carinski postupak 42
Carinsko zakonodavstvo EU omogućuje vam carinjenje robe uvezene iz trećih zemalja u drugoj državi članici EU, a s time i
odgodu plaćanja PDV-a prilikom uvoznog carinskog postupka.
Imamo bogato iskustvo u carinjenju za uvoznike robe iz drugih zemalja članica EU. Obavljamo carinske postupke za naše naručitelje u Italiji,
Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i drugim zemljama članicama EU.
Primjenom carinskog postupka 42 naši naručitelji odgađaju plaćanje PDV-a, čime unapređuju svoju likvidnost.
Uvozno carinjenje robe u Hrvatskoj za hrvatskog uvoznika:
Uvoz robe iz zemalja
zapadnog Balkana
Uvozno carinjenje
U HRVATSKOJ
PlaćaNjE
CARINSKIH DAVANJA
I PDV-a
PRIlIKOM UVOZa
Istovar
robe u
Hrvatskoj
Uvozno carinjenje robe u drugoj zemlji članici EU za hrvatskog uvoznika (Slovenija: Obrežje, Gruškovje) - CARINSKI POSTUPAK 42
Uvoz robe iz zemalja
zapadnog Balkana
Uvozno carinjene
U DRUGOJ
DRŽAVI ČLANICI
(Obrežje,
Gruškovje,
Koper)
PLAĆANJE SAMO
EVENTUALNIH
CARINSKIH DAVANJA
PRILIKOM UVOZA
Istovar
robe u
Hrvatskoj
Plaćanje PDV-a
u Hrvatskoj prema
nacionalnom
zakonodavstvu
samooporezivanje plaćanje razlike između
ulaznog i izlaznog PDV-a
ei
elje u Italiji,
UPAK 42
PDV-a
j prema
lnom
avstvu
ivanje e između
nog PDV-a
Iskustvom do brzih i ucinkovitih rješenja
• Prijevoz i pravodobna isporuka robe u poslovnom svijetu imaju iznimno važnu ulogu.
• Brza i učinkovita logistička i prijevozna rješenja značajno doprinose poslovnome uspjehu.
• Na području logistike i prijevoza poslujemo više od 20 godina. Sve zaposlenike odlikuju dugogodišnje
i bogato iskustvo na području logistike i carinskog poslovanja.
Zato vam se možemo potpuno posvetiti i uvijek možemo pronaći optimalna rješenja.
Tako ćete uštedjeti vrijeme i novac!
Za svoje naručitelje obavljamo ove usluge:
• organizaciju međunarodnog i unutrašnjeg prijevoza (pomorski/zračni/cestovni/željezničk)
• skladištenje
• postupke uvoznog carinjenja
• postupke izvoznog carinjenja
• tranzitni postupak
• intrastat
• administrativne usluge
Detaljan opis naših usluga i reference možete pronaći na internetskoj stranici www.rcm.si.
REFERENCE
ABC MAZIVA d.o.o., Ljubljana
Akers VAljI d.o.o., Ravne
A. OPUs d.o.o., Ljubljana
AQUA MArITIMe d.o.o., Zagreb
AQUA MArITIMe s.r.l., Lignano Sabbiadoro
A. reITer GmbH, Meitingen-Waltershofen
AUDIO PrO d.o.o., Krško
BMs – BIOMAsse serVICe GmbH, Köttmannsdorf
BOXlINe UCl d.o.o., Sežana
erFA d.o.o., Dob
GAVrIlOVIć M.G.P. d.o.o., Ljubljana
GlOBelINk eG sOl slOVeNIjA d.o.o., Škofja Loka
HMBF GmbH, Bad Durkheim
kAPIs d.o.o., Celje
kOreA eXPress eUrOPe GmbH, podružnica Koper
lAMA d.d., Dekani
lIVArNA VUZeNICA d.o.o., Vuzenica
MATIć PAleTe d.o.o., Sesvete
MeMA IMPOrT eXPOrT GmbH, Bergheim
OMCO CrOATIA d.o.o., Hum na Sutli
OMCO INTerNATIONAl NV, Aalter
PreVeNT HAlOG d.o.o., Lenart
PreVeNT DeV GmbH, Wolfsburg
reV OZ d.d., Novo mesto
rV- GeNeks, d.o.o., Slovenske Konjice
sAMOBOrkA TrGOVINA d.o.o., Brežice
sMArT & esCArGO d.o.o., Črniče
sTrAŽAPlAsTIkA d.d., Hum na Sutli
TAB d.d., Mežica
T.O.M.A. Palettenhandels GmbH, Brunn am Gebirge
VeTrOPACk sTrAŽA d.d., Hum na Sutli
Granični prijelaz Obrežje – Bregana
Ključne prednosti poduzeća RCM:
• prilagodljiva organizacija posla
• dozvole Carinske uprave RS za pojednostavljene postupke pri obavljanju
carinskih formalnosti, što znači i bržu provedbu tih postupaka
• dugogodišnje iskustvo u zahtjevnim logističkim postupcima
• uvijek tražimo i pronalazimo najpovoljnije rješenje
Možemo sve!
Mi smo prilagodljivi i uvijek pronalazimo najpovoljnija
rješenja za naručitelje.
Provjerite!
Granični prijelaz Gruškovje – Macelj
Fotografije naslovne stranice: arhiva DARS, arhiva RCM d. o. o.; produkcija Imago; tisak Podoba, Matija Kvesić, s. p., 2013
Prilagodljiva i ucinkovita rješenja u medunarodnoj okolini.
Prilago
KONTAKTI
KONTAKTI
RCM d.o.o.
PJ Obrežje
Obrežje 79
SI-8261 Jesenice na Dolenjskem,
Slovenija
T: 00386 7 4573 283
M: 00386 40 455 168
00385 91 7671 888
F: 00386 7 4573 282
E: [email protected]
RCM d.o.o.
Shipping, catering, trade and
production
Glavarstvo 18
SI-2391 Prevalje, Slovenija
www. rcm.si
Ključne pred
• prilagodljiv
• dozvole Ca
carinskih fo
• dugogodišn
• uvijek tražim
Možemo sve
Mi smo prila
rješenja za n
Provjerite!
Fotografije naslovne stranice: arhiva DARS, arhiva RCM d. o. o.; produkcija Imago; tisak Podoba, Matija Kvesić, s. p., 2013