tukaj - Rod Kraških J`rt Sežana

Comments

Transcription

tukaj - Rod Kraških J`rt Sežana
21. januar 2015
Na podlagi 26. člena Statuta društva tabornikov Rod kraških j`rt iz Sežane in v imenu rodove uprave društva te vabim na
redni občni zbor društva tabornikov Rod kraških j`rt iz Sežane, ki bo v petek, 6. 2. 2015 ob 17:30 uri v prostorih Šolskega
centra Srečka Kosovela Sežana (predavalnica SŠ), Stjenkova ulica 3, Sežana. Vabljeni so vsi člani društva ter njihovi
starši. Volilno pravico imajo vsi člani, ki so že dopolnili 11 let, v imenu mlajših pa volijo njihovi starši.
Ugotovitev sklepčnosti
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika
Poročilo o delu rodu za leto 2014
Poročilo o delu družine MČ za leto 2014
Poročilo o delu družine GG za leto 2014
Poročilo o delu kluba PP za leto 2014
Poročilo o delu kluba RR za leto 2014
Poročilo o delu kluba grče za leto 2014
Poročilo o delu Čete ognjenega ruja za leto 2014
Poročilo o delu Čete črnega bora za leto 2014
Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2014
Poročilo disciplinske komisije za leto 2014
Poročilo nadzornega odbora za leto 2014
Plan dela za leto 2015
Finančni plan za leto 2015
Razrešitev rodove uprave
Izvolitev nove rodove uprave
Razrešitev stare disciplinske komisije
Izvolitev nove disciplinske komisije
Razrešitev starega nadzornega odbora
Izvolitev novega nadzornega odbora
Razno
Po uradnem delu občnega zbora sledi čas za druženje in taborniški klepet ob prigrizku.
Petra Grmek
Starešina RKJ Sežana

Similar documents