seznam nagrajencev: izberi si svoje darilo v sparu ŽREBANJE 25.11

Comments

Transcription

seznam nagrajencev: izberi si svoje darilo v sparu ŽREBANJE 25.11
seznam nagrajencev: izberi si svoje darilo v sparu ŽREBANJE 25.11.2010
IME
Filip
Rika
Suzana
Tim
Stanislav
Matic
Maja
Lea
Andreja
Petra
Aneta
Danijela
Slava
Anže
Iza
David
Krsta
Rok
Renata
Matjaž
Matej
Nik
Nelli
Anuša
David
Renata
Andrea
Eva
Edvard
Nataša
Mia
Miroslava
PRIIMEK
Magajna
Macedoni
Lenart
Godec
Ihan
Zakrajšek
Kalin Kante
Šmigoc
Židanik
Macele
Rebolj
Zrimšek
Mesarič
Tesovnik
Uratnik
Remar
Krmarevič
Horvat
Slapnik
Mitev
Gracej
Razpotnik
Marinič
Zemljak
Traven
Šolaja
Baslač Jelid
Novak
Miškovič
Skuhala
Gorjanc
Debevc
NASLOV
Ulica prekomorskih brigad 6
Šmarjeta 27
Dramlje 38
Rimska cesta 8
Babičeva ulica 25
Krajno brdo 26
Cesta 11a
Zgornji Leskovec 16a
Dupleška 97
Cesta Adama Dušaka 1
Medetova 1
Vorolnčeva 17
Planina 27
Tesovnikova 26
Šalek 103
Mali Cirnik 12
Trubarjeva ulica 10
Maistrova 9
Ljubljanska cesta 33
Boračeva 1b
Veliko Tinje 16
Ulica talcev 1c
Vončinova 4
Grahovo 65a
Luže 43
Kajuhovo naselje 49
Raičeva 109d
Vrtna 5
Železnikova 22
Kajžar 65
Pretnarjeva ulica 7
Na Lipico 5a
POŠTA
6230 Postojna
8220 Šmarjeta
3222 Dramlje
3210 Slovenske Konjice
1108 Ljubljana
1225 Lukovica
5270 Ajdovščina
2285 Leskovec
2000 Maribor
1430 Hrastnik
4000 Kranj
2319 Poljane
4000 Kranj
1131 Ljubljana
3320 Velenje
8297 Šentjaž
3000 Celje
4240 Radovljica
3104 Celje
9252 Radenci
2316 Zgornja Ložnica
1410 Zagorje ob Savi
2000 Maribor
1384 Grahovo
4212 Visoko
1330 Kočevje
1000 Ljubljana
9250 Ljutomer
2000 Maribor
2275 Miklavž pri Ormožu
6230 Postojna
3230 Šentjur
Marija
Narsej
Maks
Egidij
Luka
Metka
Andreja
Sandi
Ines
Turk
Branko
Pavla
Lan
Viki
Jan
Eva
Lana
Alex
Sara
Laura
Tine
Ljudmila
Urh
Marjeta
Dolores
Matic
Teja
Nina
Ema
Maja
Miha
Žana
Nina
Suzana
Patricia
Oman
Kac
Gale
Mohorič
Mernik
Mesarič Burger
Babič
Ivančič
Motaln
Justin
Balajc
Mikulčič
Gap
Jarc
Gautam
Markovič
Kuhar
Šenkiš
Avsec
Kamenicki
Puppis
Brodnik
Šarlah
Župančič
Lipej
Greif Ornik
Zalokar
Breščak
Resman
Draganič
Friš Cvajdik
Bučar
Pelicon
Malinovič
Šmit
Cesta na Belo 8
Ulica tabornikov 35
Turjak 7
Puče 1e
Ulica Veljka Vlahoviča 53
Miklavčeva 48
Razlagova 8
Podpeška cesta 65
Kostanjevec 37a
Postonjska 23
Čikečka vas 56
Triglavska ulica 26
Ulica Jelenčevih 79a
Rošpoh 135a
Kandijska cesta 44
Mačkovec 4
Panonska 54
Borova vas 29
Smelijevo naselje 35
Šalek 66d
Dvorakova ulica 8
Ljubnica 40
Prekorje 95
Zajelše 65
Dečno selo 40a
Stražgojnca 30
Vrhpolje 55
Senožeče 82
Hlebce 44
Volaričeva ulica 26
Sladki vrh 5b
Ulica Janka Brodariča 2
Ozeljan 24b
Ulica Ivana Roba 33
Cankarjeva cesta 12
4000 Kranj
2000 Maribor
1311 Turjak
6274 Šmarje
2000 Maribor
1000 Ljubljana
9240 Ljutomer
1351 Brezovica
2316 Zgornja Ložnica
1000 Ljubljana
9207 Prosenjuakovci
4000 Kranj
2341 Limbuš
2351 Kamnica
8000 Novo Mesto
1330 Kočevje
9000 Murska Sobota
2000 Maribor
1386 Stari Trg / Lož
3320 Velenje
2000 Maribor
3205 Vitanje
3211 Škofja Vas
1262 Dol pri Ljubljani
8253 Artiče
2331 Pragersko
5271 Vpiva
6224 Senožeče
4248 Lesce
6230 Postojna
2214 Sladki Vrh
8330 Metlika
5261 Šempas
8000 Novo Mesto
4260 Bled
Aneja
Špela
Melita
Karin
Nejc
Vita
Jaka
Nastja
Kaja
Klara
Mojca
Irena
Maja
Karin
Luka
Erik
Matic
Primož
Sonja
Doroteja
Maša
Niko
Kaja
Svit
Marko
Uroš
Urška
Nana
Mihaela
Olgica
Marsel
Aljaž
Hermina
Veber
Turk
Šalamun
Ambrožič
Mokič
Larič
Žurga
Pučnik
Počervina
Kolarič
Ružič
Korošec
Jager
Delost
Škof
Bojanc
Družovič
Potisk
Kalan
Pirih Trampuš
Smrdelj
Justinek
Sudar
Belhar
Primec
Jakolič
Petkovšek
Črešnar
Janež
Pintar
Novak
Kranjec
Rot
Vrbno 59
Stara cerkev 30
Grabe pri Ljutomeru 10
Vrhpolje 55
Langustova ulica 58
Vičava 29
Potok 1
Vrhloga 49
Jurka vas 12
Košaški dol 108
Prešernova 11
Zapuže 9
Vrbno 42
Pivška ulica 6
Vaše 6b
Velesovska cesta 22a
Nadbišec 33
Drumlažno 3
Župančičeva 6
Kal nad Kanalom 73a
Vrhovci 12
Nova gora 94
Jurčičeva ulica 19
Blejska cesta 3
Irgoličeva ulica 32
Hotinjska cesta 129
Anke Salmič 28
Mladinska ulica
Potrčeva 12
Rožni vrh 28
Gomila pri Kogu 3
Svržaki 12
Podnart 25b
3230 Šentjur
1332 Stara Cerkev
9242 Križevci pri Ljutomeru
5271 Vipava
4240 Radovljica
2250 Ptuj
1252 Vače
2310 Slovenska Bistrica
8351 Straža
2000 Maribor
5000 Nova Gorica
4275 Begunje
3230 Šentjur
6230 Postojna
1215 Medvode
4208 Šenčur
2232 Voličina
2318 Laporje
1230 Domžale
5214 Kal nad Kanalom
1125 Ljubljana - Brdo
2310 Slovenska Bistrica
2366 Muta
4290 Tržič
2311 Hoče
2312 Orehova Vas
8273 Leskovec
3214 Zreče
1000 Ljubljana
3201 Šmartno v Rožni Dolini
2276 Kog
8330 Metlika
4244 Podnart

Similar documents