2. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil

Comments

Transcription

2. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil
2. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil
Petek, 24. januar 2014, Kongresni center Mons v Ljubljani
Ura
Predavatelj
Naslov predavanja
08:30-08:40
doc. dr. Miran Brvar, dr. med.
Uvod: paracetamol
08:40-09:00
prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
Kako zagotoviti varno farmakoterapijo?
09:00-09:20
prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.
Od potencialnih do ugotovljenih klinično
pomembnih interakcij med zdravili
09:20-09:40
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Koristi in tveganja preventive srčno-žilnih bolezni z
zdravili
09:40-10:00
prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med.
Neželeni dogodki povezani z vgradnimi
medicinskimi pripomočki v kardiologiji (TAVR)
10:00-10:30
Odmor s kavo in prigrizkom
10:30-10:50
asist. Rado Janša, dr. med.
Driska, vetrovi in zaprtje zaradi zdravil
10:50-11:10
mag. Matjaž Hafner, dr. med
Zlatenica zaradi zdravil
11:10-11:30
asist. Jure Urbančič, dr. med.
Motnje okusa in vonja zaradi zdravil
11:30-11:50
prof. dr. Hawlina Marko, dr. med.
Motnje vida zaradi zdravil
11:50-12:10
Aleš Matos, dr. med.
Motnje sluha zaradi zdravil
12:10-12:30
prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med.
Motnje občutka za dotik in bolečino zaradi zdravil
12:30-13:20
kosilo
13:20-13:40
prof. dr. Bojana Pinter, dr. med.
Nenačrtovana nosečnost zaradi zdravil
13:40-14:00
doc. dr. Mateja Dolenc Voljč, dr.med.
Izpadanje las in dlak zaradi zdravil
14:00-14:20
Veronika Učakar, dr. med., prim. prof. Neželeni dogodki pridruženi cepljenju
dr. Alenka Kraigher, dr. med.
14:20-14:40
dr. Lovro Žiberna, mag. farm.
Doping z biološkimi zdravili
14:40-15:00
Damjan Grenc, dr. med.
Neželeni učinki protistrupov proti kačjim strupom
15:00-15:20
15:20-15:40
Odmor s kavo
prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj,
Zakaj javljati neželene učinke zdravil
mag. farm., dr. med.
15:40-16:00
mag. Milena Bergoč, mag. farm.
Zaznavanje varnostnih signalov
16:00-16:20
doc. dr. Mitja Kos, mag. farm.
Vodljivost, voljnost in sodelovalnost bolnikov
16:20-16:40
mag. Jana Mrak, dr. med., prim. mag.
Kakovostno predpisovanje zdravil - model pristopa k
Jurij Fürst, dr. med., asist. Alenka
polifarmakoterapiji
Premuš Marušič, mag. farm
16:40-17:00
dr. Urška Čegovnik, univ. dipl. kem.
Napake pri odmerjanju zdravil ob menjavi metode
določanja njihove koncentracije

Similar documents